Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku, klikając AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrazisz zgodę na to aby Rachunkowość Sp. z o.o. oraz Zaufani Partnerzy przetwarzali Twoje dane osobowe takie jak identyfikatory plików cookie, adresy IP, otwierane adresy url, dane geolokalizacyjne, informacje o urządzeniu z jakiego korzystasz. Informacje gromadzone będą w celu technicznego dostosowanie treści, badania zainteresowań tematami, dostosowania niektórych treści do lokalizacji z której jest odczytywana oraz wyświetlania reklam we własnym serwisie oraz w wykupionych przez nas przestrzeniach reklamowych w Internecie. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Klikając w przycisk AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrażasz zgodę na zapisanie i przechowywanie na Twoim urządzeniu plików cookie. W każdej chwili możesz skasować pliki cookie oraz ograniczyć możliwość zapisywania nowych za pomocą ustawień przeglądarki.

Wyrażając zgodę, pozwalasz nam na wyświetlanie spersonalizowanych treści m.in. indywidualne rabaty, informacje o wykupionych przez Ciebie usługach, pomiar reklam i treści.

AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....

Przegląd orzeczeń i interpretacji

Samo posiadanie nie przesądza o związku z firmą

Art. 1a ust. 1 pkt 3 upol rozumiany w ten sposób, że o związaniu gruntu, budynku lub budowli z prowadzeniem działalności gospodarczej decyduje wyłącznie posiadanie ich przez przedsiębiorcę, jest niezgodny z Konstytucją RP.

Wyrok TK z 24.02.2021 (SK 39/19).

Koszty pracownicze a ulga B+R

Wynagrodzenie za czas urlopu (lub innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy) podlega odliczeniu jako koszt kwalifikowany w ramach ulgi na działalność badawczo-rozwojową.

Wyrok NSA z 5.02.2021 (II FSK 1038/19).

Nieodpłatne szkolenia bez PIT

Uczestnictwo członków samorządu zawodowego w szkoleniach finansowanych przez ten samorząd nie powoduje powstania po ich stronie przychodu z nieodpłatnych świadczeń, opodatkowanego PIT – także gdy uczestnikiem szkolenia jest osoba zwolniona z obowiązku opłacania składek.

Interpretacja ogólna MFFiPR z 15.02.2021 (DD3.8201.2.2018).

Karty paliwowe – VAT

Jeśli łącznie spełnione są następujące przesłanki:

 • paliwo jest nabywane przez posiadacza karty paliwowej bezpośrednio od dostawców,
 • wyłącznie on decyduje o sposobie nabycia paliwa – miejscu i momencie zakupu, ilości oraz jakości, sposobie wykorzystania,
 • ponosi on całość kosztów związanych z nabyciem paliwa,
 • podmiot pośredniczący ogranicza się do udostępnienia instrumentu finansowego pozwalającego nabyć paliwo,
 • to działalność podmiotu pośredniczącego między dostawcą a nabywcą paliwa, sprowadzająca się do udostępnienia karty paliwowej, powinna być – na gruncie VAT – kwalifikowana jako świadczenie usług na rzecz tego ostatniego.

Interpretacja ogólna MFFiPR z 15.02.2021 (PT9.8101.3.2020).

Garaż z oznaczeniem GTU 10

Oznaczenie GTU 10 dotyczące dostaw budynków, budowli i gruntów obejmuje także dostawy części budowli i budynków, w tym udziałów oraz dostawy udziałów w gruntach.

Stosuje się je zatem m.in. do udokumentowanych fakturą dostaw:

 • lokali mieszkalnych i użytkowych, w tym z prawem własności do części (udziału) w gruncie,
 • pomieszczeń przynależnych, komórek lokatorskich,
 • miejsc parkingowych, miejsc garażowych (i związanych ztym udziałów w gruntach),
 • garaży,
 • udziału w prawie własności budynku,
 • udziału w prawie własności gruntu.

GTU 10 nie dotyczy sprzedaży miejsca parkingowego w formie prawa do korzystania z niego, która to czynność w rozumieniu ustawy o VAT stanowi usługę.

Interpretacja KIS z 8.02.2021 (0112-KDIL3.4012.688.2020.2.MS).

Oznaczenie MPP w ewidencji VAT

W ewidencji sprzedaży VAT wnioskodawca powinien wskazywać oznaczenie MPP wyłącznie w odniesieniu do transakcji udokumentowanych fakturami zawierającymi adnotację „mechanizm podzielonej płatności” (MPP), gdy należność objęta fakturą przekracza 15 tys. zł oraz obejmuje dostawę towarów lub świadczenie usług z zał. nr 15 do ustawy o VAT.

W ewidencji zakupu wnioskodawca powinien wskazywać oznaczenie MPP wyłącznie w odniesieniu do transakcji objętej obowiązkiem stosowania podzielonej płatności. Jeżeli otrzymana faktura zawiera adnotację MPP, a transakcja nie była tym obowiązkiem objęta, nie oznacza się jej w ewidencji. Natomiast gdy faktura nie ma adnotacji MPP, a transakcja była objęta obowiązkiem podzielonej płatności, w ewidencji zakupu należy wskazać oznaczenie MPP. Bez znaczenia jest tu fakt dokonania zapłaty z zastosowaniem podzielonej płatności. Gdy otrzymane faktury nie mają adnotacji, a transakcja była objęta obowiązkiem podzielonej płatności, wnioskodawca jest obowiązany wskazać oznaczenie MPP – bez względu na to, czy płatności dokonano z zastosowaniem MPP, czy bez.

Interpretacja KIS z 11.02.2021 (0111-KDIB3-1.4012.905.2020.1.IK).

Zapłata długu w dniu złożenia CIT-8

Zwiększenia dochodu na podstawie regulacji o tzw. złych długach dokonuje się, jeżeli do dnia złożenia zeznania podatkowego zobowiązanie nie zostało uregulowane (art. 18f ust. 6 updop). Także z opisu do części C nowego zał. CIT-WZ do zeznania CIT-8 wynika jednoznacznie, że należy w niej ująć dane dotyczące wierzyciela i zobowiązania, jeżeli do dnia złożenia zeznania podatkowego zobowiązanie nie zostało uregulowane.

Skoro więc spółka do dnia złożenia deklaracji CIT-8 za dany rok ureguluje złe długi, które były podstawą powiększenia przez nią dochodu stanowiącego podstawę obliczenia miesięcznych zaliczek na podatek, to nie musi ich wykazywać w zał. CIT-WZ.

Interpretacja KIS z 18.01.2021 (0111-KDIB1-2.4010.461.2020.1.SK).

Walka z COVID-19 a CSR

Spółka zaangażowała się w walkę z pandemią COVID-19. Po ogłoszeniu stanu epidemii zarząd podjął decyzję o wsparciu kilku wskazanych wcześniej przez Ministerstwo Zdrowia szpitali i zakładów opieki zdrowotnej w ten sposób, że spółka zawarła dodatkowe umowy wynajmu 7 samochodów z firmą flotową i będzie ponosić jego koszty przez cały czas trwania umów.

Działania spółki niewątpliwie wpływają na budowanie pozytywnego wizerunku w społeczeństwie. W dobie pandemii świadczą o dbałości o wspólny interes, którym jest zachowanie zdrowia i życia jak największej liczby mieszkańców rejonu obsługiwanego przez szpitale i zakłady opieki zdrowotnej, którym udostępniane są samochody. Spółka w ten sposób wyróżnia się na tle konkurencji, a to z kolei może mieć wymierne przełożenie na zwiększenie jej przychodów.

Podejmowane przez spółkę zadania stanowią realizację społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Może więc ona zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki poniesione na świadczenia z zakresu CSR, tj. wydatki z tytułu wynajmu i ubezpieczenia pojazdów w związku z ich udostępnieniem placówkom medycznym.

Interpretacja KIS z 3.12.2020 (0111-KDIB1-1.4010.186.2020.1.BK).

Depozyt nieprawidłowy – skutki w CIT

Spółka rozważa zawarcie umów depozytu nieprawidłowego – w rozumieniu art. 845 Kc – zapasów w postaci płytek ceramicznych. W ramach depozytu składający przeniosą czasowo na własność spółki określoną w umowie ilość płytek ceramicznych oznaczonych co do gatunku. W trakcie trwania umowy spółka będzie uprawniona do rozporządzania płytkami oraz korzystania z nich na własny użytek, przy czym po zakończeniu okresu depozytu będzie zobowiązana zwrócić taką samą ilość płytek oznaczonych co do gatunku oraz o tej samej jakości (co oznacza brak konieczności zwrotu tych samych płytek, a jedynie takich samych, o tych samych cechach jakościowych). Składającym będzie przysługiwać prawo żądania zwrotu płytek w każdym czasie, nawet jeśli depozyt zostanie złożony na czas oznaczony.

Przyjęcie zapasów w depozyt nieprawidłowy jest – podobnie jak pożyczka – zdarzeniem podatkowo neutralnym. Otrzymane przez spółkę zapasy nie stanowią przychodu podatkowego, zaś ich zwrot nie może być uznany za koszt uzyskania przychodów. Niemniej sprzedaż i zakup towarów przechowywanych w ramach depozytu rodzi skutki w zakresie CIT w postaci konieczności wykazania przychodu w związku ze zbyciem płytek oraz kosztów w związku z ich nabyciem.

Wydatki na odkupienie zapasów, które zostały uprzednio zdeponowane, stanowią przy tym koszty inne niż bezpośrednio związane z przychodami (art. 15 ust. 4d updop), nie można ich bowiem powiązać z konkretnym przychodem spółki. W chwili sprzedaży przedmiotu depozytu otrzyma ona pieniądze, które będą jej przychodem. Może za nie nabywać kolejne zapasy, w tym odkupić zdeponowane płytki. W ten sposób dojdzie do zerwania bezpośredniego związku z pierwszą transakcją sprzedaży przedmiotu depozytu. Nie można więc kosztu odkupienia depozytu lub wytworzenia we własnym zakresie potraktować jako kosztu bezpośredniego.

Interpretacja KIS z 10.02.2021 (0111-KDIB1-2.4010.496.2020.4.AK).

PCC od przekształcenia spółki komandytowej w jawną

Analiza art. 9 pkt 11 lit. a, art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. f oraz art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy o PCC jednoznacznie wskazuje, że opodatkowaniu podlega różnica pomiędzy wartością majątku wniesionego do spółki przekształconej a wysokością opodatkowanych wcześniej – szeroko rozumianych – wkładów w spółce przekształcanej.

W wyniku przekształcenia spółki komandytowej w spółkę jawną łączny majątek przekształconej spółki (jawnej) będzie większy niż suma wkładów wniesionych pierwotnie do spółki komandytowej. Majątek spółki jawnej może obejmować bowiem część majątku spółki komandytowej, która nie podlegała PCC, tj. majątek, jaki w toku działalności zgromadziła spółka komandytowa (jakim dysponuje na dzień przekształcenia).

Zatem, jeżeli oprócz wkładu do spółki komandytowej, który uprzednio został opodatkowany, jest w tej spółce inny majątek, to gdy w wyniku przekształcenia wejdzie on do majątku spółki jawnej, będzie stanowić wkład wniesiony do spółki jawnej, podlegający PCC.

Nie można się zgodzić z wnioskodawcą, że podstawę opodatkowania PCC powinna stanowić wartość aktywów netto, które w jego przypadku stanowią wpłacone wcześniej do spółki przekształcanej (komandytowej) wkłady wspólników.

Interpretacja KIS z 8.02.2021 (0111-KDIB2-3.4014.401.2020.1.BB).

Umowa pożyczki zawarta za granicą a PCC

Podmiot zagraniczny udzielił pożyczki na rzecz spółki z o.o. z siedzibą w Polsce. Umowa pożyczki została zawarta w Niemczech, w siedzibie pożyczkodawcy. Pieniądze, zgodnie z postanowieniami umowy, wpłynęły z Niemiec na konto w polskim banku spółki.

Umowa pożyczki nie podlegała PCC na podstawie art. 1 ust. 4 pkt 2 ustawy o PCC ponieważ – jak wskazano we wniosku – środki pieniężne będące przedmiotem pożyczki w momencie jej zawarcia znajdowały się poza terytorium RP oraz umowa pożyczki była zawarta poza terytorium RP.

Interpretacja KIS z 11.02.2021 (0111-KDIB2-3.4014.393.2020.2.JS).

Sprzedaż przez internet bez podatku od sprzedaży detalicznej

Przychody uzyskiwane przez spółkę z tytułu sprzedaży w ramach e-sklepu oraz sprzedaży na aukcji nie stanowią przychodu ze sprzedaży detalicznej w rozumieniu art. 5 ustawy o tym podatku. Nie powinny więc być uwzględniane w ramach kalkulacji limitu wartości sprzedaży detalicznej zrealizowanej w danym miesiącu, o którym mowa w art. 8 ustawy, od przekroczenia którego uzależnione jest powstanie obowiązku podatkowego.

Złożenie przez spółkę oraz klienta zgodnych oświadczeń woli o przystąpieniu do umowy sprzedaży nie następuje w lokalu przedsiębiorstwa wnioskodawcy. Umowy zawierane w ramach e-sklepu oraz portalu nie są też umowami zawieranymi poza lokalem przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta.

Odpłatne zbywanie towarów na rzecz klientów nie może więc być uznane za sprzedaż detaliczną, o której mowa w art. 3 pkt 5 ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej.

Interpretacja KIS z 9.02.2021 (0111-KDIB3-3.4019.3.2020.1.PK).