Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku, klikając AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrazisz zgodę na to aby Rachunkowość Sp. z o.o. oraz Zaufani Partnerzy przetwarzali Twoje dane osobowe takie jak identyfikatory plików cookie, adresy IP, otwierane adresy url, dane geolokalizacyjne, informacje o urządzeniu z jakiego korzystasz. Informacje gromadzone będą w celu technicznego dostosowanie treści, badania zainteresowań tematami, dostosowania niektórych treści do lokalizacji z której jest odczytywana oraz wyświetlania reklam we własnym serwisie oraz w wykupionych przez nas przestrzeniach reklamowych w Internecie. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Klikając w przycisk AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrażasz zgodę na zapisanie i przechowywanie na Twoim urządzeniu plików cookie. W każdej chwili możesz skasować pliki cookie oraz ograniczyć możliwość zapisywania nowych za pomocą ustawień przeglądarki.

Wyrażając zgodę, pozwalasz nam na wyświetlanie spersonalizowanych treści m.in. indywidualne rabaty, informacje o wykupionych przez Ciebie usługach, pomiar reklam i treści.

AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....

Przegląd interpretacji - kwiecień 2021

Alkohol etylowy w pliku JPK_VAT

Definicja alkoholu etylowego jest bardzo szeroka i obejmuje także wyroby klasyfikowane do innych kodów CN niż 2207 i 2208 (niebędące alkoholem), o ile zawierają więcej niż 1,2% objętości alkoholu. Dla potrzeb akcyzy np. skażony alkohol etylowy zawarty w wyrobach takich jak perfumy, kosmetyki czy płyny do dezynfekcji, który korzysta ze zwolnień określonych w art. 30 ust. 9 ustawy akcyzowej, nadal spełnia ustawową definicję alkoholu etylowego, chociaż jest niezdatny do spożycia.

W ewidencji podatku należnego pod pozycją „01” powinny być ujęte wyroby akcyzowe spełniające definicję napoju alkoholowego w rozumieniu ustawy akcyzowej, które jednocześnie są co do zasady opodatkowane akcyzą, tj. nie korzystają ze zwolnienia z tego podatku. Alkohol etylowy skażony (CN 2207 20) oraz środki biobójcze i wyroby medyczne będące jednocześnie środkami biobójczymi do dezynfekcji wyrobów medycznych na bazie etanolu, zawierającymi powyżej 1,2% etanolu, nie stanowią produktów przeznaczonych do spożycia. Tym samym nie podlegają w nowym pliku JPK_VAT oznaczeniu GTU_01.

Interpretacja KIS z 10.03.2021 (0114-KDIP1-3.4012.754.2020.1.PRM).

Oznaczenie części samochodowych w ewidencji VAT

Kodem GTU 07 nie oznacza się dostawy wszystkich części samochodowych, lecz wyłącznie te o kodach CN 8701–8708 oraz CN 8708 10. Grupa GTU 07 obejmuje towary o kodach CN 8701–8708 oraz CN 8708 10. Oznaczenie CN 8701–8708 dotyczy grup oraz podgrup Nomenklatury scalonej. Zatem towary sprzedawane przez wnioskodawcę, a zaklasyfikowane do pozycji CN 8708 99 97 mieszczą się w grupie CN 8708.

Interpretacja KIS z 23.03.2021 (0113-KDIPT1-3.4012.50.2021.1.ALN).

Najem na rzecz wspólnika – oznaczenie TP

Z art. 23m ust. 1 pkt 4 lit. c updof wynika, że o istnieniu powiązań, o których mowa w art. 23m ust. 1 pkt 5 updof, należy mówić m.in. w odniesieniu do spółek osobowych i ich wspólników. Oznacza to, że w przypadku transakcji między spółką jawną a jej wspólnikami mamy do czynienia z transakcjami pomiędzy podmiotami powiązanymi w ww. rozumieniu.

Wynajem przez spółkę (jako spółkę osobową) nieruchomości wspólnikowi spółki i sprzedaż mediów na jego rzecz należy zatem oznaczyć w ewidencji symbolem TP.

Interpretacja KIS z 15.03.2021 (0111-KDIB3-3.4012.605.2020.4.PK).

Potwierdzenie to nie faktura

Wyraźne oznaczenie dokumentu jako potwierdzenie przyjęcia zamówienia powoduje, że nie można przypisać mu waloru faktury czy faktury uproszczonej w rozumieniu przepisów o VAT. Potwierdzenie pełni tylko funkcję informacyjną, czego konsekwencją będzie wydanie kontrahentowi towaru, udokumentowane fakturą lub fakturą uproszczoną. Wystawienie dokumentu nazwanego potwierdzeniem przyjęcia zamówienia nie wywołuje skutków w zakresie VAT, tj. obowiązku zapłaty wykazanego w nim podatku, ani nie stanowi podstawy do jego odliczenia.

Interpretacja KIS z 9.02.2021 (0111-KDIB3-1.4012.825.2020.2.KO).

Dane małżonków na fakturze

Skoro w spółdzielni obowiązuje regulamin ustalania opłat za użytkowanie lokali, zgodnie z którym małżonkowie, którzy wspólnie nabyli lokal mieszkalny, otrzymują fakturę wystawioną na nich oboje, to nie ma przeszkód, aby na fakturze za eksploatację lokalu – zgodnie z art. 106e ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT – znalazły się dane obojga małżonków wraz z numerem NIP małżonka prowadzącego działalność gospodarczą i wykorzystującego ten lokal na potrzeby działalności.

Interpretacja KIS z 17.03.2021 (0113-KDIPT1-2.4012.6.2021.1.AMO).

Skup i sprzedaż trudnych wierzytelności poza VAT

W przypadku zbycia wierzytelności własnych o świadczeniu usług można mówić jedynie w odniesieniu do nabywcy wierzytelności. Przeniesienie wierzytelności z majątku dotychczasowego wierzyciela do majątku nabywcy – niezależnie od tego, czy jest to wierzytelność własna, czy nabyta – jest skutkiem rozporządzenia nią przez dotychczasowego wierzyciela i stanowi wykonanie przez niego przysługującego mu prawa własności.

Skoro nabywane będą wierzytelności trudne, to z uwagi na rozstrzygnięcie wyroku TSUE z 27.10.2011 (C-93/10) nie dojdzie do odpłatnego świadczenia usług, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o VAT. Wnioskodawca nie będzie również dokonywał nieodpłatnego świadczenia usług, zrównanego z odpłatnym świadczeniem, o którym mowa w art. 8 ust. 2, gdyż nabywane przez niego wierzytelności nie będą służyły do celów innych niż działalność gospodarcza. W konsekwencji transakcja, której przedmiotem jest nabywanie wierzytelności trudnych, pozostaje poza zakresem VAT.

Interpretacja KIS z 16.03.2021 (0114-KDIP4-3.4012.711.2020.4.MP).

VAT od odszkodowania

Spółka nie ma możliwości korzystania z części budynku, który po rozbiórce jego drugiej części (wywłaszczonej) konstrukcyjnie nie będzie się nadawał do samodzielnego funkcjonowania. Zostanie jednak wynagrodzona w postaci wypłaconego odszkodowania. Związane jest ono w istocie z brakiem możliwości korzystania z części budynku znajdującej się na działce będącej w użytkowaniu wieczystym spółki. W konsekwencji przekazane jej środki pieniężne w postaci odszkodowania należy uznać za wynagrodzenie za świadczenie przez nią usługi opodatkowanej VAT. Tym samym otrzymane odszkodowanie podlega VAT.

Interpretacja KIS z 4.03.2021 (0114-KDIP1-1.4012.806.2020.1.RR)

Przywłaszczenie towaru – skutki w PIT

Sprzedaż towaru przez spółkę jawną została udokumentowana fakturami, jednak nastąpiła na rzecz podmiotu podającego się fałszywie za reprezentanta włoskiej spółki. Wskutek tego doszło do kradzieży/przywłaszczenia towaru spółki jawnej. Nie można więc uznać, że miała miejsce faktyczna sprzedaż i powstało przysporzenie majątkowego po stronie jej wspólników. Nie powinni zatem oni wykazywać przychodu z działalności gospodarczej w wysokości ceny wynikającej z faktury wystawionej na włoską spółkę, której dane zostały wykorzystane do oszustwa, a która w rzeczywistości nie była nabywcą towaru, bo ten został skradziony przez niezidentyfikowaną osobę podszywającą się pod jej reprezentanta.

Interpretacja KIS z 12.02.2021 (0113-KDIPT2-1.4011.848.2020.2.ISL).

Opłata sądowa w kosztach

Gdyby dostarczona przez pozwaną mieszanka betonowa spełniała określone umową i recepturą wymagania, nie doszłoby do powstania wady wykonanej przez wnioskodawcę usługi budowlanej, a generalny wykonawca nie skorzystałby z przysługujących mu uprawnień i nie zgłosił reklamacji. Z tej też przyczyny wnioskodawca, licząc się z koniecznością poniesienia kosztów wynikających z gwarancji, wystąpił z pozwem do sądu wobec dostawcy betonu, z czym wiązał się obowiązek poniesienia opłaty sądowej. Opłata, jaką uiścił, została zatem poniesiona w celu ochrony jego interesów i może stanowić koszt uzyskania przychodów w rozumieniu updop.

Interpretacja KIS z 5.03.2021 (0111-KDIB2-1.4010.504.2020.1.BJ).

Dwa samochody w działalności lekarza

Jeżeli charakter prowadzonej działalności gospodarczej (np. jej rozmiar, sposób wykonywania usług) uzasadnia wykorzystywanie w niej dwóch środków transportu (samochodów), to co do zasady wydatki związane z tymi pojazdami – w ustawowych granicach – mogą stanowić koszty uzyskania przychodów. Updof nie ogranicza liczby posiadanych w przedsiębiorstwie pojazdów, jedyne ograniczenia w tym zakresie wynikają z ogólnych warunków, jakie musi spełniać dany wydatek, by mógł zostać uznany za koszt działalności gospodarczej.

Interpretacja KIS z 9.03.2021 (0113-KDIPT2-1.4011.982.2020.2.MGR).

Ekwiwalent za zwiększone koszty pracy zdalnej

Świadczenie pieniężne przyznane w formie ryczałtu za zwiększone koszty prądu i wody oraz koszty organizacyjne, tj. dostęp do internetu, zakup sprzętu elektronicznego (monitora) i mebli (biurka i fotela) pracownikom świadczącym pracę zdalną na podstawie art. 3 ust. 1 specustawy, nie stanowią przychodu ze stosunku pracy, o którym mowa w art. 12 ust. 1 w zw. z art. 11 ust. 1 updof. Na pracodawcy jako płatniku nie ciąży tym samym obowiązek pobierania zaliczek na PIT z tego tytułu.

Interpretacja KIS z 5.03.2021 (0114-KDIP3-2.4011.817.2020.2.AK).

Udział w spółce komandytowej a prawo do ryczałtu

Od 1.01.2021 spółki komandytowe zostały podatnikami CIT. Mogą jednak zdecydować o uzyskaniu tego statusu dopiero od 1.05.2021. Przepisy uzpd nie przewidują, aby podatnicy osiągający dochody z działalności gospodarczej prowadzonej indywidualnie i będący udziałowcami w spółce, która uzyskała status podatnika CIT, zostali wyłączeni z możliwości opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej indywidualnie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Wnioskodawczyni jest więc uprawniona do opodatkowania dochodów z działalności indywidualnej ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (wybierając ryczałt zamiast podatku liniowego) zarówno gdy jest komandytariuszem w spółce komandytowej, jak i gdy jest udziałowcem w tej spółce, która uzyskała status podatnika CIT.

Interpretacja KIS z 16.03.2021 (0114-KDIP3-2.4011.21.2021.2.MG).