Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku, klikając AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrazisz zgodę na to aby Rachunkowość Sp. z o.o. oraz Zaufani Partnerzy przetwarzali Twoje dane osobowe takie jak identyfikatory plików cookie, adresy IP, otwierane adresy url, dane geolokalizacyjne, informacje o urządzeniu z jakiego korzystasz. Informacje gromadzone będą w celu technicznego dostosowanie treści, badania zainteresowań tematami, dostosowania niektórych treści do lokalizacji z której jest odczytywana oraz wyświetlania reklam we własnym serwisie oraz w wykupionych przez nas przestrzeniach reklamowych w Internecie. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Klikając w przycisk AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrażasz zgodę na zapisanie i przechowywanie na Twoim urządzeniu plików cookie. W każdej chwili możesz skasować pliki cookie oraz ograniczyć możliwość zapisywania nowych za pomocą ustawień przeglądarki.

Wyrażając zgodę, pozwalasz nam na wyświetlanie spersonalizowanych treści m.in. indywidualne rabaty, informacje o wykupionych przez Ciebie usługach, pomiar reklam i treści.

AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....

Przegląd interpretacji - grudzień 2020

Ewidencja w wirtualnej kasie fiskalnej

Rozporządzenie MF z 26.05.2020 (DzU poz. 957) określa czynności, które mogą być ewidencjonowane za pomocą kasy rejestrującej mającej postać oprogramowania. Ewidencja może dotyczyć wyłącznie tych wymienionych czynności, a nie całej realizowanej przez podatnika sprzedaży, w tym czynności niewymienionych w rozporządzeniu.

Wnioskodawca może ewidencjonować w wirtualnej kasie wyłącznie sprzedaż usług hotelarskich (PKWiU 55.10) oraz usług restauracji i pozostałych placówek gastronomicznych (PKWiU 56.10), wskazanych odpowiednio w § 1 pkt 18 i 22 rozporządzenia. Natomiast pozostałe świadczone usługi, towarzyszące działalności hotelarskiej, które nie zostały wymienione w rozporządzeniu, w tym usługi fryzjerskie i pozostałe usługi kosmetyczne (PKWiU 96.02), należy ewidencjonować za pomocą kasy innego typu.

Interpretacja KIS z 9.11.2020 (114-KDIP1-3.4012.518.2020.1.ISK).

Adres na fakturze

Spółka z o.o. jest czynnym podatnikiem VAT. Ma zarejestrowaną siedzibę w miejscowości X. W adresie spółki znajduje się ulica M, miejscowość siedziby W, kod pocztowy… i nazwa miejscowości poczty, tj. B. Wątpliwości dotyczą elementów adresu, które powinny znaleźć się na fakturze (sprzedaży oraz zakupu).

Wnioskodawca powinien podać na fakturze właściwy adres, zgodny z wpisem w KRS. Z wniosku wynika, że w zgłoszeniu rejestracyjnym w zakresie podatku od towarów i usług VAT-R oraz w rejestrze przedsiębiorców KRS adres siedziby spółki zawiera ulicę, miejscowość, kod pocztowy oraz miejscowość poczty. Tym samym właściwe jest zamieszczenie na fakturze zarówno miejscowości siedziby, jak i nazwy miejscowości poczty.

Interpretacja KIS z 6.11.2020 (0111-KDIB3-2.4012.632.2020.1.MGO).

Wersja elektroniczna faktury różna od papierowej

Z obowiązujących przepisów nie wynika konieczność, aby wersja elektroniczna faktury wyglądała identycznie jak jej wersja papierowa. Warunek braku zmiany treści faktury (integralności treści) nie dotyczy formatu faktury w formie elektronicznej. Format, w którym zawarte są wymagane na mocy przepisów dane na fakturze, może zostać przekonwertowany na inne formaty, pod warunkiem że dane te pozostaną niezmienione. Pozwala to odbiorcy na przekształcenie lub przedstawienie w inny sposób danych elektronicznych w celu ich dopasowania do własnego systemu informatycznego lub z powodu zaistnienia, wraz z upływem czasu, zmian technologicznych.

Interpretacja KIS z 6.11.2020 (0114-KDIP4-3.4012.407.2020.2.IG).

Zwrot nienależnej odprawy

Jeżeli otrzymany przez pracownika przychód w postaci odprawy likwidacyjnej okazał się nienależny, to pracownik powinien dokonać jego zwrotu w pełnej wysokości (brutto). Przychodem pracownika była bowiem cała kwota otrzymanej odprawy łącznie z pobranym przez płatnika podatkiem dochodowym. Jeżeli jednak pracownik nie zwrócił odprawy w kwocie uwzględniającej pobraną zaliczkę, to należy uznać, że zwrócił tylko część nienależnie pobranego świadczenia. W takiej sytuacji płatnik będzie mógł odliczyć od dochodu pracownika kwotę dokonanego zwrotu w takiej samej wysokości.

Interpretacja KIS z 21.09.2020 (0113-KDWPT.4011.117.2020.1.MH).

Telewizor w kosztach firmy

Głównym przedmiotem działalności przedsiębiorcy jest wytwarzanie oprogramowania. Praca ta wymaga ciągłego kontaktu audiowizualnego z innymi członkami zespołu. Od czasu pandemii COVID-19 większość zadań wykonywana jest z siedziby firmy, będącej jednocześnie miejscem zamieszkania wnioskodawcy. Wnioskodawca kupił telewizor, który służy jako duży ekran komputerowy do wideokonferencji oraz prezentowania zawartości ekranu udostępnionej przez innych członków zespołu. Telewizor wisi na ścianie w salonokuchni, w której wnioskodawca wykonuje swoje obowiązki służbowe. Poza czasem pracy pomieszczenie jest wykorzystywane do celów prywatnych.

Wydatki poniesione na zakup telewizora spełniają przesłanki, o których mowa w art. 22 ust. 1 updof. Można je więc uznać za koszty podatkowe poniesione w celu osiągnięcia przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Skoro telewizor nie został zaliczony do środków trwałych, gdyż jego wartość początkowa nie przekracza 10 tys. zł, to wydatek na jego zakup może być kosztem bezpośrednio w miesiącu oddania telewizora do używania.

Interpretacja KIS z 17.11.2020 (0112-KDIL2-2.4011.657.2020.1.KP).

Ubytek węgla na skutek osuszenia

Wnioskodawca kupuje węgiel, w tym tzw. ekogroszek, który przed sprzedażą suszy oraz pakuje w worki, chroniące go przed dalszym zawilgoceniem, i magazynuje. Konsekwencją jest ubytek wagi węgla w momencie jego sprzedaży, w stosunku do wagi węgla w dniu jego zakupu.

Różnica w „ilości” węgla u wnioskodawcy jest związana z procesem suszenia w celu przygotowania do dalszej sprzedaży. Jest to działanie celowe i zamierzone, związane z normalnym procesem technologicznym suszenia węgla w celu uzyskania towaru o odpowiednich parametrach (wilgotności). W wyniku procesu suszenia nie powstają u wnioskodawcy odpady, a dochodzi jedynie do obniżenia wagi węgla. Ubytek powstały w wyniku celowych i zamierzonych działań nie może być zaliczony do kosztów uzyskania przychodów na podstawie protokołu straty.

Interpretacja KIS z 6.11.2020 (0115-KDWT.4011.97.2020.1.DS).

Świadczenie usług przez wspólnika na rzecz spółki cywilnej

Gdy jeden ze wspólników spółki cywilnej wykonuje usługi w ramach indywidualnej działalności gospodarczej, to wydatki w części na niego przypadającej nie stanowią jego kosztów uzyskania przychodów z działalności prowadzonej w formie spółki. Zapłatę za usługę w tej części należy uznać za świadczenie wspólnika na rzecz „samego siebie”.

Określając swój dochód do opodatkowania ze źródła działalność gospodarcza (jednoosobowa działalność gospodarcza i 50% udział w spółce cywilnej), wnioskodawca nie będzie miał prawa zaliczenia w koszty uzyskania przychodów 50% wartości faktury wystawionej przez siebie dla spółki cywilnej, której jest wspólnikiem.

Interpretacja KIS z 10.11.2020 (0113-KDIPT2-1.4011.677.2020.2.MD).

Wypłata zysku po przekształceniu w spółkę kapitałową

Wypłata środków z kapitału zapasowego, która pochodzi z wniesionych wkładów do spółki z o.o. w czasie trwania tej spółki, na gruncie art. 189 Ksh, jest co do zasady niedopuszczalna. Dokonanie przez spółkę (powstałą z przekształcenia przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą) wypłaty na rzecz wspólnika środków stanowiących zysk netto tego wspólnika powstały przed dniem przekształcenia i opodatkowany PIT, w drodze obniżenia kapitału zapasowego spółki, nie będzie czynnością prawną neutralną podatkowo na gruncie updof. Po stronie wspólnika powstanie bowiem przychód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych podlegający PIT.

Interpretacja KIS z 30.10.2020 (0112-KDWL.4011.38.2020.2.TW).

Przeniesienie nieruchomości do majątku wspólników

Skoro nieodpłatne przeniesienie przez spółkę własności nieruchomości na rzecz wspólników będzie umową nienazwaną, przenoszącą własność w następstwie wykonania zobowiązania wynikającego z uchwały wspólników o wycofaniu nieruchomości, i nie przyjmie formy umowy darowizny ani umowy nieodpłatnego zniesienia współwłasności w rozumieniu Kc, to nabycie nieruchomości nie będzie podlegać ustawie o podatku od spadków i darowizn.

Podatkowi od spadków i darowizn podlega jedynie nabycie na podstawie tytułów enumeratywnie wymienionych w art. ww. ustawy – nie ma wśród nich czynności opisanej we wniosku.

Wolą wspólników spółki nie jest zawarcie umowy darowizny. Żaden ze wspólników nie otrzymuje przysporzenia majątkowego kosztem innego wspólnika. Wspólnicy utrzymują swój stan posiadania, co oznacza, że nieodpłatne przekazanie przez spółkę nieruchomości, na ich cele osobiste, w sytuacji gdy zostaną zachowane proporcje udziałów, nie będzie objęte podatkiem od spadków i darowizn.

Interpretacja KIS z 6.11.2020 (0111-KDIB2-3.4015.130.2020.2.ASZ).