Przedsiębiorcy nadal będą sami rozliczać swój PIT

Aleksander Woźniak

KAS nie wypełni zeznań podatkowych przedsiębiorcom – ani w tym roku, ani w kolejnych latach.

Usługa Twój e-PIT została wprowadzona ustawą z 4.10.2018 o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (DzU poz. 2126). Polega na wypełnianiu zeznań podatkowych przez KAS za pośrednictwem portalu podatkowego, bez konieczności składania przez podatnika jakiegokolwiek wniosku.

 • updof – ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
 • uzpd – ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
 • JPK – Jednolity Plik Kontrolny
 • KAS – Krajowa Administracja Skarbowa

W ubiegłym roku KAS wypełniła zeznania (za 2018) osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej (składającym zeznanie na formularzu PIT-37) oraz podatnikom uzyskującym przychody z kapitałów pieniężnych np. ze zbycia akcji (składającym zeznanie na formularzu PIT-38). W tym celu KAS bazowała na: informacjach od płatników, danych przekazanych przez podatnika w zeznaniu za poprzedni rok (2017) oraz znajdujących się w rejestrach własnych Szefa KAS i innych rejestrach państwowych (np. PESEL, wykaz organizacji pożytku publicznego).

KAS nie wyręczy

Kolejny etap wdrażania usługi Twój e-PIT miał nastąpić w 2020 i objąć przedsiębiorców prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą. Ostatecznie jednak odstąpiono od tego zamiaru. Powstały obawy, że KAS nie zdąży wypełnić zeznań tej grupie podatników do 15 lutego oraz że pojawi się dużo błędów. Obawy te uzasadniono wprowadzeniem w ostatnim czasie licznych zmian w prawie, które nie zostały przewidziane przy realizacji pierwszego etapu usługi Twój e-PIT, a które wpływają na konstrukcję i wypełnianie zeznań.

Niewykluczone, że powodem odstąpienia od pierwotnego zamiaru jest też brak danych, na podstawie których KAS mogłaby wypełnić zeznania osobom prowadzącym działalność gospodarczą. W trakcie roku podatkowego osoby te wpłacają zaliczki na PIT, natomiast nie składają deklaracji o wysokości osiągniętego przychodu i poniesionych kosztów jego uzyskania. Na niewiele przydałyby się – w celu wypełnienia zeznań – składane przez nich deklaracje VAT i przesyłane pliki JPK_VAT.

KAS nie wypełni więc następujących zeznań podatnikom, którzy składają je w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub z działami specjalnymi produkcji rolnej (zarówno gdy dochód z działów specjalnych jest ustalany na podstawie norm szacunkowych, jak i prowadzonych ksiąg rachunkowych lub pkpir):

 • PIT-28 – składanego przez podatników, którzy wybrali opodatkowanie ryczałtem ewidencjonowanym od przychodów z działalności gospodarczej, z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub z innych umów o podobnym charakterze, a także ze sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych,
 • PIT-36 – składanego przez podatników, którzy rozliczają się według skali podatkowej z dochodów z działalności gospodarczej i z działów specjalnych produkcji rolnej,
 • PIT-36L – składanego przez podatników, którzy wybrali podatek liniowy 19% dla dochodów z działalności gospodarczej lub z działów specjalnych produkcji rolnej,
 • PIT-28S, PIT-36S i PIT 36LS – składanego przez podatników będących przedsiębiorstwem w spadku (przychody takiego przedsiębiorstwa są uznawane za przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej).

KAS nie wypełni zeznania również, jeżeli:

 • w zeznaniu PIT-36 podatnik ma obowiązek rozliczyć przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej i jednocześnie przychody z innego źródła (np. ze stosunku pracy),
 • podatnik nie osiągnął w minionym roku przychodów z działalności gospodarczej i w związku z tym nie wykazuje ich w PIT-36 lub w PIT-28 (np. z powodu zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej, co nie zwalnia z obowiązku złożenia zeznania).

KAS wyręczy

KAS wypełni natomiast zeznanie:

 • PIT-36 – jeżeli podatnik będzie rozliczał w nim np. przychody ze stosunku pracy, z najmu i odpłatnego zbycia rzeczy ruchomych (a nie prowadził pozarolniczej działalności gospodarczej ani działów specjalnych produkcji rolnej),
 • PIT-28 – jeżeli podatnik będzie rozliczał w nim przychody wyłącznie z najmu albo wyłącznie ze sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych, albo wyłącznie jedne i drugie.

Zmiany te wprowadza ustawa z 9.01.2020 o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (DzU poz. 179). Zmienione zostały art. 45cd–45cf updof oraz art. 21c i art. 21d uzpd.

Nowelizacja ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od 1.01.2019.

Terminy składania zeznań podatkowych PIT za 2019

Zeznania PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS, PIT-37, PIT-38, PIT-39 za 2019 powinny być złożone w terminie od 15.02.2020 do 30.04.2020.

Zeznania PIT 28 i PIT-28S za 2019 składa się natomiast w terminie od 15.02.2020 do 2.03.2020, dokonując w tym terminie wpłaty należnego ryczałtu za ostatni miesiąc/kwartał 2019.

Zeznania złożone przed początkiem terminu uznaje się za złożone 15.02.2020.

Temat: „Roczne rozlicznie PIT”

Ulga w PIT tylko dla marynarza, który zapłacił podatek za granicą

„Ulga abolicyjna” nie przysługuje podatnikowi, który osiągnął dochód w państwie, z którym Polska nie zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, a zarazem nie zapłacił tam podatku od uzyskanych dochodów.
PIT

50% koszty uzyskania przychodu a zwolnienie z podatku dla osób do 26 lat

Mam pytanie o odliczenie autorskich 50% kosztów uzyskania przychodów u osób do 26. roku życia – i to zarówno tych, które w 2019 złożyły płatnikowi oświadczenie, że ich przychody ze stosunku pracy lub ze zlecenia będą w okresie od 1.08.2019 do 31.12.2019 zwolnione z podatku, jak i tych, które go nie złożyły. Jeżeli podatnik nie złożył oświadczenia, to pracodawca w PIT-11 za 2019 wykazał 50% koszty za okres 1.08.2019–31.12.2019.
Czy w PIT-37 można odliczyć od przychodu całość tych kosztów (oczywiście z uwzględnieniem limitu 85 528 zł)? Czy osoba, która nie złożyła oświadczenia, musi te koszty skorygować w PIT-37, bo ma je zawyżone? Jeśli tak, to w jaki sposób?
Co w sytuacji, gdy taki pracownik złożył pracodawcy oświadczenie? W PIT-11 nie ma wykazanych 50% kosztów w odniesieniu do przychodów z okresu uprawniającego do ulgi. Czy taka osoba może je wykazać w PIT-37 jako koszty „statystyczne”? Jeśli tak, to na jakiej podstawie, skoro w PIT-11 ma wykazaną tylko kwotę 35 636,67 i nie wiadomo, do jakiej części tej kwoty przysługiwałyby jej autorskie 50% koszty?
Zwolnienie podatkowe

Ulga w PIT dla osób do 26. roku życia – objaśnienia MF

Resort finansów wyjaśnił, jak stosować zwolnienie z podatku dochodowego od osób fizycznych, obejmujące pracowników i zleceniobiorców do 26. roku życia.

Chodzi o obowiązujące od 1.08.2019 zwolnienie przedmiotowe, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 updof, określane jako „ulga dla młodych”.

Zmiany w obowiązkach przedsiębiorców-płatników PIT

Informacje PIT-11 i PIT-8C za 2018 należy przesłać do US do końca stycznia 2019, czyli o miesiąc wcześniej niż do tej pory, i wyłącznie elektronicznie. Tylko elektroniczną postać będą też mieć deklaracje PIT-4R i PIT-8AR, a także informacja IFT-1R składana do końca lutego.

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....