Prywatny rachunek bankowy wyklucza stosowanie split payment

Aleksander Kliszewski

Czy mechanizm podzielonej płatności obejmie podatników, którzy w działalności gospodarczej korzystają z prywatnego rachunku bankowego (oszczędnościowo-rozliczeniowego)?

Nie. Ponieważ bank nie prowadzi rachunku VAT do rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego (ror), osoba fizyczna posługująca się w działalności gospodarczej jedynie ror nie może zastosować mechanizmu podzielonej płatności (split payment).

Podzielona płatność, opisana w art. 108a ust. 2 ustawy o VAT, polega na tym, że zapłata kwoty odpowiadającej całości albo części kwoty VAT wynikającej z otrzymanej faktury następuje na rachunek VAT, a zapłata całości albo części kwoty odpowiadającej wartości sprzedaży netto jest dokonywana na rachunek w banku albo skok, dla których jest prowadzony rachunek VAT, albo jest rozliczana w inny sposób.

Mowa tu o „rachunku VAT” zdefiniowanym w art. 2 pkt 37 lit. a ustawy o VAT jako rachunek VAT, o którym mowa w art. 62a ust. Prawa bankowego (DzU z 2017 poz. 1876). Z kolei art. 62a ust. 1 Prawa bankowego stanowi, że rachunek VAT prowadzony jest przez bank dla rachunku rozliczeniowego.

Prawo bankowe (art. 49 ust. 1 pkt 1 i 3 oraz ust. 2 i 3) rozróżnia m.in.:

  • rachunki rozliczeniowe, które mogą być prowadzone wyłącznie dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, o ile mają zdolność prawną, oraz osób fizycznych prowadzących działalność zarobkową na własny rachunek, w tym będących przedsiębiorcami,
  • ror, które mogą być prowadzone wyłącznie dla osób fizycznych, szkolnych kas oszczędnościowych oraz pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych.

Oznacza to, że w przypadku posługiwania się przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą – dla celów tej działalności – wyłącznie ror bank nie będzie prowadził rachunku VAT, gdyż może on być prowadzony jedynie dla rachunku rozliczeniowego.

Niemożność prowadzenia przez bank rachunku VAT dla ror powoduje zaś, że mechanizm podzielonej płatności – z przyczyn technicznych – nie może mieć zastosowania.

Warunkiem podstawowym do stosowania split payment jest posługiwanie się przez podatnika rachunkiem rozliczeniowym, a nie ror.

Jednocześnie należy podkreślić, że jedną z fundamentalnych zasad tzw. Konstytucji biznesu, określoną w art. 8 Prawa przedsiębiorców (DzU z 2018 poz. 646), jest możliwość podejmowania przez przedsiębiorcę wszelkich działań, z wyjątkiem zakazanych przepisami prawa. Ponadto przedsiębiorca może być zobowiązany do określonego zachowania tylko na podstawie przepisów prawa.

Prawo nie zakazuje wykorzystywania przez osobę fizyczną własnego ror do prowadzenia działalności gospodarczej ani nie nakazuje wykorzystywania w działalności gospodarczej rachunku rozliczeniowego.

Więcej na temat: „Podzielona płatność”
Badanie sprawozdania finansowego

Mechanizm podzielonej płatności a procedury badania sprawozdania finansowego

Agnieszka Baklarz
1.07.2018 r. weszły w życie przepisy ustawy o VAT dotyczące mechanizmu podzielonej płatności (MPP, split payment). Przyjrzyjmy się, jak wpłynęło to na procedury badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta.

O samym MPP napisano już wiele, więc dla porządku przypomnę tylko, że polega on na podziale płatności za dostawy i usługi na 2 części – kwotę netto przelewaną na bieżący rachunek bankowy oraz kwotę VAT przelewaną na rachunek bankowy VAT.

Dokładne wskazania zawiera art. 108a ustawy o VAT, który brzmi następująco:

1. Podatnicy, którzy otrzymali fakturę z wykazaną kwotą podatku, przy dokonywaniu płatności kwoty należności wynikającej z tej faktury mogą zastosować MPP.


VAT

Zwrot zapłaty w ramach split payment, która miała trafić na ror kontrahenta

Paweł Ziółkowski
Firma dokonała płatności za fakturę w systemie split payment (kwota była znaczna). Okazało się, że kontrahent (osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą) nie ma rachunku bieżącego, a do celów działalności używa rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego (ror). W efekcie nie ma także konta VAT – banki nie zakładają takiego konta do ror. Bank kontrahenta nie był w stanie zaksięgować wpłaty (brak rachunku VAT) i dokonał zwrotu kwoty na rachunek firmy. Mimo że kwota pierwotnie zeszła z rachunku bieżącego, zwrot został zaksięgowany na tym rachunku jedynie w kwocie netto – kwota podatku zasiliła rachunek VAT.
Czy bank postąpił prawidłowo? Jak wyjąć pieniądze, które niesłusznie zasiliły konto VAT?

Objaśnienia Ministerstwa Finansów dotyczące mechanizmu podzielonej płatności w VAT

MF opublikował obszerne objaśnienia1 podatkowe nt. stosowania mechanizmu podzielonej płatności (MPP), wprowadzonego 1.07.2018 r. do ustawy o VAT. Doprecyzowują one zasady nowego sposobu zapłaty faktur między podatnikami VAT, a także wyjaśniają kilka wątpliwości. Podatnicy stosujący się do objaśnień są chronieni przed zmianą wykładni przepisów.

Nie każdy będzie mieć prawo do stosowania podzielonej płatności

Od 1.07.2018 wejdą w życie przepisy dotyczące mechanizmu podzielonej płatności (MPP) w VAT. Nie wszyscy jednak mogą w ten sposób regulować należności za zakupione towary i usługi.

Temat miesiąca

Zasady stosowania podzielonej płatności w VAT

Tomasz Krywan
Od 1.07.2018 podatnicy VAT będą mogli płacić za zakupione towary i usługi za pomocą mechanizmu podzielonej płatności. Umożliwi on zapłatę części należności odpowiadającej kwocie VAT na specjalne konto dostawcy.

Przepisy określające mechanizm podzielonej płatności (MPP, split payment) wprowadzono ustawą z 15.12.2017 (DzU z 2018 poz. 62), nowelizującą m.in. ustawę o VAT, Prawo bankowe i ustawę regulującą działanie skok. Istotą MPP jest podział płatności za towar lub usługę w taki sposób, że:


Rachunkowość

Ewidencja księgowa w przypadku stosowania mechanizmu podzielonej płatności VAT

W jaki sposób ująć w księgach rachunkowych operacje wynikające ze stosowania mechanizmu podzielonej płatności VAT?

Podzielona płatność nie dla przelewów w walucie obcej

Obowiązujący od 1.07.2018 mechanizm podzielonej płatności w VAT (MPP) nie obejmie przelewów walutowych. Ministerstwo Finansów planuje obowiązkowo wprowadzić go w branżach, w których obligatoryjnie stosowane jest odwrotne obciążenie.

Podatki

Mechanizm podzielonej płatności w VAT

Łukasz Chłond
1.07.2018 r. wejdą w życie przepisy[1] wprowadzające tzw. mechanizm podzielonej płatności w podatku VAT. Chociaż jego stosowanie nie będzie obowiązkowe, to w praktyce regulacje te dotkną wszystkich przedsiębiorców.

Nowy rozdz. 1a, obejmujący art. 108a–108d regulujące mechanizm podzielonej płatności (MPP, split payment), dodano w Dziale XI ustawy o VAT, w którym znajdują się przepisy dotyczące zasad dokumentowania transakcji.

Jak sama nazwa wskazuje, zastosowanie MPP polega na rozdzieleniu płatności za fakturę z wykazaną kwotą VAT na 2 części:

  • kwotę VAT,
  • kwotę netto.

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....