Prezenty dla pracowników nie na koszt firmy

Anna Koleśnik doradca podatkowy

Pracodawca, który obdaruje pracownika z okazji jubileuszu firmy, nie zaliczy wydatku na zakup przedmiotu darowizny do kosztów uzyskania przychodów.

Tak wynika z niedawnej interpretacji KIS z 14.03.2019 (0111-KDIB2-1.4010.8.2019.3.JK). We wcześniejszych pismach organ ten zajmował odmienne stanowisko, korzystne dla przedsiębiorców.

Z wnioskiem o interpretację wystąpiła spółka, która zamierzała obdarować pracowników kartami podarunkowymi uprawniającymi do zakupów w określonych punktach handlowych. Głównym celem ich przyznawania miało być uczczenie jubileuszu spółki oraz podkreślenie roli pracowników w całokształcie jej działalności i uhonorowanie ich wkładu. Przekazanie kart miało odbyć się niezależnie od wypłaty wynagrodzenia ze stosunku pracy i nastąpić w drodze darowizny.

  • updop – ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych
  • KIS – Krajowa Informacja Skarbowa

KIS stwierdziła, że planowana darowizna kart podarunkowych nie będzie mogła zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodów z uwagi na treść art. 16 ust. 1 pkt 14 updop, który (...) wyłącza z kosztów uzyskania przychodów m.in. darowizny poniesione na rzecz osób fizycznych.

We wcześniejszych interpretacjach KIS uznawała, że przywołany przepis wyłączający z kosztów uzyskania przychodów darowizny oraz ofiary wszelkiego rodzaju nie jest przeszkodą w zaliczaniu wydatku na zakup przedmiotu darowizny do kosztów podatkowych, a to dlatego, że przepis ten dotyczy (...) sytuacji zwiększania kosztów uzyskania przychodów o kwoty równe wartości przekazanych darowizn. Nie dotyczy natomiast samych wydatków na nabycie składników majątku, które będą przedmiotem darowizn (pisma z 5.12.2018, 0111-KDIB2-1.4010.406.2018.1.AR, i 24.01.2018, 0111-KDIB1-3.4010.15.2018.1.BM).

Temat: „Koszty podatkowe”
CIT i PIT

Zbycie przedawnionych wierzytelności handlowych a przepisy o kosztach podatkowych

Piotr Kaim
W myśl regulacji ustaw o podatkach dochodowych do kosztów uzyskania przychodów nie zalicza się wierzytelności odpisanych jako przedawnione. Znaczenie tego przepisu budzi wątpliwości, gdy wierzytelność ulega przedawnieniu, a następnie jest przedmiotem odpłatnego zbycia.
Pojawia się wówczas pytanie, czy nominalna wartość wierzytelności może być uwzględniona w kosztach transakcji dokonanej po przedawnieniu. Ostatnie orzeczenia sądowe sugerują odpowiedź przeczącą.

Przedmiotem niniejszego artykułu są skutki przedawnienia tzw. własnych wierzytelności handlowych, a więc takich, które znalazły się w majątku podatnika na skutek sprzedaży towarów lub usług.


PIT

Wypłata należności za udostępnienie przez osobę fizyczną witryn internetowych pod reklamy – pobór PIT

Marcin Szymankiewicz
Spółka świadczy usługi umieszczania materiałów reklamowych klientów (reklamodawców) na stronach WWW. W tym celu nabywa – za wynagrodzeniem – „powierzchnię reklamową” od właścicieli witryn internetowych (osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, zamieszkałych w Polsce i za granicą).
Czy w związku z tym ciążą na niej obowiązki płatnika PIT?

Podatki i prawo gospodarcze

Wydatki na organizację spotkań działowych jako koszty uzyskania przychodów

Marcin Szymankiewicz
Spółka z o.o. organizuje po godzinach pracy spotkania pracowników poszczególnych działów (tzw. spotkania działowe). Wiążą się z tym wydatki na posiłki, alkohol i dodatkowe atrakcje (np. kręgielnia). Celem spotkań jest zwiększenie motywacji do pracy, integracja pracowników, poprawa atmosfery pracy i komunikacji interpersonalnej, a przez to zwiększenie efektywności pracy i zaangażowania pracowników, co powinno się przełożyć na wzrost przychodów spółki.
Czy tego typu wydatki są kosztami uzyskania przychodów?

Podatki i prawo gospodarcze

Wydatki na artykuły spożywcze eksponowane podczas targów – czy są kosztem podatkowym

Marcin Szymankiewicz
Spółka z o.o. jest producentem przemysłowych urządzeń chłodniczych (regały i szafy chłodnicze, wyspy mroźnicze, witryny do przechowywania ciast itp.). Prezentując swoje urządzenia podczas targów, dla uzyskania lepszego efektu wypełnia je produktami spożywczymi.
Czy wydatki na ich zakup może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

CIT i PIT

Wycena spółki osobowej nie na jej koszt

Krzysztof Hałub
Jeden ze wspólników ma zamiar wystąpić ze spółki jawnej, zbywając swoje prawa oraz obowiązki w niej na rzecz osoby trzeciej. W związku z tym spółka zamówiła opinię określającą wartość rynkową jej przedsiębiorstwa. Opinia posłużyła wyłącznie wspólnikowi, który zbywał udział spółkowy, do negocjacji z potencjalnymi nabywcami. Faktura została wystawiona na spółkę i przez nią opłacona.
Czy kwota, na którą opiewała, może być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów?

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....