Prezentacja udzielonych pożyczek rozłożonych na raty oraz odpisy aktualizujące należności

Spółka zajmuje się m.in. udzielaniem pożyczek. Stosownie do uor kwalifikujemy je jako „Inwestycje długoterminowe – Długoterminowe aktywa finansowe – Udzielone pożyczki”. Czasami dłużnik ma trudności ze spłatą i zawieramy z nim ugodę polegającą na rozłożeniu zadłużenia na kilka rat. Jednocześnie dokonujemy odpisów aktualizujących należności, których wysokość zależy od oceny sytuacji dłużnika. W takich przypadkach niespłaconą część pożyczki kwalifikujemy do poz. „Inne należności”. Natomiast zgodnie z przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości, uwzględniającymi postanowienia art. 37b uor, odpisy aktualizujące kwalifikujemy drugostronnie jako „Pozostałe koszty operacyjne – Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych”.
Czy postępujemy prawidłowo?

Rzeczywiście, udzielone pożyczki prezentowane są w bilansie określonym w załączniku nr 1 do uor jako „Inwestycje długoterminowe” w poz. A.IV.3a, b lub c tiret trzeci odpowiednio jako: inwestycje w jednostkach powiązanych, w pozostałych jednostkach, w których pożyczkodawca posiada zaangażowanie w kapitale lub w pozostałych jednostkach. Udzielone pożyczki są to nieprzedawnione, udzielone przez spółkę kontrahentom pożyczki pieniężne, których termin spłaty w myśl umowy przypada nie wcześniej niż w drugim roku obrotowym, licząc od dnia bilansowego. Jeżeli spłata pożyczki ma zgodnie z umową nastąpić w ratach, to ratę (raty) przypadającą do zapłaty w roku obrotowym następnym po dniu bilansowym wykazuje się jako należności krótkoterminowe w poz. „Inwestycje krótkoterminowe” B.III.1a lub b tiret trzeci, również w podziale według jednostek przedstawionym powyżej.

Wyświetlono 52% treści artykułu

w sprzedaży

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....