Prezentacja Funduszu Pożyczkowego

Nasza jednostka działa na podstawie ustawy o izbach gospodarczych. Jesteśmy dysponentem środków specjalnych (Fundusz Pożyczkowy) otrzymanych na mocy 3-stronnej umowy, której jedną ze stron jest MPiPS. Gospodarkę nim określa regulamin działania. Kwota udzielonych pożyczek wykazywana jest w bilansie - jako inwestycje długoterminowe, zaś środki pieniężne Funduszu zgromadzone na wyodrębnionym rachunku - jako inwestycje krótkoterminowe.
A jak prezentować w bilansie Fundusz Pożyczkowy? Rozważaliśmy pozycję A.VI. "Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe", pozycję B. "Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania" - II.3. "Zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek" lub pozycję B.III.4. "Fundusze specjalne".

Zasady funkcjonowania izb gospodarczych regulują przepisy ustawy o izbach gospodarczych. Wynika z niej, że przedsiębiorcy mogą się zrzeszać w izby gospodarcze. W celu utworzenia izby założyciele uchwalają jej statut. Izby gospodarcze oraz ich jednostki organizacyjne uzyskują osobowość prawną z chwilą wpisania do KRS. Oznacza to, że jednostki te mają obowiązek prowadzić księgi rachunkowe i sporządzać sprawozdanie finansowe zgodnie z przepisami uor.

Wyświetlono 36% treści artykułu

w sprzedaży

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....