Prawo do skorygowania JPK_VAT podczas kontroli US

Aleksander Kliszewski

Czy można złożyć korektę JPK_VAT w trakcie kontroli podatkowej?

Tak. Mimo że informacje JPK_VAT formalnie uznawane są za deklaracje, to możliwe jest złożenie korekty JPK_VAT także w trakcie kontroli podatkowej.

  • Op – Ordynacja podatkowa
  • JPK – Jednolity Plik Kontrolny

Zgodnie z art. 82 § 1b Op podatnicy VAT są zobowiązani do przekazywania za pomocą środków komunikacji elektronicznej Szefowi KAS informacji (tzw. JPK_VAT) o prowadzonej pełnej ewidencji VAT (art. 109 ust. 3 ustawy o VAT), w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej, o której mowa w art. 193a § 2 Op, na zasadach dotyczących przesyłania ksiąg podatkowych lub ich części określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 193a § 3 Op, za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, wskazując miesiąc, którego ta informacja dotyczy.

Wg definicji zawartej w art. 3 pkt 5 Op przez deklaracje rozumie się także informacje, do których składania zobowiązani są na podstawie przepisów prawa podatkowego podatnicy, płatnicy i inkasenci, więc informacje JPK_VAT są na gruncie Op traktowane jak deklaracje.

Konsekwencją tego jest stosowanie również do informacji JPK_VAT art. 81b § 1 pkt 1 Op, stanowiącego, że uprawnienie do skorygowania deklaracji (w tym przypadku JPK_VAT) ulega zawieszeniu na czas trwania postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej – w zakresie objętym tym postępowaniem/kontrolą.

Nie oznacza to jednak automatycznie, że wszczęcie kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej czy nawet postępowania podatkowego w zakresie VAT uniemożliwia podatnikowi złożenie korekty JPK_VAT.

Istotne jest bowiem zawarte w art. 81b § 1 pkt 1 Op ograniczenie stosowania zawieszenia uprawnienia do skorygowania deklaracji do zakresu objętego postępowaniem lub kontrolą.

W praktyce większość kontroli i postępowań ws. VAT dotyczy weryfikowania zasadności zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego w rozumieniu przepisów o VAT. Tak sformułowany zakres kontroli z całą pewnością obejmuje badanie prawidłowości danych zawartych w deklaracji VAT co do prawidłowości zadeklarowanych kwot podatku należnego, naliczonego oraz kwot do zwrotu. Nie obejmuje jednak poprawności sporządzenia JPK_VAT, w tym np. zgodności danych zawartych w tej informacji z danymi wynikającymi z prowadzonej przez podatnika ewidencji dla celów VAT.

Dlatego w przypadku stwierdzenia przez podatnika, że JPK_VAT zawiera błędy i nie odwzorowuje danych zawartych w ewidencji VAT, ma on prawo do złożenia korekty tej informacji w każdym czasie, również w trakcie prowadzonej u niego kontroli lub postępowania podatkowego.

Wyjątek stanowić będą kontrole w zakresie prawidłowości sporządzania JPK_VAT. Jednak w praktyce nie należy się spodziewać takich kontroli, gdyż JPK_VAT są na bieżąco monitorowane w ramach czynności sprawdzających.

w sprzedaży

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....