Prawo do liniowej stawki w przypadku wykonywania działalności na rzecz pracodawcy

Aleksander Woźniak

Podatnik PIT traci prawo do opodatkowania metodą liniową, tylko jeśli świadczy na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy usługi odpowiadające czynnościom, które wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym w ramach stosunku pracy. Muszą to być czynności tożsame, a nie takie, które pokrywają się tylko w części.

Tak wynika z wyroku NSA z 18.09.2018 (II FSK 2416/16). Sprawa dotyczyła specjalistki chorób dziecięcych zatrudnionej na umowę o pracę jako starsza asystentka na oddziale niemowlęcym szpitala klinicznego. Oprócz tego prowadziła ona prywatną praktykę lekarską i w jej ramach uzyskiwała przychody m.in. z tytułu dyżurów kontraktowych w tym samym szpitalu, w którym była zatrudniona. Zajmowała się przyjmowaniem na różne oddziały kliniki pediatrii pacjentów skierowanych w trybie nagłym, zakładaniem dla nich historii choroby, zlecaniem badań laboratoryjnych i leczeniem w zależności od wyników badania. Pod nieobecność etatowego okulisty wykonywała także badania dna oka (miała specjalizację z okulistyki). Pod jej opieką byli pacjenci wszystkich oddziałów kliniki, zobowiązano ją też do interwencji w razie nagłego pogorszenia stanu ich zdrowia.

  • NSA – Naczelny Sąd Administracyjny
  • updof – ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych

Lekarka zwróciła się do organu podatkowego z pytaniem, czy prowadzona przez nią działalność gospodarcza, obejmująca m.in. usługi świadczenia dyżurów lekarskich kontraktowych, może być opodatkowana podatkiem liniowym wg stawki 19% na zasadach określonych w art. 30c updof.

Dyrektor IS wskazał, że w świetle art. 9a ust. 3 updof wykonywanie przez podatnika w ramach działalności gospodarczej jakiejkolwiek usługi obejmującej chociaż część czynności wykonywanych na rzecz pracodawcy w ramach stosunku pracy wyklucza możliwość opodatkowania podatkiem liniowym.

NSA był odmiennego zdania. Wskazał, że użyty w art. 9a ust. 3 pkt 2 updof zwrot „odpowiadający czynnościom” należy odnosić do przychodów ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, które są takie same (tożsame) jak czynności, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników wykonywał w ramach stosunku pracy (...). Nie będą tożsame czynności, które pokrywają się tylko w części. (...) Brak tożsamości wykonywanych czynności w ramach stosunku pracy i działalności gospodarczej wyklucza zastosowanie art. 9a ust. 3 pkt 2 updof. Taka sytuacja zachodzi w niniejszej sprawie, gdyż pomimo występowania wspólnych elementów w obu rodzajach działalności wykonywanej przez skarżącą ich zakres nie jest identyczny i nie pokrywa się w pełni.

Sam organ interpretacyjny stwierdził, że zakres czynności wykonywanych przez skarżącą w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej jest szerszy niż zakres czynności wykonywanych w ramach umowy o pracę. (...) Choć praca skarżącej jako lekarza zatrudnionego na umowę o pracę, jak i w ramach prywatnej praktyki lekarskiej, będzie w pewien sposób zbieżna, co niejako wynika z samej specyfiki tego zawodu, to jednak wskazane przez skarżącą różnice wykonywanych czynności są istotne z punktu widzenia braku ich tożsamości.

Podobne stanowisko NSA zajął również w wyrokach z 10.11.2015 (II FSK 1915/13), 14.05.2015 (II FSK 1069/13), 5.05.2011 (II FSK 2163/09) i 20.07.2010 (II FSK 516/09).

w sprzedaży

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....