PPK u pracodawców zatrudniających mniej niż 20 osób – terminarz

Renata Majewska Biuro Kadr i Płac
Wiosną najmniejsi pracodawcy prywatni zgłoszą do pracowniczych planów kapitałowych (PPK) pierwszych członków załogi. Muszą przy tym dotrzymać ustawowych terminów.

Pracodawcy sektora prywatnego, którzy 30.06.2020 r. zatrudniali poniżej 20 osób (dalej pracodawcy 20–), wdrażają PPK od 2021 r., w związku z czym mają zawrzeć najpóźniej:

 • 23.03.2021 r. – porozumienie z zakładową organizacją związkową lub reprezentacją pracowników ws. wyboru instytucji finansowej,
 • 23.04.2021 r. – umowę o zarządzanie PPK,
 • 10.05.2021 r. – umowę o prowadzenie PPK.

Kto może zostać członkiem PPK

Zawierając pierwszą umowę o prowadzenie PPK, zapiszą oni do programu pierwsze zatrudniane przez siebie osoby. Nie wszystkie, gdyż prawo uczestnictwa w PPK przysługuje:

[1] Ustawa z 7.09.2007 r. (tekst jedn. DzU z 2019 r. poz. 1821).

[2] Ustawa z 4.10.2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (tekst jedn. DzU z 2020 r. poz. 1342).

 • pracownikom (z wyjątkiem młodocianych oraz przebywających na urlopie górniczym lub na urlopie dla pracowników zakładu przeróbki mechanicznej węgla w rozumieniu art. 11b ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego[1]);
 • objętym z danego tytułu obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi:
  • zleceniobiorcom,
  • wykonawcom umowy „zleceniopodobnej” (np. kontrakt menedżerski),
  • wynagradzanym członkom rady nadzorczej,
  • chałupnikom,
  • członkom rolniczej spółdzielni produkcyjnej bądź spółdzielni kółek rolniczych;

Wyświetlono 8% treści artykułu

Spis treści artykułu
Spis treści artykułu:
Temat: „PPK - Pracowniczy Program Kapitałowy”
Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Od świadczenia przyznanego pracownikom na urlopie macierzyńskim zwykle nie ma wpłat do PPK

Spółka finansuje wszystkim pracownikom składki na grupowe ubezpieczenie na życie o wartości po 100 zł – również pracownikom na zasiłkach macierzyńskich.
Czy od wartości składek trzeba naliczać i odprowadzać wpłaty do pracowniczego planu kapitałowego?

Nie. Od dodatkowych świadczeń pozapłacowych, przekazywanych pracownikowi przebywającemu na zasiłku macierzyńskim, nie odprowadza się składek ZUS. Nie wchodzą one do podstawy wymiaru wpłat do PPK.

PPK

Jak zoptymalizować rozliczanie wpłat do PPK

Pracodawcy 50+ i 20+, którzy pierwszą listę płac po zawarciu umowy o prowadzenie pracowniczego planu kapitałowego (PPK) sporządzą w miesiącu następującym po miesiącu nawiązania tej umowy, znacznie ułatwią sobie rozliczanie składek wpłacanych do programu.

Najpóźniej do 10.11.2020 r. podmioty prywatne 50+ i 20+ muszą zawrzeć pierwsze umowy o prowadzenie PPK (art. 134 ust. 1 i 2 ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, dalej ustawa o PPK). Następnie co miesiąc będą naliczać, potrącać i dokonywać wpłat do programu.

Zapisywanie pracobiorców do PPK – kalendarz dla podmiotów 50+ i 20+

Jesienią mali pracodawcy prywatni zgłoszą do pracowniczych planów kapitałowych pierwszych członków załogi. Muszą to zrobić według ustawowego terminarza.
Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia i zasiłku zleceniobiorcy uczestnika PPK

Spółka ma obowiązek tworzyć PPK (od lipca 2019 r.). Na początku maja 2020 r. dostała zajęcie wierzytelności z umowy zlecenia i zasiłków tytułem niespłaconego kredytu osoby zatrudnionej na umowę zlecenia, z tytułu której podlega obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz jednocześnie przynależy do PPK. Pod koniec maja wypłacono jej 2900 zł brutto wynagrodzenia oraz 799 zł brutto zasiłku chorobowego za 9 dni niezdolności do pracy.
Jak należało dokonać w tym przypadku potrąceń? Czy kwotę wolną ustala się zleceniobiorcy identycznie jak pracownikowi? Zleceniobiorca został zatrudniony na okres od 1.10.2019 do 30.11.2020 r. za wynagrodzeniem 2900 zł brutto miesięcznie. Liczba godzin pracy wyznaczona w umowie to 100 godz./mies.; zgłosił się on do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, a spółka odprowadza do PPK – za siebie i zleceniobiorcę – tylko wpłaty podstawowe.
Podatki i prawo gospodarcze

PIT od wpłaty do PPK finansowanej przez pracodawcę

Pracodawca, zobowiązany do tworzenia pracowniczych planów kapitałowych (PPK) w pierwszym terminie, zawarł 4.11.2019 r. umowę o prowadzenie PPK z towarzystwem funduszy inwestycyjnych. Pierwsza wypłata pensji zatrudnionym (pracownikom, zleceniobiorcom i członkowi rady nadzorczej) umieszczonym na liście uczestników PPK, stanowiącym załącznik do ww. umowy, nastąpi 28.11.2019, a kolejna – 27.12.2019 r.
Jak na liście płac rozliczać dokonywane wpłaty do programu, finansowane przez obie strony? Dodam, że pracodawca zadeklarował pokrywanie za wszystkich uczestników wpłat dodatkowych w wysokości 1% wynagrodzenia.

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....