Postępowania restrukturyzacyjne przedsiębiorców

Witold Missala doradca podatkowy, doradca restrukturyzacyjny
Artykuł przedstawia możliwości restrukturyzacji przedsiębiorstw zgodnie z polskim porządkiem prawnym, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych przepisami antykryzysowymi, zagadnienia związane z odzwierciedleniem postępowań restrukturyzacyjnych w księgach rachunkowych dłużnika oraz konsekwencje podatkowe ich otwarcia.

Restrukturyzacja przedsiębiorstwa ma za zadanie wspomóc przezwyciężenie trudności, których skutkiem jest brak środków do zapłaty wymagalnych zobowiązań i deficytowość, poprzez zastosowanie rozwiązań dopuszczonych prawem. Mowa przede wszystkim o restrukturyzacji naprawczej, której przedmiotem są przedsiębiorstwa odnotowujące słabe wyniki ekonomiczne, często zagrożone utratą płynności finansowej, prowadzącą do bankructwa.

Podstawowym celem restrukturyzacji jest opanowanie i zlikwidowanie bezpośrednich objawów kryzysu, utrzymanie przynajmniej minimalnego poziomu płynności (zdolności do regulowania wymagalnych zobowiązań), zapewniającego przetrwanie przedsiębiorstwa, a więc kontynuację działalności. Działania restrukturyzacyjne nakierowane są na zatrzymanie negatywnych zjawisk i tendencji w funkcjonowaniu danej firmy poprzez wdrożenie różnych zmian w poszczególnych sferach jej działalności.

W odróżnieniu od restrukturyzacji naprawczej może też nastąpić restrukturyzacja rozwojowa, która jednak nie jest przedmiotem tych rozważań.

Podstawowe przepisy prawa regulujące restrukturyzację przedsiębiorstwa zawiera Prawo restrukturyzacyjne (dalej Pr). Rozwiązanie hybrydowe, wprowadzone na okres przeciwdziałania skutkom pandemii koronawirusa, zawiera ustawa nazywana potocznie tarczą 4.0, adresowana do przedsiębiorców już niewypłacalnych albo zagrożonych niewypłacalnością[4]. Ustawodawca nie wykluczył zatem możliwości otwarcia restrukturyzacji, a tym samym i oddłużenia w ramach tych postępowań przedsiębiorców, którzy wcześniej naruszyli podstawowe zasady obowiązujące w obrocie gospodarczym, czy dopuścili się innych czynów nieodpowiadających prawu.

Głównym celem tych rozwiązań jest zapewnienie przedsiębiorcom skutecznych instrumentów, pozwalających na przeprowadzenie restrukturyzacji nadmiernie zadłużonych lub zagrożonych niewypłacalnością przedsiębiorstw i zapobieżenie ich likwidacji.

Kontynuacja działalności przez przedsiębiorstwo dłużnika w wielu przypadkach jest znacznie korzystniejsza dla wierzycieli niż jego likwidacja. Zachowanie przedsiębiorstwa dłużnika powoduje, co do zasady, możliwość nieprzerwanego realizowania umów o dostawy wyrobów, towarów czy usług, a zarazem zachowanie miejsc pracy. Ma to pozytywne znaczenie zarówno społeczne, jak i gospodarcze. Można zatem stwierdzić, że celem tych postępowań jest uniknięcie ogłoszenia upadłości lub likwidacji dłużnika dzięki umożliwieniu mu restrukturyzacji zadłużenia w drodze zawarcia układu z wierzycielami, przewidującego – pod określonymi warunkami – rozłożenie na raty spłaty lub/i umorzenie części bądź całości długów.

W zakres restrukturyzacji wchodzi również postępowanie sanacyjne przewidujące przeprowadzenie szeregu działań sanacyjnych przy zabezpieczeniu tzw. słusznych praw wierzycieli. Procedury sanacyjne przeznaczone są dla przedsiębiorców, których własne starania restrukturyzacyjne nie doprowadziły do zmiany sytuacji i konieczne stało się wsparcie procedurami prawnymi. Zawarcie układu i rozliczenie się z jego wykonania następuje pod nadzorem sądu w ramach postępowania restrukturyzacyjnego.

Wyświetlono 7% treści artykułu

Spis treści artykułu
Spis treści artykułu:
Temat: „Restrukturyzacja”
Restrukturyzacja

Fuzja spółek osobowych i spółki osobowej z kapitałową – skutki w podatku dochodowym

Celem artykułu jest wskazanie zasad opodatkowania dochodów powstałych na skutek połączenia z udziałem spółek osobowych.

Połączenie spółek osobowych jest rzadko wykorzystywaną formą reorganizacji przedsiębiorców. Oznacza bowiem powstanie – w miejsce łączonych podmiotów – spółki kapitałowej, co zmienia m.in. sposób opodatkowania dochodów wspólników.

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....