Pomóż internautom znaleźć Twoje biuro w sieci

Marcin Sypuła psycholog biznesu www.optymalnareklama.pl

Internauci szukają informacji o produktach i usługach w wyszukiwarce Google, której udział w rynku wynosi ponad 90%. Jeśli Twoja strona docelowa www nie pojawia się na pierwszej stronie wyników wyszukiwania, warto rozważyć skorzystanie z płatnej reklamy.

Potencjalni klienci zainteresowani ofertą usług księgowych i podatkowych otrzymują linki do stron internetowych, których zawartość odpowiada zapytaniu wpisanemu do wyszukiwarki. Wśród wyświetlanych linków wyróżniamy linki naturalne (bezpłatne), które zostały uznane za wartościowe i godne polecenia przez algorytm wyszukiwarki Google oraz linki sponsorowane (płatna reklama Google AdWords).

Podpowiadamy, jak w 5 krokach uruchomić pierwszą płatną kampanię reklamową.

KROK 1. Rejestracja konta

Najpierw załóż konto na www.google.com. Następnie odwiedź stronę www.adwords.pl i loguj się, wykorzystując login i hasło konta Google, które przed chwilą założyłeś.

KROK 2. Pierwsza kampania

Po zalogowaniu się na konto Google AdWords, włącz przycisk "utwórz pierwszą kampanię" i ustaw jej parametry, zaczynając od nadania nazwy.

Warto zwrócić uwagę na główne parametry kampanii:

 • Typ - tutaj proponuję opcję "tylko sieć wyszukiwania". Oznacza to, że reklama będzie dotyczyła tylko wyników prezentowanych na stronie wyszukiwarki Google;
 • Lokalizacje - jeśli działasz lokalnie, może to być np. miasto Katowice albo cały Śląsk;
 • Stawki i budżet - wybierz opcję "samodzielnie ustawię stawki za kliknięcia", określ maksymalny koszt za kliknięcie Twojej reklamy (CPC) oraz dzienny budżet wydatków. Rzeczywista wysokość CPC będzie zależna w głównej mierze od stawek zaproponowanych przez konkurencję oraz tzw. wyniku jakości. Na wynik jakości wpływa:
  • trafność doboru słów kluczowych w stosunku do treści reklamy,
  • jakość strony docelowej,
  • poziom współczynnika CTR, czyli stosunek liczby kliknięć reklamy do liczby jej wyświetleń - czym wyższy, tym lepszy, co świadczy o atrakcyjności reklamy.

KROK 3. Utworzenie grupy reklam i słów kluczowych

Ustal nazwę grupy reklam, która powinna odnosić się do specyficznego obszaru, który chcesz promować, np. ogólnych informacji o biurze rachunkowym i usługach związanych z prowadzeniem ksiąg rachunkowych. Dobierz także słowa kluczowe, których wpisanie przez internautę w wyszukiwarce powinno skierować go do twojej oferty. Przykładowe słowa kluczowe:

 • "biuro rachunkowe Katowice",
 • "księgi rachunkowe Katowice".

Wyróżniamy 3 podstawowe dopasowania słów kluczowych:

 • przybliżone (słowa bez żadnych dodatkowych znaków) - system wyświetli reklamy także w razie wpisania części frazy, np. biuro rachunkowe lub synonimów, odmienionych wyrazów czy też wyrazów z błędem,
 • do wyrażenia (słowa kluczowe w cudzysłowie) - reklama wyświetli się dla fraz zawierających wskazane słowo kluczowe, które ewentualnie może być rozszerzone o dodatkowe słowa, np. tanie biuro rachunkowe Katowice,
 • ścisłe (słowo kluczowe w nawiasie kwadratowym) - reklama pojawi się tylko po dokładnym wpisaniu całej frazy w wyszukiwarce.

Niestety, szacowany przez Google AdWords koszt kliknięcia reklamy dla zaproponowanych przykładowych słów kluczowych jest wysoki. Wynika to z tego, że są to frazy, o które walczy konkurencja, proponując wysokie stawki.

KROK 4. Utworzenie treści reklamy,która przyciągnie uwagę potencjalnego klienta

Bardzo ważne jest to, aby oferta zaprezentowana w reklamie miała odzwierciedlenie na docelowej stronie www, do której zostanie przekierowany internauta po jej kliknięciu.

KROK 5. Następnie zostaniesz poproszony oustawienie parametrów rozliczeń i podanie następujących informacji:

 • kraj prowadzenia działalności,
 • unijny numer VAT,
 • dane firmy,
 • forma płatności: "automatyczna" lub "ręczna". Polecam ręczną formę płatności, czyli przedpłatę za usługi - nie wydasz więcej niż wpłacisz.

Dokonaj pierwszej płatności i gotowe.

 

Jak mierzyć efekty kampanii?

Oto podstawowe wskaźniki:

1. CTR - ten wskaźnik powinien być wyższy niż 1-2%. Oznaczać to będzie, że na 100 wyświetleń reklamy 2 osoby kliknęły w nią i zostały przeniesione na docelową stronę www. Wzrost wartości tego wskaźnika oznaczać będzie, że treść reklamy jest interesująca dla internautów. Jego wysokość wpływa także na poziom rzeczywistego kosztu za kliknięcie.

2. Współczynnik konwersji - stosunek liczby konwersji do liczby kliknięć w reklamę. Jeśli reklamę kliknęło 400 osób, a z oferty skorzystało 5, to oznacza, że współczynnik konwersji wynosi 1,25%.

3. Koszt konwersji (CPA), czyli koszt realizacji zamierzonego celu reklamy. Mierzyć konwersję można automatycznie, ale w przypadku pozyskania klientów dla biura rachunkowego może być to trudne. Dlatego warto pytać nowych klientów skąd dowiedzieli się o biurze rachunkowym. Przykładowo, jeśli pozyskasz 5 klientów, którzy potwierdzą, że trafili do ciebie, bo znaleźli ofertę biura
w wyszukiwarce Google, a koszt prowadzonej kampanii wyniósł 200 zł, to znaczy, że koszt konwersji, czyli pozyskania jednego klienta wynosi 40 zł. Musisz rozważyć, czy nie jest zbyt wysoki i zostanie pokryty dodatkowymi zyskami.

Spis treści artykułu
Spis treści artykułu:
Temat: „Biuro Rachunkowe”

Umowa o świadczenie usług doradczych nie może być wypowiedziana znienacka

Aleksander Woźniak
Klient, który wypowie umowę bez ważnego powodu i z naruszeniem umówionego terminu, ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą. Szkoda odpowiada wysokości wynagrodzenia utraconego przez drugą stronę.

Tak orzekł SA w Lublinie w wyroku z 24.09.2019 (I ACa 558/18).

Chodziło o spółkę doradztwa podatkowego, która zobowiązała się do reprezentowania powiatu w postępowaniu o zwrot nadpłaty VAT za lata 2006–2015. Miało to związek z powiatową inwestycją dotyczącą rewitalizacji zespołu pałacowo-parkowego.


Księgowy może ostrzec klienta przed praniem brudnych pieniędzy

Paweł Ziółkowski
Od 30.11.2019 zaszła zmiana w obowiązkach biur rachunkowych związanych ze zwalczaniem prania brudnych pieniędzy.

Tego dnia weszła w życie ustawa z 16.10.2019 o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (DzU poz. 2088). Jest ona efektem postępowania sprawdzającego, przeprowadzonego przez Komisję Europejską, a dotyczącego regulacji zawartych w przepisach nowelizowanej ustawy (z 1.03.2018, DzU z 2019 poz. 1115, dalej uppp), będącej wdrożeniem przepisów dyrektywy 2015/849. Część tych regulacji wzbudziła wątpliwości KE.


Biuro rachunkowe nie może odmówić wydania dokumentacji klienta

Aleksander Woźniak
Za odmowę wydania organom podatkowym dokumentacji klienta grozi biuru rachunkowemu kara porządkowa, nawet jeśli klient nie zapłacił za wykonane usługi.

Biuro rachunkowe

Standardowe ubezpieczenie OC biura rachunkowego nie chroni przed błędną poradą prawną

Aleksander Woźniak
Ubezpieczenie OC biura rachunkowego nie obejmuje czynności zastrzeżonych dla doradców podatkowych, adwokatów, radców prawnych i biegłych rewidentów – przypomniał Sąd Okręgowy w Bydgoszczy w wyroku z 10.04.2019 (VIII Ga 277/18).

Biuro rachunkowe

Zarzuty niezadowolonego klienta nie mogą być ogólnikowe ani gołosłowne

Aleksander Woźniak
Biuro rachunkowe nie zapłaci za wynagrodzenie swego następcy, który na nowo wprowadził dokumenty księgowe i złożył skorygowane deklaracje, jeżeli nie wiadomo, jakiego okresu one dotyczyły i z czego ta korekta wynikała.

Biuro rachunkowe

Promocja biura rachunkowego na stronie internetowej

Monika Łada Piotr Ziarkowski
Właściwie zbudowana strona WWW to podstawowa przestrzeń prezentacji oferty biura rachunkowego.

Właściciele biur rachunkowych i zarządzający nimi stają przed wyzwaniem, jak prowadzić działania marketingowe, aby pozyskać nowych klientów. W artykule przedstawiono wyniki analizy zawartości ponad 120 stron internetowych biur rachunkowych działających w Polsce. Na tej podstawie autorzy wyselekcjonowali przykłady najlepszych praktyk i wskazali, na które elementy oferty warto zwrócić uwagę potencjalnego klienta, zamieszczając informacje na stronie WWW.


Biuro rachunkowe

Obowiązek wydania dokumentów księgowych w trakcie postępowania egzekucyjnego prowadzonego wobec klienta

Aleksander Woźniak
Organ egzekucyjny może żądać dokumentów księgowych od doradcy będącego pełnomocnikiem podatnika w postępowaniu egzekucyjnym. Jednak żądane informacje muszą być niezbędne do wszczęcia lub prowadzenia postępowania egzekucyjnego.

Biuro rachunkowe

Informowanie Szefa KAS o schematach podatkowych – obowiązki biura rachunkowego

Czy biura rachunkowe muszą zgłaszać – w ramach nowej procedury informowania o schematach podatkowych – że klient wybiera ryczałt albo podatek liniowy lub że chce się rozliczyć wspólnie z małżonkiem?
Czy trzeba zawiadamiać o korzystaniu z ulgi na badania i rozwój lub z nowej ulgi patentowej IP Box? Co z pozostałymi ulgami, z których korzystają klienci biura, jak np. ulga prorodzinna, rehabilitacyjna? Czy biuro również musi o nich informować?

Zasadniczo biuro rachunkowe nie ma takiego obowiązku. Preferencje, o których mowa w pytaniu, dotyczą bowiem rozwiązań krajowych, a w tym wypadku mają znaczenie limity wskazane w art. 86a § 4 Op. Są one stosunkowo wysokie.

Nowe przepisy o informowaniu o schematach podatkowych (DzU z 2018 poz. 2193) weszły w życie 1.01.2019 i są zawarte w art. 86a–86o Op. MF 31.01.2019 wydał do nich urzędowe objaśnienia, na podstawie art. 14a § 1 pkt 2 Op. Zastosowanie się do nich powoduje objęcie ochroną przewidzianą w art. 14k–14m Op (objaśnienia mogą być w przyszłości uzupełniane o nowe zagadnienia i komentarze).


Usługi księgowe są usługami ciągłymi

Aleksander Woźniak
Nie można samodzielnie decydować o momencie powstania przychodu ani pomijać żadnych wpłat klientów.

Tak orzekł NSA w wyroku z 3.10.2018 (II FSK 3070/16).

Od właściciela biura rachunkowego wymaga się szczególnej staranności i profesjonalizmu przy rozliczeniach podatkowych, w tym własnych. Orzeczenie NSA, podobnie jak i sądu I instancji wskazuje, że i w tej branży zdarzają się uchybienia.


Biuro rachunkowe

Brak winy zwalnia właściciela biura z odpowiedzialności

Aleksander Woźniak
Biuro rachunkowe nie ponosi odpowiedzialności za brak zmiany zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych, jeżeli klient swoimi działaniami dąży do zachowania dotychczasowego statusu ubezpieczeniowego – wynika z wyroku SO w Olsztynie z 7.11.2018 (IX Ca 724/18).

Biuro rachunkowe

Kara za przywłaszczenie mienia klienta i podrabianie jego dokumentów

Aleksander Woźniak
Pobranie od klienta kwot z tytułu zaliczek na podatek dochodowy i VAT i nieodprowadzenie ich na konto US to przywłaszczenie, a podpisywanie się za niego jego imieniem i nazwiskiem na deklaracjach podatkowych to podrabianie dokumentów. Oba czyny są zagrożone karą pozbawienia wolności od 3 mies. do 5 lat.

Biuro rachunkowe

Umowa o świadczenie usług księgowych zawarta z przyszłym przedsiębiorcą

Aleksander Woźniak
Jeżeli klient biura rachunkowego ma dopiero zamiar rozpocząć działalność gospodarczą, to podpisana z nim umowa jest umową z konsumentem. To zaś oznacza większe rygory związane z ochroną praw konsumenckich.

Księgowa działalność nieewidencjonowana

Paweł Ziółkowski Anna Koleśnik
Jestem księgową i pracuję na etacie. Chcę rozpocząć po godzinach własną działalność – biuro rachunkowe.
Czy w początkowej fazie działalność taka może być prowadzone w ramach działalności nieewidencjonowanej? Czy PKD 69.20Z wyklucza prowadzenie działalności nieewidencjonowanej?

Czy i w jakim zakresie księgowy może korzystać z praw autorskich

Renata Ziólkowska
Wzrost limitu kosztów autorskich od 1.01.2018 spowodował zwiększone zainteresowanie możliwością ich naliczania. Sprawdźmy zatem, jakie są możliwości zastosowania kosztów autorskich w biurze rachunkowym.

Obowiązki biur rachunkowych związane z RODO

Biura rachunkowe znajdują się w specyficznej sytuacji, jeżeli chodzi o obowiązki wynikające z RODO. Po pierwsze działają – podobnie jak większość przedsiębiorców – jako administratorzy danych osobowych (w stosunku do danych własnych pracowników oraz klientów lub osób reprezentujących klientów). Po drugie działają jako tzw. procesorzy, czyli podmioty przetwarzające w rozumieniu art. 28 RODO w odniesieniu do danych przekazywanych przez klientów. Dotyczy to np. sytuacji, w których firma będąca klientem biura rachunkowego przekazuje mu dane swoich pracowników lub klientów.

Temat miesiąca

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu – zadania biura rachunkowego

Renata Ziólkowska
Nowa ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu wprowadza zmiany w procedurze postępowania tzw. instytucji obowiązanych, istotne m.in. dla biur rachunkowych, doradców podatkowych i biegłych rewidentów.

Chodzi o ustawę z 1.03.2018 (DzU poz. 723, dalej upft) zastępującą akt prawny o tym samym tytule z 16.11.2000. Większość jej przepisów obowiązuje od 13.07.2018. Na mocy regulacji przejściowych instytucje obowiązane (IO), w tym niektóre biura rachunkowe, doradcy i biegli, będą mieć 3 mies. na zapoznanie się z nowymi zasadami i wdrożenie stosownych reguł.


Biuro rachunkowe

Zakup sprzętu AGD i RTV przez biuro rachunkowe

Paweł Ziółkowski
Wyposażenie biura rachunkowego to nie tylko komputery i regały na segregatory w miejscu pracy. Konieczne jest również wyposażenie pomieszczeń socjalnych dla pracowników. Wydatki z tym związane stanowią co do zasady koszty uzyskania przychodów.

Biuro rachunkowe

Sądowy finał awantury w biurze rachunkowym

Aleksander Woźniak
300 zł grzywny nałożył sąd na klienta biura rachunkowego za to, że krzyczał na właścicielkę biura, używał wobec niej obraźliwych słów, popychał ją i odmówił opuszczenia biura.

Biuro rachunkowe

Umowa ustna lub dorozumiana jest równie ważna jak pisemna

Aleksander Woźniak
Wniosek o dofinansowanie nie jest częścią sprawozdania finansowego i jego przygotowanie nie mieści się w obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych.
Kto się jednak podejmie jego sporządzenia, choćby w sposób dorozumiany, musi ponieść konsekwencje własnych zaniedbań.

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....