„Pomostówka” zwalnia z obowiązku opłacania składek społecznych z tytułu własnej firmy

Magdalena Januszewska radca prawny

Nie trzeba płacić składek z działalności gospodarczej, gdy przedsiębiorca ma prawo do emerytury pomostowej, choćby była ona zawieszona.

Tak wynika z decyzji ZUS z 16.03.2018 (WPI/200000/43/243/2018).

  • usus – ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych

Pani X pracuje w szpitalu jako kierownik oddziału okulistycznego. Spełniła przesłanki do uzyskania emerytury pomostowej (praca w szczególnym charakterze personelu medycznego w zespołach operacyjnych dyscyplin zabiegowych w warunkach ostrego dyżuru) i nabyła do niej prawo. Po przejściu na emeryturę chce świadczyć usługi medyczne w ramach działalności gospodarczej – indywidualnej praktyki lekarskiej. Wykonywane przez nią świadczenia zdrowotne nie będą pokrywać się z pracą w warunkach szczególnych. X przewiduje, że okresowo jej dochody mogą przekraczać kryterium dochodowe dorabiania, o którym mowa w art. 104 ust. 7 i 8 ustawy emerytalnej.

Ponieważ ma prawo do emerytury pomostowej, składki społeczne z działalności gospodarczej są dla niej dobrowolne (art. 9 ust. 5 usus). Obowiązkowa jest tylko składka zdrowotna. Co jednak, gdy pani X zarobi powyżej limitów dorabiania i jej prawo do emerytury pomostowej zostanie zawieszone? Jakie składki ma wtedy płacić?

Odpowiadając na to pytanie, ZUS przypomniał, że w myśl art. 9 ust. 5 usus osoby prowadzące pozarolniczą działalność, mające ustalone prawo do emerytury lub renty, podlegają z tytułu tej działalności dobrowolnie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Przystępując do tych ubezpieczeń, obejmowane są również ubezpieczeniem wypadkowym. Natomiast z mocy ustawy nie podlegają ubezpieczeniu chorobowemu.

Co istotne, art. 9 ust. 5 usus odnosi się do osób mających ustalone prawo do emerytury lub renty. Emerytura pomostowa jest świadczeniem emerytalnym z FUS, w związku z tym osoba do niej uprawniona (z prawem ustalonym decyzją ZUS), równocześnie prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą, nie ma obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne z działalności, a są one dla niej dobrowolne.

Nie zmienia tego również zawieszenie prawa do emerytury pomostowej na mocy art. 17 ust. 1 ustawy o emeryturach pomostowych, na zasadach określonych w art. 103 ust. 3 i art. 104–106 ustawy emerytalnej. Art. 9 ust. 5 usus mówi bowiem o osobach prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, które mają ustalone prawo do emerytury. W razie ustalenia dla danej osoby prawa do emerytury, a następnie jej zawieszenia, sytuacja w zakresie obowiązku odprowadzania składek społecznych nie ulegnie zmianie. Ubezpieczenia emerytalne i rentowe z działalności gospodarczej są dla takiej osoby dobrowolne.

Więcej na temat: „ZUS - działalność”
ZUS przedsiębiorcy

Wciąż można pozbyć się starego długu wobec ZUS

Krzysztof Tandecki
Przedsiębiorca, który otrzyma decyzję z naliczoną kwotą nieopłaconych składek na własne ubezpieczenia społeczne za okres od 1.01.1999 do 28.02.2009, nadal może wnioskować o ich umorzenie na podstawie ustawy abolicyjnej.

Taką możliwość mają również spadkobiercy i osoby trzecie odpowiadające za dług przedsiębiorcy. Czas na złożenie wniosku to 12 mies. od dnia uprawomocnienia się decyzji.

Ustawa z 9.11.2012 o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność (DzU poz. 1551), nazywana ustawą abolicyjną, obowiązuje od 15.01.2013. Pozwoliła wielu przedsiębiorcom, a także ich spadkobiercom pozbyć się długu z tytułu nieopłaconych składek za okres od stycznia 1999 do końca lutego 2009.


Ulga „na start” a grunty rolne

Magdalena Januszewska
Posiadanie ziemi rolnej nie wyklucza zwolnienia z oskładkowania przez pierwsze 6 mies. prowadzenia działalności gospodarczej.

Przystąpienie do spółki z byłym pracodawcą nie pozbawia prawa do ulgowych składek

Magdalena Januszewska
Były pracownik spółki cywilnej, a obecnie jej wspólnik, może korzystać z preferencji składkowych.

Strażak-biznesmen zwolniony od składek ZUS

Magdalena Januszewska
Funkcjonariusz Państwowej Straży Pożarnej prowadzący działalność gospodarczą nie musi od niej odprowadzać składek społecznych.

ZUS przedsiębiorcy

Wolny zawód a „mały ZUS”

Magdalena Januszewska
Prowadzenie działalności zarejestrowanej w CEIDG otwiera drogę do skorzystania z ulgowej podstawy wymiaru składek także w przypadku wolnych zawodów i twórców.

ZUS przedsiębiorcy

Abolicja długu wobec ZUS a prawo do świadczenia wypadkowego

Magdalena Januszewska
Płatnik, który ma zadłużenie składkowe, ale korzysta z abolicji lub zawarł układ ratalny, może pobierać zasiłek chorobowy – jednak dopiero, gdy zwróci dług.

ZUS przedsiębiorcy

Właściwe ustawodawstwo ustalają instytucje ubezpieczeniowe

Magdalena Januszewska
Ostateczne ustalenie właściwego ustawodawstwa przez państwo miejsca zamieszkania ubezpieczonego jest dla wszystkich wiążące. Ew. zmiana wymaga kolejnego porozumienia między instytucjami ubezpieczeniowymi państw UE.

ZUS przedsiębiorcy

Najpierw preferencja dla początkujących, potem „mały ZUS”

Magdalena Januszewska
Nie można płacić obniżonych składek uzależnionych od przychodu, dopóki przedsiębiorcy przysługuje prawo do ulgowej podstawy wymiaru dla startujących w biznesie (przez pierwsze 24 mies. prowadzenia działalności).

ZUS przedsiębiorcy

Świadczenie rodzicielskie a ZUS z własnej firmy

Magdalena Januszewska
Kto decyduje się na otworzenie firmy podczas pobierania tzw. Kosiniakowego, musi się liczyć z obciążeniem składkami.

ZUS przedsiębiorcy

Preferencyjny ZUS w razie współpracy z byłym wspólnikiem spółki cywilnej

Magdalena Januszewska
Uprzednie zatrudnienie w spółce cywilnej nie stoi na przeszkodzie do podjęcia współpracy w ramach działalności gospodarczej z jej byłym wspólnikiem. Można wówczas opłacać ulgowe składki.

Temat miesiąca

Niższe składki ZUS – ulga „na start”, preferencyjne składki i mały ZUS

Barbara Staszyńska
Wyjaśniamy, kto może skorzystać z ulg w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne, przez jaki okres i na jakich warunkach.

Zmierzając do uproszczenia formalności związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, ustawodawca wprowadził pewne udogodnienia także w zakresie ubezpieczeń społecznych przedsiębiorców. Obniżono obciążenia przedsiębiorców rozpoczynających działalność (dodając do obowiązujących wcześniej preferencyjnych składek ulgę „na start”) a także tych, którzy prowadzą ją dłużej, ale na skalę mikro (tzw. mały ZUS).


Cofnięcie zasiłku chorobowego skutkuje korektą składek

Magdalena Januszewska
Niewłaściwe wykorzystywanie zwolnienia lekarskiego przez przedsiębiorcę oznacza nie tylko utratę świadczenia, ale także konieczność opłacenia za ten okres pełnych należności ubezpieczeniowych.

ZUS przedsiębiorcy

Podjęcie w trakcie roku zawieszonej działalności gospodarczej – prawo do ulgi mały ZUS

Barbara Staszyńska
Przedsiębiorca prowadzi firmę od czerwca 2016. Przez 2 lata (bez przerw) opłacał preferencyjne składki ZUS. Od 1.07.2018 zawiesił działalność, ale w kwietniu 2019 planuje ją podjąć. Nie złożył w styczniu zgłoszenia na tzw. mały ZUS.
Czy po podjęciu działalności będzie miał prawo do opłacania niższych składek?

Prawo do opłacania niższych składek na ubezpieczenia społeczne w ramach małego ZUS jest uzależnione przede wszystkim od wielkości przychodów z działalności gospodarczej, jakie przedsiębiorca uzyskał w poprzednim roku.

Limit przychodów za 2018 wynosi 63 tys. zł (30-krotność najniższego wynagrodzenia obowiązującego w grudniu 2018).

Przedsiębiorcy, którzy nie prowadzili działalności przez cały rok, limit ustalają proporcjonalnie do liczby dni, tj. 63 000 : 365 × liczba dni prowadzenia działalności.


ZUS przedsiębiorcy

Ulga „na start” w przypadku współpracy ze spółką powiązaną z byłym pracodawcą

Magdalena Januszewska
Powiązania osobowe nie muszą wykluczać prawa do nieopłacania składek społecznych (i zdrowotnej) przez pierwsze 6 mies. prowadzenia działalności gospodarczej.

ZUS przedsiębiorcy

Sąd może kwestionować podstawę wymiaru składek przedsiębiorcy, który pobierał wysoki zasiłek

Magdalena Januszewska
Ustalając podleganie ubezpieczeniom ze spornego tytułu, sąd może jednocześnie weryfikować podstawę wymiaru składek.

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....