Polisa OC członka zarządu nie jest kosztem

Anna Koleśnik doradca podatkowy

Spółka opłaciła polisę ubezpieczeniową. Ubezpieczenie dotyczy odpowiedzialności cywilnej (OC) członków zarządu (z tytułu uchybień, błędów i nieprawidłowych decyzji związanych z zarządzaniem spółką), pełniących funkcję na podstawie powołania.
Czy taki wydatek stanowi koszt uzyskania przychodów spółki?

Nie. Organy podatkowe i sądy administracyjne uznają, że opłacone przez spółkę składki z tytułu ubezpieczenia OC członków zarządu nie spełniają ogólnych przesłanek dotyczących zaliczania wydatków do kosztów podatkowych, nie zachodzi bowiem związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy przychodem a poniesionym kosztem.

  • NSA – Naczelny Sąd Administracyjny
  • updop – ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych
  • KIS – Krajowa Informacja Skarbowa

Jak czytamy w piśmie KIS z 17.01.2018 (0111-KDIB2-3.4010.99.2017.1.AB), wydatki związane z zawarciem (...) polisy OC nie stanowią dla spółki kosztów uzyskania przychodów, gdyż ubezpieczenia te nie dotyczą samego wnioskodawcy (jego działalności), ale innych podmiotów (osób fizycznych). (...) W przypadku umów dotyczących ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej takich osób mamy więc do czynienia z zamiarem uchronienia osób fizycznych przed kosztami, jakie mogą wyniknąć w związku z ich działalnością. Na podstawie art. 15 ust. 1 updop nie można uznać kosztów ponoszonych za inne podmioty i generalnie odnoszące się do ich działalności za koszty uzyskania przychodów wnioskodawcy. W takiej sytuacji bezzasadna staje się analiza, czy wydatki te zostały wymienione w art. 16 ust. 1 pkt 38a oraz pkt 59 updop.

Także w interpretacji z 7.03.2018 (0111-KDIB1-2.4010.29.2018.1.AW) KIS stwierdziła:

Osoba fizyczna, przyjmując określoną funkcję za określone wynagrodzenie, winna również przejąć odpowiedzialność za pełnienie tej funkcji. Zatem to w interesie osób pełniących przedmiotowe funkcje [członka zarządu i członka rady nadzorczej spółki – przyp. aut.] jest ew. zabezpieczenie się przed odpowiedzialnością cywilną. W przypadku umów dotyczących ubezpieczenia OC osób fizycznych mamy więc do czynienia z zamiarem uchronienia takich osób przed kosztami, jakie mogą wyniknąć w związku z ich działalnością. Skoro więc wnioskodawca de facto ponosi koszty z tytułu umowy ubezpieczenia, które dotyczą innych podmiotów i powinny być przez nie finansowane, to wydatki takie nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów spółki.

Podobnie w interpretacji z 12.07.2017 (0112-KDIL3-3.4010.4.2017.1.MC) KIS wyraziła pogląd, że trudno uznać, iż wykupienie polisy OC dla członków zarządu ma wpływ na generowane przez spółkę obroty. Są to wydatki, które mają na celu ochronę członków zarządu od odpowiedzialności odszkodowawczej, a zatem nie będą kosztami uzyskania przychodów dla spółki.

Brak związku wydatków spółki kapitałowej na ubezpieczenie OC członków jej organów z przychodem spółki potwierdził też NSA w wyrokach z 16.01.2013 (II FSK 1058/11), 21.02.2013 (II FSK 1322/11) i 15.10.2013 (II FSK 2924/11).

w sprzedaży

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....