Podnajem auta niezarejestrowanego w Polsce obciążony akcyzą

Aleksander Woźniak

Podnajem niezarejestrowanych w kraju samochodów osobowych oznacza ich użycie na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, zatem podlega opodatkowaniu akcyzą.

Tak orzekł NSA w wyroku z 20.02.2019 (I GSK 1249/16).

  • NSA – Naczelny Sąd Administracyjny
  • ustawa o VAT – ustawa o podatku od towarów i usług
  • ustawa akcyzowa – ustawa o podatku akcyzowym
  • KRS – Krajowy Rejestr Sądowy

Spółka zajmująca się produkcją wyposażenia łazienkowego planowała zawrzeć z podmiotem z Niemiec umowy najmu samochodów osobowych (nie chodziło przy tym o najem, o którym mowa w art. 28j ustawy o VAT, czyli krótkoterminowy wynajem środków transportu). Spółka zamierzała je podnajmować innym podmiotom krajowym. Tylko dany podnajemca miałby fizycznie korzystać z danego pojazdu. Spółka w trakcie trwania umowy podnajmu nie mogłaby nim dysponować. Umowy miały być zawierane na okres kilkuletni bądź na czas nieokreślony. Samochód miał być zarejestrowany i dopuszczony do ruchu w Niemczech. Najem samochodów osobowych nie był wskazany w KRS jako przedmiot działalności spółki.

We wniosku o interpretację przepisów podatkowych spółka zapytała, czy będzie na niej ciążył obowiązek rozliczenia akcyzy w związku z podnajmem. Podnosiła, że jest to podatek jednofazowy i konsumpcyjny, aby zatem została obciążona akcyzą, musiałaby działać jak konsument, tj. używać samochodów w sensie fizycznym na własne potrzeby lub wykorzystywać je do świadczenia usług w prowadzonej działalności. Podnajmując je, wyzbywa się możliwości ich fizycznego użytkowania na potrzeby własnej działalności, obejmującej produkcję wyposażenia łazienek.

NSA przypomniał, że na mocy art. 100 ust. 1 pkt 3 lit. b i art. 101 ust. 5 ustawy akcyzowej przedmiotem opodatkowania akcyzą jest pierwsza sprzedaż na terytorium kraju samochodu osobowego niezarejestrowanego na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, od którego nie została zapłacona akcyza z tytułu innych czynności (o których mowa w pkt 1 albo 2).

Jak czytamy w przywołanym wyroku, za sprzedaż samochodu osobowego, na potrzeby jego opodatkowania akcyzą, uznaje się jego (…) użycie na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej. (…) Zastosowana przez ustawodawcę niedokonana forma czasownika „użycie” wskazuje na szerokie określenie kręgu zdarzeń mieszczących się w zakresie art. 101 ust. 5 pkt 9 ustawy akcyzowej. (…) Tak rozumiane pojęcie „użycie” nie odnosi się, jak oczekuje tego spółka, wyłącznie do fizycznego dysponowania wyrobem przez spółkę. Nie jest bowiem istotne to, czy podmiot dokonujący czynności opodatkowanej akcyzą będzie „osobiście” korzystał z samochodów, czy też jako podmiot gospodarczy w jakikolwiek inny sposób nimi zadysponuje, np. poprzez zawarcie umowy podnajmu samochodu udostępni ten samochód podmiotowi trzeciemu do jego użytkowania (używania) na terytorium kraju.

(...) Tylko samochody osobowe przemieszczone na terytorium kraju, które nie będą poruszały się w kraju, tj. nie będą przeznaczone do ruchu drogowego, nie podlegają akcyzie. Może to mieć miejsce np. w przypadku sprowadzenia samochodu do kraju celem jego rozbiórki i sprzedaży części samochodowych lub sprowadzenia samochodu nieprzeznaczonego do rejestracji (i wobec tego używania) w kraju.

(…) A contrario rozumując, samochody osobowe, niezarejestrowane na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym (a zarejestrowane w innym państwie), sprowadzone do kraju i używane w krajowym ruchu drogowym, podlegają, jako przedmiot „konsumpcji”, opodatkowaniu akcyzą z tytułu ich sprzedaży w rozumieniu art. 100 ust. 5 ustawy akcyzowej. (…) Czynność podnajmu samochodów stanowi więc ich użycie na cele działalności gospodarczej, wywiera ona bowiem skutek w zakresie działalności gospodarczej podatnika.

(…) Bez znaczenia jest, akcentowany przez skarżącą, ujęty w ewidencji działalności gospodarczej (KRS) przedmiot tej działalności, obejmujący produkcję wyposażenia łazienek, nie zaś najem i podnajem samochodów osobowych.

Temat: „Akcyza”
System sent

Od 1.04.2020 sprzedaż i zakup paliw opałowych na nowych zasadach

Kończy się okres przejściowy dla handlu olejami opałowymi. Bez dokonania elektronicznego zgłoszenia AKC-RU nie będzie możliwa sprzedaż paliw opałowych ani ich zakup z obniżoną stawką akcyzy.

Dotyczy to również osób fizycznych i podmiotów nieprowadzących działalności gospodarczej.

Nowe zasady wprowadzono już od września 2019. Jednak do końca marca 2020 trwa okres przejściowy, w którym możliwe były sprzedaż i zakup paliwa opałowego na dotychczasowych zasadach (dotyczy to warunków stosowania obniżonej stawki akcyzy na oleje opałowe i zasad przewozu tych wyrobów), bez dokonywania zgłoszenia. W tym czasie można było pobierać i składać oświadczenia – w postaci papierowej – o przeznaczeniu tych paliw.

Podatkowe skutki brexitu

VAT, akcyza i cła w handlu z Wielką Brytanią bez zmian do końca 2020

Od 1.02.2020 Wielka Brytania przestała być członkiem UE. Do końca roku będzie jednak nadal traktowana jak państwo członkowskie.

Jak poinformowało Ministerstwo Finansów na swojej stronie internetowej, umowa wyjścia przewiduje okres przejściowy do 31.12.2020. Zakłada on utrzymanie relacji między UE a Zjednoczonym Królestwem na dotychczasowych warunkach.

Jeżeli do końca 2020 przyszłe relacje między UE a Wielką Brytanią nie zostaną uregulowane, to od 1.01.2021 konsekwencje będą podobne do „bezumownego brexitu”. Nastąpi m.in. wprowadzenie ceł i kontroli celnych (jak dla krajów spoza UE), zmiany w zasadach rozliczania VAT i akcyzy.

Akcyza

Dokumenty e-DD nieobowiązkowe jeszcze przez rok

Od 1.01.2019 obowiązuje elektroniczne monitorowanie w systemie EMCS PL 2 dostaw wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy oraz wyrobów akcyzowych zharmonizowanych objętych zerową stawką. Do końca roku przedsiębiorcy mogą jednak nadal stosować przy przemieszczeniu ww. wyrobów dotychczasowy papierowy dokument dostawy zamiast elektronicznego (e-DD).

Od nowego roku – na mocy ustawy z 20.07.2018 o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy Prawo celne (DzU poz. 1697) – co do zasady wskazane wyroby akcyzowe mogą zostać nabyte bez podatku, jeżeli podmiot wysyłający wygeneruje elektroniczny dokument dostawy (e-DD), a odbierający – raport odbioru w systemie EMCS PL 2.

Skutki reformy KAS

Zmiany w akcyzie od 1.03.2017

Deklaracje na podatek akcyzowy należy kierować do właściwego miejscowo US. Kwoty podatku akcyzowego, przedpłaty akcyzy, wpłaty dzienne i związane ze znakami akcyzy powinny być uiszczane na rachunek US w Nowym Targu, którego terytorialny zasięg działania obejmuje cały kraj.
Akcyza

Akcyza na gaz do korekty

Przedsiębiorcy kupujący i zużywający paliwo gazowe powinni przyjrzeć się swoim rozliczeniom z tego tytułu począwszy od 1.11.2013 r. Mogą wymagać korekty, jeśli zamiast właściwej stawki akcyzy błędnie zadeklarowali zwolnienie.

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....