Podjęcie drugiej działalności nie przekreśla ulgi „na start”

Magdalena Januszewska radca prawny

Jeżeli w trakcie korzystania z ulgi „na start” jako wspólnik spółki cywilnej przedsiębiorca rozpocznie działalność gospodarczą w innej formie, nie spowoduje to utraty prawa do ulgi.

Tak wynika z decyzji ZUS z 14.03.2019 (WPI/200000/43/183/2019).

  • usus – ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych
  • CEIDG – Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
  • Pp – Prawo przedsiębiorców

W maju 2018 pani X rozpoczęła działalność gospodarczą jako wspólnik spółki cywilnej i skorzystała z ulgi „na start” zgodnie z art. 18 Pp. Od czerwca do lipca 2018 dodatkowo prowadziła działalność indywidualną, z której opłacała składki zdrowotne. Potem ją zawiesiła. Nie prowadzi i w okresie ostatnich 60 mies. kalendarzowych przed dniem przystąpienia do spółki nie prowadziła działalności gospodarczej oraz nie wykonuje działalności na rzecz byłego pracodawcy.

X nabrała wątpliwości, czy podjęcie indywidualnej działalności gospodarczej spowodowało utratę prawa do ulgi w odniesieniu do rozpoczętej wcześniej działalności w formie spółki cywilnej.

ZUS przypomniał, że w myśl art. 18 Pp osoba rozpoczynająca działalność gospodarczą, która podejmuje ją po raz pierwszy (lub ponownie, ale od zakończenia poprzedniej działalności lub od dnia jej ostatniego zawieszenia upłynęło co najmniej 60 mies.), a w jej ramach nie wykonuje czynności na rzecz byłego pracodawcy, nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym. Spełniając te warunki, nie jest osobą prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu usus, w konsekwencji nie podlega ubezpieczeniom społecznym w okresie 6 mies. stosowania ulgi „na start”.

Ulga jest uprawnieniem, a nie obowiązkiem, więc to od przedsiębiorcy zależy, czy z niej skorzysta. W razie rezygnacji z ulgi, do czego prowadzący działalność ma prawo zgodnie z art. 18 ust. 2 Pp, nie można skorzystać z tego uprawnienia ani wstecz, ani na bieżąco (jeśli nie upłynęło jeszcze 6 mies.). Kolejny raz można skorzystać z ulgi „na start” dopiero po upływnie 60 mies. kalendarzowych od dnia zakończenia bądź zawieszenia działalności.

Bez znaczenia jest równoczesne prowadzenie działalności gospodarczej indywidualnie oraz w formie spółki cywilnej.

Skoro pani X rozpoczęła działalność gospodarczą jako wspólnik spółki cywilnej i skorzystała w maju 2018 z prawa do ulgi „na start”, to podjęcie przez nią, na podstawie wpisu do CEIDG, dodatkowej indywidualnej działalności gospodarczej, którą zawiesiła, pozostaje bez wpływu na prawo do ulgi „na start”. Może z niej korzystać przez 6 mies. od dnia przystąpienia do spółki cywilnej.

Nowe artykuły na naszych stronach:
VAT

Nowe zasady opodatkowania VAT transakcji wewnątrzwspólnotowych

Łukasz Chłond
Od 1.07.2020 r. tzw. quick fixes, czyli cztery zmiany w unijnym VAT dotyczące transakcji wewnątrzwspólnotowych, zostały w pełni wdrożone do polskiego porządku prawnego.

Nastąpiło to z opóźnieniem, ustawą z 28.05.2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw (dalej nowelizacja).


VAT

Problemy związane ze stosowaniem nowej matrycy stawek VAT

Tomasz Krywan
Tak zwana nowa matryca stawek VAT miała uprościć rozliczenie tego podatku dzięki uporządkowaniu stosowanych stawek. Wyeliminowała wiele problemów, ale stała się też źródłem nowych wątpliwości.

Od 1.07.2020 r. obowiązują nowe (formalnie wprowadzone 1.11.2019 r.) przepisy dotyczące stawek VAT, w tym nowe brzmienie zał. nr 3 i 10 do ustawy o VAT, w których wymienione są towary i usługi opodatkowane stawkami 5 i 8%, oraz art. 41 ust. 12f ustawy o VAT przewidujący stosowanie stawki 8% dla wszelkich czynności wykonywanych w ramach szeroko pojętej działalności gastronomicznej.


Rachunkowość

Błąd przy wysyłaniu sprawozdania za pomocą aplikacji e-Sprawozdania Finansowe

Mariusz Sobkowiak
Jesteśmy organizacją pozarządową zarejestrowaną w KRS, nieprowadzącą działalności gospodarczej. Próbowaliśmy przekazać nasze sprawozdanie finansowe w formie ustrukturyzowanej do Szefa KAS, za pomocą urzędowej aplikacji e-Sprawozdania Finansowe, jednak podczas próby wysyłki w czerwonym okienku pop-up pojawił się komunikat o treści „Wystąpił błąd” i „Sprawozdanie nie zostało wysłane”, lecz brak szczegółowych informacji, na czym ten błąd polega.
Co może powodować błąd i jak go usunąć?

W tym roku po raz pierwszy organizacje pozarządowe mają obowiązek sporządzenia sprawozdania finansowego (sf) w formie ustrukturyzowanej i przekazania go Szefowi KAS zamiast – jak dotychczas – bezpośrednio do US. Do tego celu służy aplikacja e-Sprawozdania Finansowe, która umożliwia zarówno sporządzanie, jak i wysyłkę sf w formie ustrukturyzowanej do Szefa KAS. Aplikacja jest dostępna na stronie internetowej https://e-sprawozdania.mf.gov.pl/ap i jest aktualizowana przez zespół informatyków Ministerstwa Finansów, dlatego co pewien czas pojawiają się jej nowe wersje[1]. Aktualizacje mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom oraz wyeliminowanie ew. błędów. Z informacji uzyskanych z Ministerstwa Finansów wynika, że błąd podczas wysyłki sf może być spowodowany następującymi przyczynami:


Objaśnienia MF

Podatkowe skutki działań podjętych w celu zwalczania koronawirusa

Krzysztof Hałub
Wydatki na zakup maseczek ochronnych i przyłbic dla pracowników czy sfinansowanie im testów na koronawirusa mogą być przez przedsiębiorców zaliczone do kosztów uzyskania przychodów na ogólnych zasadach – pod warunkiem ich właściwego udokumentowania. Jednocześnie ich wartość nie stanowi przychodu pracowników.

Tak wynika z objaśnień podatkowych MF z 21.07.2020 w sprawie nowych preferencji stosowanych w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.


Koronawirus

Dofinansowaniem kosztów działalności gospodarczej trzeba podzielić się z fiskusem

Anna Koleśnik
Dofinansowanie części kosztów działalności gospodarczej – przyznane przedsiębiorcy będącemu osobą fizyczną, niezatrudniającemu pracowników, w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie COVID-19 – stanowi przychód z działalności gospodarczej objęty PIT.

Chodzi o jedno z rozwiązań osłonowych, przyznane ustawą z 2.03.2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tzw. specustawa).


Wyjaśnienia MF

Brexit – skutki w CIT i PIT

Krzysztof Hałub
Bezumowne zakończenie okresu przejściowego po wystąpieniu Wielkiej Brytanii z UE będzie oznaczać utratę przywilejów w podatku dochodowym, przysługujących firmom i osobom fizycznym będącym tamtejszymi rezydentami.

Na skutki takiego stanu rzeczy wskazało Ministerstwo Finansów w wyjaśnieniach z 30.07.2020 Brexit – Informacja o obowiązywaniu przepisów o podatkach dochodowych w okresie przejściowym i po jego zakończeniu, zamieszczonych na swojej stronie internetowej.


Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....