Podatki - Ryczałt ewidencjonowany

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Korekta przychodu nie przywróci utraconego prawa do ryczałtu

Aleksander Woźniak
2018-08-10
Korekta przychodu dokonana w następnym lub kolejnym roku podatkowym nie może wpływać na ustalenie prawa do ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.
Kto w roku poprzedzającym rok podatkowy osiągnie przychód przekraczający ustawowy limit, musi założyć pkpir oraz płacić PIT na ogólnych zasadach.
Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Zryczałtowane opodatkowanie przy obrocie kryptowalutami

Marcin Sądej
2018-06-04
Czy przychody uzyskiwane z handlu kryptowalutami w ramach prowadzonej działalności gospodarczej mogą być opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych?
Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Nieodpłatne świadczenia u ryczałtowca

Aleksander Woźniak
2018-05-14
Przedsiębiorca prowadzi działalność opodatkowaną 8,5% ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Wykorzystuje do niej pokój, który został mu użyczony.
Czy nieodpłatne użyczenie jest przychodem, a jeśli tak, to według jakiej stawki jest on opodatkowany? Czy również 8,5%?
Ryczałt ewidencjonowany

Opłata recyklingowa od reklamówek u podatnika ryczałtu ewidencjonowanego

Anna Koleśnik
2018-03-13
Przedsiębiorca prowadzi działalność usługową w zakresie handlu opodatkowaną ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.
Czy pobieraną od kupujących opłatę recyklingową od toreb foliowych powinien uwzględnić po stronie przychodów objętych ryczałtem, mimo że ma ona niedefinitywny charakter, tzn. podlega wpłacie do budżetu państwa?
Ryczałt ewidencjonowany

Przychody z wynajmu objęte wyższym ryczałtem

Krzysztof Hałub
2017-11-14
Osoby, które z tzw. prywatnego wynajmu uzyskają przychody przewyższające 100 tys. zł, od nadwyżki zapłacą zryczałtowany podatek wg stawki 12,5%.
Ryczałt ewidencjonowany

Ryczałtowe opodatkowanie przychodów serwisu komputerowego

Tomasz Krywan
2017-11-14
Przedsiębiorca prowadzący serwis komputerowy rozważa zmianę formy opodatkowania (obecnie jest to podatek liniowy) na ryczałt.
Czy taka zmiana jest możliwa, a jeżeli tak, jaką stawkę ryczałtu należy zastosować do osiąganych przez niego przychodów?
Ryczałt ewidencjonowany

Opodatkowanie najmu prywatnego przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą w zakresie wynajmu

2016-10-14
Podatnik (osoba fizyczna) prowadzi działalność gospodarczą. Jako jeden z przedmiotów działalności w CEIDG wpisany jest wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z). Działalność prowadzona jest na zasadach ogólnych – podatek liniowy. Podatnik ma nieruchomość prywatną, nieuwzględnioną w ewidencji środków trwałych firmy.
Czy jej wynajem może być opodatkowany ryczałtem?
Ryczałt ewidencjonowany

Wynajem lokalu użyczonego przez kontrahenta a korzystanie z ryczałtu

Tomasz Krywan
2016-08-15
Przedsiębiorca (osoba fizyczna) korzysta z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Jeden z jego kontrahentów zaproponował, że w rozliczeniu za wierzytelność (w miejsce zapłaty za usługę) odda mu do użytkowania lokal, który przedsiębiorca będzie mógł wynajmować.
Czy przychody z wynajmu może on opodatkować w formie ryczałtu?
Ryczałt ewidencjonowany

Usługi transportowe w działalności – różne stawki ryczałtu

Grzegorz Gębka
2016-02-15
Nasz klient prowadzi jednoosobową działalność w zakresie usług transportowych – wozi ładunki ciężarówką. Jeździ też taksówką osobową.
Czy z PIT może rozliczać się ryczałtem, stosując różne stawki do tych usług?
Ryczałt ewidencjonowany

Przychód ze sprzedaży składników majątku po likwidacji firmy

Ewa Hrebin
2015-10-15
Podatnik ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w grudniu 2014 r. zlikwidował działalność gospodarczą. Pozostały mu na stanie niesprzedane towary i środek trwały (samochód dostawczy), na które teraz znalazł kupca.
Jak opodatkować ich sprzedaż?
Ryczałt ewidencjonowany

Stawka ryczałtu dla usług gastronomicznych

Anna Koleśnik
2015-08-15
Jaką stawkę ryczałtu ewidencjonowanego należy zastosować, jeżeli osoba założyła działalność gospodarczą z PKD 56.10.A "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne" i będzie wykonywać w jej ramach pracę na rzecz byłego pracodawcy, u którego była zatrudniona na umowę zlecenia?
Ryczałt ewidencjonowany

Jak opodatkować odsetki z tytułu nieterminowej zapłaty czynszu za najem mieszkania

Ryszard Kubacki
2015-08-15
Nasz klient uzyskuje przychody z najmu prywatnego. Płaci z tego tytułu 8,5% ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Niekiedy najemcy płacą mu odsetki z tytułu nieterminowej zapłaty czynszu.
Czy one także są opodatkowane ryczałtem?
Ryczałt ewidencjonowany

Zwrot kosztów wysyłki to nie przychód

Anna Koleśnik
2015-03-15
Podatnik, prowadzący działalność w zakresie sprzedaży wysyłkowej towarów detalicznych (za pośrednictwem portali aukcyjnych), rozlicza się w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Korzysta ze zwolnienia z VAT dla drobnych przedsiębiorców. W regulaminie aukcji zawarł zapis, zgodnie z którym kupujący na aukcji udziela mu jednorazowego pełnomocnictwa na zawarcie umowy o świadczenie usług w imieniu kupującego i na jego rachunek z pocztą lub firmą kurierską w celu przesłania za jej pośrednictwem zakupionego towaru.
Czy pieniądze otrzymane od klienta za wysyłkę towaru są przychodem podlegającym ujęciu w ewidencji przychodów?

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....