Podatki - PCC

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Przekazanie części zysku spółki jawnej na kapitał zapasowy a obowiązek zapłaty PCC

Krzysztof Hałub
2020-09-08
Wspólnicy spółki jawnej prowadzącej księgi rachunkowe podjęli uchwałę o utworzeniu kapitału zapasowego oraz wyłączeniu części zysku za 2019 od podziału między wspólników i przekazaniu go na ten kapitał.
Czy w związku z tym na spółce ciąży obowiązek zapłaty PCC?
Koronawirus

Pożyczka 5 tys. zł z urzędu pracy bez PCC

Aleksander Woźniak
2020-05-21
Czy od pożyczki 5 tys. zł udzielonej przez powiatowy urząd pracy należy zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych i złożyć deklarację PCC-3?
Podatek od czynności cywilnoprawnych

PCC od pożyczki udzielonej ska przez jej wspólnika

Aleksander Kliszewski
2019-12-10
Czy pożyczka udzielona przez wspólnika spółki komandytowo-akcyjnej jest opodatkowana PCC, czy też jest zwolniona z tego podatku, gdyż spółkę tę dla celów PCC należy uznawać za spółkę kapitałową, zgodnie z dyrektywą 2008/7/WE?
Podatek od czynności cywilnoprawnych

Nie każde przelanie pieniędzy na konto innej osoby w celu ich przechowania skutkuje obowiązkiem zapłaty PCC

Aleksander Woźniak
2019-09-10
Przelanie pieniędzy na konto bankowe określonej osoby w celu ich przechowania i przekazania innej osobie, wskazanej przez wpłacającego, nie świadczy jeszcze o tym, że doszło do depozytu nieprawidłowego, podlegającego PCC.
Podatek od czynności cywilnoprawnych

Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości – czy podlega PCC

Marcin Szymankiewicz
2019-08-07
Spółka zamierza nabyć od innej firmy zabudowaną nieruchomość. Transakcja będzie zwolniona z VAT (na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT), więc na spółce ciąży obowiązek zapłaty PCC. Strony zawarły umowę przedwstępną, a w jej wykonaniu spółka wpłaciła zadatek na rzecz sprzedającego. Zawarcie umowy przyrzeczonej jest planowane na wrzesień 2019.
Czy w związku z umową przedwstępną i zapłatą zadatku należało uiścić PCC?
Podatek od czynności cywilnoprawnych

Jaka stawka PCC od hipoteki ustanowionej na nieruchomości

Marcin Szymankiewicz
2019-07-02
Przedsiębiorca prowadzi działalność w zakresie wynajmu nieruchomości. Zamierza zaciągnąć pożyczkę w celu sfinansowania zakupu kolejnego mieszkania. Suma główna pożyczki będzie wyrażona w złotych, jednak ma być wypłacona w dolarach, według ustalonego przelicznika. Będzie podlegać oprocentowaniu według zmiennej i rosnącej stopy procentowej. Spłata ma być zabezpieczona hipoteką na zakupionym mieszkaniu. Zabezpieczenie obejmie sumę główną pożyczki, odsetki, a także wszelkie koszty uboczne poniesione przez pożyczkodawcę, związane z otrzymaniem zwrotu pożyczki (włącznie z ew. opłatami sądowymi i egzekucyjnymi, za usługi prawne, kosztami doradztwa, mediacji i/lub arbitrażu, a także roszczeniami odszkodowawczymi wynikającymi z niewykonania zobowiązań pożyczkobiorcy).
Według jakiej stawki należy opłacić PCC od takiej hipoteki?
Podatek od czynności cywilnoprawnych

Mniejszy podatek od umowy pożyczki

Krzysztof Hałub
2019-02-12
Od 1.01.2019 obowiązuje nowa, niższa stawka PCC dla umów pożyczek. Jednocześnie zmniejszono kwotę wolną od podatku dla pożyczek zawieranych między osobami spoza I grupy podatkowej.
PCC

Podatek od czynności cywilnoprawnych od umowy faktoringu

Marcin Szymankiewicz
2017-06-12
Czy zawieranie umów faktoringu podlega PCC?
PCC

Dokumentowanie poboru podatków przez notariuszy

Tomasz Krywan
2017-01-10
Jaki dokument powinien wystawić notariusz na udokumentowanie pobrania PCC i podatku od spadków i darowizn?
Sporządzając akt notarialny, pobiera on taksę notarialną (swoje wynagrodzenie), opłatę za odpisy i nalicza VAT. Dokumentuje to fakturą, jednak nie może na niej wykazać podatku, bo to nie jest usługa ani towar.
PCC

Zwolnienie od PCC pożyczki między członkami rodziny

Łukasz Chłond
2016-07-13
Czy pożyczka od członka rodziny zawsze jest wolna od PCC, czy też jest jakaś kwota, do której pożyczki takie są zwolnione z podatku?
PCC

Pożyczka między członkami rodziny zawarta przed notariuszem

Grzegorz Gębka
2016-02-15
Klient chce zawrzeć z bratem umowę pożyczki środków na działalność gospodarczą.
Czy jeśli zrobi to przed notariuszem, będzie musiał złożyć w US deklarację PCC-3 wraz z dowodem otrzymania środków na rachunek bankowy?
PCC

Pożyczka od brata na rozwój przedsiębiorstwa

Grzegorz Gębka
2015-12-15
Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność otrzymał od brata pożyczkę w wysokości 100 000 zł, którą przeznaczył na rozwój biznesu.
Na jakim formularzu powinien zadeklarować PCC i kiedy powinien go wpłacić?
PCC

Umowa depozytu nieprawidłowego a PCC

Grzegorz Gębka
2015-12-15
Klient naszego biura zawarł z innym przedsiębiorcą umowę depozytu nieprawidłowego. Na tej podstawie oddał przechowawcy na określony czas środki pieniężne, którymi ten drugi może rozporządzać. W zamian za to uzyska wynagrodzenie za udostępnienie swoich środków.
Czy powinien zapłacić PCC?
PCC

Pożyczka udzielona na konto spółki cywilnej

Grzegorz Gębka
2015-11-15
Nasz klient prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej. W ramach małżeństwa ustanowił rozdzielność majątkową. Żona pożyczyła mu 20 000 zł, które przelała ze swojego rachunku bankowego na rachunek spółki.
Czy wpływa to na zwolnienie pożyczki z podatku?
PCC

PCC przy zawarciu umowy spółki jawnej

Grzegorz Gębka
2015-11-15
Nasz klient wraz z 2 osobami zamierza utworzyć spółkę jawną. Każdy z przyszłych wspólników wniesie do niej określony wkład rzeczowy lub pieniężny. W związku z tym wystąpi PCC.
Kto będzie zobowiązany do jego zapłaty: spółka czy wspólnicy?
PCC

PCC przy sprzedaży nieruchomości

Grzegorz Gębka
2015-10-15
Czynny podatnik VAT w ramach ewidencji środków trwałych posiada lokal użytkowy, który zamierza sprzedać. Będzie to sprzedaż zwolniona z VAT.
Czy transakcja będzie obciążona PCC?
PCC

Podatek od czynności cywilnoprawnych od aportu do spółki kapitałowej

Edward Kosakowski
2015-05-15
Wniesienie lub podwyższenie wniesionego do spółki kapitałowej wkładu niepieniężnego (aportu), skutkujące podwyższeniem kapitału zakładowego spółki, podlega PCC jako zmiana umowy spółki.
PCC

Pożyczka udzielona spółce osobowej przez wspólnika a PCC

Tomasz Krywan
2015-02-15
Wspólnik spółki jawnej zamierza udzielić spółce pożyczki. Czy trzeba od niej zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych?
Czy ma znaczenie, że wspólnik prowadzi działalność gospodarczą jako osoba fizyczna i może udzielić spółce pożyczki w ramach tej działalności?

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....