Podatek od nieruchomości pod lupą Trybunału Konstytucyjnego


W dwóch wyrokach z grudnia 2017 TK zakwestionował praktykę organów podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości przedsiębiorców. Wskazał, że sam fakt, iż nieruchomość jest we władaniu przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, nie wystarczy do objęcia jej wyższą stawką i że nie jest możliwe opodatkowanie budynku jako budowli.

Pierwsze z tych orzeczeń – z 12.12.2017 (SK 13/15, opublikowane w DzU z 20.12.2017 poz. 2372) – zapadło ws. współmałżonków, z których jeden był przedsiębiorcą. Nabyli oni grunt i choć nigdy nie wykorzystywali go na cele działalności gospodarczej, to gmina zażądała od nich podatku od nieruchomości wg stawki przewidzianej dla gruntów związanych z prowadzeniem takiej działalności.

  • TK – Trybunał Konstytucyjny

TK uznał, że celem ustawodawcy nie było opodatkowanie wyższymi stawkami podatku od nieruchomości każdej nieruchomości będącej w posiadaniu przedsiębiorcy, lecz jedynie nałożenie obowiązku zapłaty podatku od nieruchomości w najwyższej stawce na przedsiębiorców, których nieruchomości wchodzą w skład ich przedsiębiorstwa, niezależnie od tego, czy są one w danym momencie wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej, czy też nie.

Samo współposiadanie nieruchomości przez przedsiębiorcę nie jest wystarczające do opodatkowania jej wyższą stawką podatku. Konieczny jest jeszcze jej bezpośredni (wykonywanie na nieruchomości określonych czynności składających się na działalność gospodarczą) lub pośredni (potencjalne wykonywanie na nieruchomości czynności składających się na działalność gospodarczą, gdy nieruchomość została nabyta pod przyszłe inwestycje gospodarcze) związek z działalnością gospodarczą prowadzoną przez chociażby jednego z współposiadaczy (…). O tym, że nieruchomość wchodzi w skład przedsiębiorstwa, świadczy np. wprowadzenie jej do ewidencji środków trwałych, dokonywanie odpisów amortyzacyjnych i rozpoznawanie wydatków na jej utrzymanie jako kosztów uzyskania przychodów w podatkach dochodowych, treść aktu notarialnego, źródła finansowania zakupu nieruchomości.

W drugim wyroku – z 13.12.2017 (SK 48/15, ogłoszonym w DzU z 27.12.2017 poz. 2432) – Trybunał orzekł, że obiekt budowlany, który spełnia kryteria budynku, przewidziane w art. 1a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, nie może być uznany za budowlę. TK stwierdził, że przeznaczenie, wyposażenie czy też sposób i możliwość wykorzystania danego obiektu nie mogą mieć znaczenia przy klasyfikacji obiektu do budynków lub budowli. Obiekt spełniający kryteria budynku zawsze powinien być opodatkowany jako budynek.

Dotychczas nie tylko organy podatkowe, ale też w wielu przypadkach sądy administracyjne były zdania, że np. budynki telekomunikacyjne, energetyczne (trafostacje) czy o funkcji magazynowej (elewatory, silosy) należy uznać za budowle. A to oznaczało ich obciążenie nie od powierzchni użytkowej, tylko od wartości początkowej i skutkowało płaceniem przez przedsiębiorców wyższego podatku od nieruchomości.

Wydanie wyroku przez TK umożliwia podatnikom wznowienie postępowań zakończonych ostatecznymi rozstrzygnięciami organów podatkowych i sądów administracyjnych.

Wniosek o wznowienie postępowania można złożyć w terminie 30 dni od momentu ogłoszenia wyroku TK, a w przypadku postępowań sądowych – 3 miesięcy od tego dnia.

Uwaga

Szerzej na ten temat będziemy pisać w kolejnym wydaniu miesięcznika „Rachunkowość i Podatki”.

Więcej na temat: „Podatek od nieruchomości”
Opodatkowanie nieruchomości

Zmiana zasad opodatkowania nieruchomości od 1.01.2016 w zakresie części wspólnej

Ewa Hrebin
Przedsiębiorca jest właścicielem odrębnego lokalu użytkowego w spółdzielni mieszkaniowej. Dostał niedawno od niej pismo informujące o łącznej powierzchni użytkowej części wspólnej przypadającej na jego lokal i konieczności korekty podatku od nieruchomości za lata 2016 i 2017.
Z czego wynika taki obowiązek?

Od 1.01.2016 ustawą z 25.06.2015 o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (DzU z 2015 poz. 1045) modyfikacji uległ art. 3 ust. 5 upol, określający opodatkowanie podatkiem od nieruchomości części wspólnych, w przypadku gdy w nieruchomości spółdzielni wyodrębniono własność lokali.


Daniny

Ograniczenie solidarnej odpowiedzialności za podatki od nieruchomości

Anna Koleśnik
Jeżeli jednego lub kilku współwłaścicieli nieruchomości odpowiadających solidarnie za zobowiązania w podatkach od nieruchomości, rolnym lub leśnym obejmuje zwolnienie z tych podatków, pozostali zapłacą daninę tylko w zakresie odpowiadającym ich łącznemu udziałowi w prawie własności lub posiadaniu.

Opodatkowanie nieruchomości

Tylko wspólnik spółki cywilnej może być właścicielem nieruchomości

Anna Koleśnik
Nie spółka cywilna, lecz jej wspólnicy są podatnikami podatku od nieruchomości, której własność została wniesiona jako wkład do spółki lub która została nabyta w ramach działalności gospodarczej, a zatem to oni powinni zadeklarować w gminie istnienie obowiązku podatkowego.

Opodatkowanie nieruchomości

Stawka podatku dla miejsc parkingowych przeznaczonych dla klientów

Tomasz Krywan
Przedsiębiorca wybudował budynek handlowo-usługowy z parkingiem podziemnym dla klientów.
Według jakiej stawki podatku od nieruchomości należy opodatkować miejsca parkingowe?

Opodatkowanie nieruchomości

Jaka danina od gruntów rolnych i leśnych posiadanych przez przedsiębiorcę

Łukasz Chłond
W majątku spółki znajduje się wiele działek rolnych oraz leśnych, które zostały kupione przed laty jako lokata kapitału, ale nie były i nie są wykorzystywane do prowadzenia na nich jakiejkolwiek działalności gospodarczej.
Czy należy od nich płacić podatek od nieruchomości, czy może jednak podatek rolny/leśny?

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....