Podatek liniowy z działalności uniemożliwia wspólne rozliczenie z małżonkiem dochodów z pracy

Aleksander Woźniak

Wybór podatku liniowego przekreśla prawo do wspólnego rozliczenia się z małżonkiem nie tylko z dochodów z działalności gospodarczej, ale i z innych źródeł.

Tak orzekł NSA w wyroku z 3.10.2018 (II FSK 2837/16).

  • NSA – Naczelny Sąd Administracyjny
  • updof – ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych

Skarżący prowadził działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym, jednocześnie pozostając w stosunku pracy. Dochody z pracy i dochody z działalności rozliczył w 2 osobnych zeznaniach podatkowych. We wniosku o interpretację przepisów podatkowych zadał pytanie, czy jest dopuszczalne rozliczenie otrzymanych dochodów ze stosunku pracy wspólnie z małżonką, przy równoczesnym osobnym rozliczeniu dochodów z działalności gospodarczej.

Organ, przywołując art. 6 ust. 1, 2, 8 i 9, art. 9a ust. 2 i 4 oraz art. 30c ust. 1 updof, stwierdził, że skarżący nie może skorzystać ze wspólnego opodatkowania małżonków, bo ma do niego zastosowanie art. 30c updof (określający liniową stawkę PIT).

Sąd potwierdził prawidłowość tego stanowiska: Wybór sposobu opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c updof (nawet bez faktycznego ich uzyskania) stanowi przesłankę do utraty możliwości wspólnego opodatkowania dochodów obojga małżonków (nawet uzyskiwanych ze źródeł innych niż prowadzona działalność gospodarcza). (...) Z art. 9a ust. 2 updof wynika w sposób jednoznaczny, że podatnik dokonujący wyboru opodatkowania dochodów osiąganych z pozarolniczej działalności gospodarczej wg jednolitej 19% stawki podatkowej składa w ściśle określonym terminie oświadczenie woli naczelnikowi US i od tego momentu ma do niego zastosowanie art. 30c, do czego nawiązuje w swojej treści art. 6 ust. 8 updof wyłączający z kolei w takim wypadku możliwość zastosowania sposobu opodatkowania, o którym mowa w art. 6 ust. 4 tej ustawy [i art. 6 ust. 2 – przyp. red.].

(...) Dokonany w oświadczeniu wybór sposobu opodatkowania, a tym samym „stosowanie do podatnika przepisów art. 30c updof” jest nieodwoływalny w trakcie roku podatkowego i jednocześnie rozciąga się na kolejne lata podatkowe aż do prawnie skutecznej rezygnacji podatnika z dokonanego wyboru, co może nastąpić w formie i na zasadach określonych w art. 9a ust. 4 updof.

w sprzedaży

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....