Po uzyskaniu renty rodzinnej można nie płacić składek z tytułu prowadzenia firmy

Magdalena Januszewska radca prawny

Jeśli wdowa wykonuje działalność gospodarczą na niewielką skalę, to może nie płacić nie tylko składek społecznych, ale też zdrowotnej.

Potwierdza to decyzja ZUS z 25.09.2018 (DI/100000/43/1008/2018).

  • usus – ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych

Pani X prowadziła działalność gospodarczą i nie była zatrudniona na umowę o pracę ani na umowę cywilnoprawną. Z działalności opłacała składki społeczne i zdrowotną, korzystając z prawa do tzw. małego ZUS. W 2018 po śmierci męża uzyskała prawo do renty rodzinnej (wychowuje 2 niepełnoletnie, uczące się córki).

Pytała, czy od dnia przyznania renty może zaprzestać opłacania składek społecznych z działalności gospodarczej. Czy biorąc pod uwagę, że jej świadczenie rentowe nie przekracza miesięcznie kwoty minimalnego wynagrodzenia, a dodatkowe przychody z działalności nie przekraczają miesięcznie 50% kwoty najniższej emerytury, jest zwolniona także z opłacania składki zdrowotnej?

ZUS wskazał, że zgodnie z art. 9 ust. 5 usus osoby, o których mowa w art. 6 (czyli prowadzące działalność gospodarczą), niewymienione w ust. 4, 4a i 4c, mające ustalone prawo do emerytury lub renty, podlegają dobrowolnie ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowym.

Art. 9 ust. 4c w zw. z art. 8 ust. 6 pkt 1 usus stanowi, że osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, mające ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym do czasu ustalenia prawa do emerytury.

Tym samym obowiązek ubezpieczeń społecznych z działalności gospodarczej dotyczy wyłącznie osób z ustalonym prawem do renty z tytułu niezdolności do pracy. Osoba z ustalonym prawem do renty rodzinnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej może podlegać ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym jedynie dobrowolnie. Jednak w razie przystąpienia do tych ubezpieczeń obowiązkowe będzie ubezpieczenie wypadkowe (art. 12 usus). Osoba taka nie podlega ubezpieczeniu chorobowemu (art. 11 usus a contrario).

Natomiast zgodnie z art. 82 ust. 8 ustawy zdrowotnej składka na ubezpieczenie zdrowotne nie jest opłacana przez osobę, której świadczenie emerytalne lub rentowe nie przekracza miesięcznie kwoty minimalnego wynagrodzenia, od tytułu do objęcia obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, o którym mowa w art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. c, lub tytułu, o którym mowa w art. 66 ust. 1 pkt 1a, w przypadku gdy osoba ta:

  • uzyskuje dodatkowe przychody z tego tytułu w wysokości nieprzekraczającej miesięcznie 50% kwoty najniższej emerytury lub
  • opłaca podatek dochodowy w formie karty podatkowej.

Skoro pani X ma rentę rodzinną, która nie przekracza kwoty minimalnego wynagrodzenia, a jej przychody z działalności gospodarczej nie przekraczają miesięcznie 50% kwoty najniższej emerytury, to nie jest zobowiązana do opłacania składki zdrowotnej z tej działalności.

w sprzedaży

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....