PIT od sprzedaży nieruchomości po śmierci małżonka lub podziale majątku – wyjaśnienia fiskusa

Moment nabycia nieruchomości do wspólnego majątku małżonków wyznacza, od kiedy należy liczyć 5-letni okres, po upływie którego można sprzedać tę nieruchomość bez podatku.

Potwierdza to interpretacja ogólna Ministra Finansów z 6.02.2018 (DD2.8201.3.2017.KBF).

Minister wypowiedział się w kwestii określenia momentu nabycia nieruchomości oraz praw majątkowych, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a–c updof, w przypadku gdy ich zbycie nastąpiło po śmierci jednego z małżonków, a nieruchomość nabyta była do majątku objętego wspólnością majątkową.

  • MF – Minister Finansów
  • NSA – Naczelny Sąd Administracyjny
  • updof – ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
  • KIS – Krajowa Informacja Skarbowa

Moment nabycia nieruchomości jest istotny dla stwierdzenia powstania obowiązku podatkowego w PIT od przychodów z odpłatnego jej zbycia. W myśl ww. przepisu odpłatne zbycie nieruchomości powoduje powstanie przychodu, jeżeli nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i doszło do niego przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie. Sprzedaż nieruchomości po upływie 5-letniego okresu nie skutkuje obowiązkiem zapłaty PIT.

W praktyce powstała wątpliwość, czy w przypadku gdy nieruchomość należała do wspólnego majątku małżonków przed śmiercią jednego z nich, a po śmierci drugi małżonek nabył „udział” w nieruchomości w drodze spadku, to 5-letni okres należy liczyć od tego momentu, czy też od momentu „pierwotnego” nabycia nieruchomości do majątku wspólnego. Organy podatkowe przez lata opowiadały się za tym pierwszym stanowiskiem, a spór – na korzyść podatników – rozstrzygnęła dopiero uchwała NSA z 15.05.2017 (II FPS 2/17).

Obecnie MF poparł sądową wykładnię, stwierdzając, że taka interpretacja uwzględnia szczególny charakter wspólności majątkowej małżeńskiej, z której wynika, że małżonkowie mają prawo do całej nieruchomości objętej wspólnością majątkową i nie można określić przypadających na każdego z małżonków udziałów w tej wspólności w czasie jej trwania. Stąd dla celów PIT uznaje się, że w momencie śmierci jednego z małżonków nie następuje nabycie nieruchomości, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 updof, przez drugiego małżonka, jeżeli nieruchomość objęta była wspólnością majątkową.

Dodajmy, że analogiczne wątpliwości powstawały w przypadku sprzedaży nieruchomości należącej wcześniej do wspólnego majątku małżonków, która przypadła drugiemu małżonkowi w wyniku podziału majątku (np. na skutek rozwodu czy intercyzy). MF nie odniósł się do tej kwestii, niemniej z przytoczonej uchwały NSA można wywieść, że i w takiej sytuacji za datę nabycia nieruchomości należy uznać datę jej nabycia do ustawowej wspólności majątkowej, co potwierdzają interpretacje KIS z 9.02.2018 (0115-KDIT2-3.4011.15.2018.2.AD) i 8.02.2018 (0115-KDIT2-2.4011.420.2017.1.ŁS).

zobacz też w najnowszym wydaniu:

Rachunkowość i Podatki - grudzień 2018

Aktualności

Temat miesiąca

Podatki

VAT
CIT i PIT
Ryczałt ewidencjonowany

Księgi i ewidencje

Księgi rachunkowe
Księga przychodów i rozchodów

ZUS Przedsiębiorcy

Pracownicy

Prawo Pracy
Składki ZUS
Świadcznia pracownicze
Wynagrodzenia

Działalność gospodarcza

Biuro rachunkowe

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....