Pensja prezesa a ograniczenie kosztów usług niematerialnych

Wynagrodzenie prezesa zarządu, który jednocześnie jest udziałowcem spółki z o.o., a więc spełnia definicję podmiotu powiązanego z art. 11 updop, nie podlega limitowaniu na podstawie art. 15e updop i może być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów spółki.

Tak wynika z odpowiedzi MF z 16.08.2018 na zapytanie poselskie (DD6.054.19.2018).

  • MF – Minister Finansów
  • US – urząd skarbowy
  • updof – ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
  • Ksh – Kodeks spółek handlowych
  • KIS – Krajowa Informacja Skarbowa

W myśl art. 15e ust. 1 pkt 1 updop od 1.01.2018 podatnicy są obowiązani wyłączyć z kosztów uzyskania przychodów m.in. koszty usług doradczych i kontroli poniesionych bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotów powiązanych, o których mowa w art. 11, w części, w jakiej koszty te łącznie w roku podatkowym przekraczają 5% kwoty tzw. podatkowej EBITDA. Wg MF ograniczenie to nie dotyczy wynagrodzenia członków zarządu wypłacanego im z tytułu pełnienia tej funkcji.

Na poparcie swego stanowiska MF przywołał przepisy Ksh wskazujące na prawa i obowiązki członka zarządu do prowadzenia spraw spółki i jej reprezentowania: Zarząd spółki z o.o. jest zatem organem wykonawczym takiej spółki, a jego kompetencje nie mogą być przekazane żadnemu innemu organowi spółki. Pełnienie funkcji członka zarządu spółki z o.o. oraz zakres podejmowany przez członka zarządu czynności uzależniony jest w praktyce od przedmiotu i zakresu działalności prowadzonej przez tę spółkę. Zakres świadczonych usług w ramach powołania w spółce będzie obejmował zarówno czynności, do których powołany jest zarząd na mocy przepisów Ksh, jak i czynności faktyczne polegające na bieżącym zarządzaniu i nadzorowaniu spółki (spraw pracowniczych, handlowych, technicznych, finansowych itd.). Uwzględniając powyższe, w mojej ocenie, wynagrodzenie prezesa zarządu w części zarówno stałej, jak i zmiennej, która jest zależna od efektów ekonomicznych (wyników spółki), nie jest objęte zakresem art. 15e ust.1 updop.

Takie też stanowisko zajęła KIS w interpretacji z 29.06.2018 (0111-KDIB2-1.4010.199.2018.1.EN), wskazując, że czynności, jakie wykonuje prezes zarządu, nie mogą być odebrane jako świadczenie usług na rzecz spółki, ponieważ wykonuje on czynności, które wynikają wprost z pełnionej przez niego funkcji. Prezes zarządu nie podpisuje ze spółką umowy na świadczenie usług zarządzania, tylko pełni obowiązki wynikające z Ksh.

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....