Otrzymane świadczenie gwarancyjne nie podlega VAT

Wyrównanie braku przychodu w ramach tzw. gwarancji czynszowej nie stanowi wynagrodzenia za dostawę towarów ani za świadczenie usług. Nie jest więc objęte VAT i może być udokumentowane notą księgową.

Potwierdzają to organy podatkowe, m.in. KIS w interpretacjach z 1.02.2018 (0114-KDIP1-1.4012.19.2018.1.KOM) i 2.02.2018 (0114-KDIP1-1.4012.16.2018.1.KBR).

  • ustawa o VAT – ustawa o podatku od towarów i usług
  • KIS – Krajowa Informacja Skarbowa

Dotyczyły one spółki zamierzającej kupić nieruchomość biurowo-handlowo-usługową z przeznaczeniem na wynajem. Cenę skalkulowano zgodnie z założeniem, że cała powierzchnia nieruchomości na dzień zawarcia transakcji zostanie wynajęta. Sprzedający zobowiązał się do pokrycia ubytku przychodów, jaki kupujący – w określonym czasie – może ponieść, jeśli budynek nie będzie w pełni wynajęty lub lokale nie będą wydane najemcom. W tym celu zawarto umowę gwarancji czynszowej. Powstała wątpliwość, czy wypłacone w jej ramach świadczenie podlega VAT, jako odpłatne świadczenie usług.

Jedną z fundamentalnych zasad VAT jest powszechność opodatkowania. Przejawia się ona m.in. w definicji świadczenia usług zawartej w art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, w myśl którego przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów. Pod pojęciem usługi należy więc rozumieć każde zachowanie, na które składać się może zarówno działanie (uczynienie, wykonanie czegoś), jak i zaniechanie (nieczynienie bądź też tolerowanie, znoszenie określonych stanów rzeczy).

W przywołanej interpretacji organ zwrócił uwagę na konieczność łącznego spełnienia 2 przesłanek powodujących, że mamy do czynienia ze świadczeniem usług:

  • w następstwie zobowiązania, w wykonaniu którego usługa jest świadczona, druga strona (nabywca) jest bezpośrednim beneficjentem świadczenia,
  • świadczonej usłudze odpowiada świadczenie wzajemne ze strony nabywcy (wynagrodzenie).

W pierwszej z przywołanych interpretacji czytamy: Świadczenia Gwarancyjne otrzymywane przez Kupującego od Sprzedającego nie stanowią wynagrodzenia za świadczenie usług w rozumieniu ustawy. Wykonanie zawartej Umowy Gwarancji Czynszowej będzie miało charakter wyrównania braku przychodu, a w zamian za Świadczenie Gwarancyjne Kupujący nie będzie zobowiązany do żadnego świadczenia wzajemnego na rzecz Sprzedającego. A zatem otrzymanych Świadczeń Gwarancyjnych nie można uznać za wynagrodzenie z tytułu jakichkolwiek czynności opodatkowanych podatkiem VAT wymienionych w art. 5 ust. 1 ustawy. W konsekwencji, ze względu na brak świadczenia wzajemnego między Kupującym a Sprzedającym, nie dochodzi do czynności opodatkowanych i otrzymanie Świadczenia Gwarancyjnego nie będzie podlegało (…) VAT, co nie będzie powodowało też dla Kupującego jakichkolwiek konsekwencji w podatku VAT.

Organy podatkowe potwierdzają też, że z racji otrzymania takiego świadczenia kupujący nie ma obowiązku wystawiania faktury VAT. Brak natomiast przeciwwskazań, by dokumentował je notą księgową (zob. też pisma KIS z 16.10.2017, 0114-KDIP1-3.4012.348.2017.1.JG, i 2.06.2017, 0114-KDIP1-1.4012.92.2017.1.RR).

zobacz też w najnowszym wydaniu:

Rachunkowość i Podatki - grudzień 2018

Aktualności

Temat miesiąca

Podatki

VAT
CIT i PIT
Ryczałt ewidencjonowany

Księgi i ewidencje

Księgi rachunkowe
Księga przychodów i rozchodów

ZUS Przedsiębiorcy

Pracownicy

Prawo Pracy
Składki ZUS
Świadcznia pracownicze
Wynagrodzenia

Działalność gospodarcza

Biuro rachunkowe

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....