Opublikowano struktury logiczne i formaty sprawozdań finansowych

Od 1.10.2018 sprawozdania finansowe (sf) większości jednostek mają być sporządzane wyłącznie w postaci elektronicznej, w strukturze logicznej i formacie określonym przez MF. Resort finansów opublikował te struktury 3.09.2018 na swojej stronie internetowej.

Przypomnijmy, że od 1.10.2018 sf mają być sporządzane tylko w postaci elektronicznej, przy czym w myśl obowiązującego od tej daty art. 45 ust. 1g uor jednostki wpisane do rejestru przedsiębiorców KRS sporządzają sf w strukturze logicznej oraz formacie udostępnianych w BIP na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

  • MF – Minister Finansów
  • MSR – Międzynarodowe Standardy Rachunkowości
  • updof – ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
  • uor – ustawa o rachunkowości
  • KRS – Krajowy Rejestr Sądowy
  • KAS – Krajowa Administracja Skarbowa

Z kolei art. 45 ust. 1h uor w brzmieniu obowiązującym od października 2018 stanowi, że sf sporządzane zgodnie z MSR sporządza się w strukturze logicznej oraz formacie, jeżeli zostaną udostępnione w BIP na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

Opublikowane przez Ministerstwo Finansów struktury logiczne oraz formaty sf dotyczą wyłącznie sf sporządzanych na podstawie uor. Ministerstwo poinformowało, że sf zgodne z MSR należy sporządzać w postaci elektronicznej nieustrukturyzowanej.

Dowolną postać mogą mieć też elektroniczne sf jednostek niewpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS. Nie dotyczy to jednak osób fizycznych (a także spółek cywilnych osób fizycznych). Zgodnie bowiem z art. 45 ust. 5 updof w brzmieniu obowiązującym od 1.10.2018 podatnicy prowadzący księgi rachunkowe zobowiązani do sporządzenia sf przekazują, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, Szefowi KAS sf w terminie złożenia zeznania w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej udostępnianej na podstawie art. 45 ust. 1g uor.

Pliki do pobrania

Opublikowane przez resort finansów struktury logiczne i formaty (dostępne na stronie KAS www.mf.gov.pl) dotyczą sf określonych w zał. nr 1–6 do uor (banki, zakłady ubezpieczeń i asekuracji, jednostki inne, małe, mikro, organizacje pozarządowe), a także wynikających z rozporządzeń wykonawczych do niej (m.in. sf skok, domów maklerskich, skonsolidowane sf). Każdemu sf przypisano 3 pliki: struktury danych, sf w tys. zł, sf w zł.

Ze strony MF można pobrać pliki w formacie XSD, stanowiące wzorzec struktury danych dla każdego zamieszczonego typu sf. Nie zamieszczono tam narzędzia pozwalającego wytworzyć sf w wymaganym formacie XML.

Szerzej na ten temat będzie mowa w „Rachunkowości” nr 10/2018.

zobacz też w najnowszym wydaniu:

Rachunkowość i Podatki - grudzień 2018

Aktualności

Temat miesiąca

Podatki

VAT
CIT i PIT
Ryczałt ewidencjonowany

Księgi i ewidencje

Księgi rachunkowe
Księga przychodów i rozchodów

ZUS Przedsiębiorcy

Pracownicy

Prawo Pracy
Składki ZUS
Świadcznia pracownicze
Wynagrodzenia

Działalność gospodarcza

Biuro rachunkowe

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....