Opóźniony wywóz towarów poza Polskę a prawo do zerowej stawki VAT

Edyta Głębicka doradca podatkowy
Klient z Czech zamówił u nas towar, jednak prosił, aby po zakupie przetrzymać go w naszym magazynie, aż dokona innych zakupów i zorganizuje łączny transport dla wszystkich towarów. Nie jest także wykluczone, że w tym czasie zamówi u nas kolejne towary. Zanim dojdzie do wywozu, może minąć miesiąc lub dwa. Oczywiście sprzedaż od razu udokumentujemy fakturą.
Z jaką stawką powinniśmy ją wystawić?

W związku z tym, że kontrahent poprosił o wystawienie faktury i usługę magazynowania/przechowywania zakupionego towaru, prawo do rozporządzania towarem jak właściciel przejdzie na niego w dacie wystawienia faktury przez firmę czytelnika. Ponieważ jednak, co nie ulega wątpliwości, towar przez jakiś czas nie opuści granic Polski, dostawę należałoby potraktować jako krajową i opodatkować stawką 23% VAT. Czy po jego wywiezieniu z Polski będzie podstawa do skorygowania faktury i wykazania wewnątrzwspólnotowej dostawy towaru (WDT) z zerową stawką VAT, skoro między nabyciem a wywozem, nic się z nim nie działo?

Niewątpliwie WDT, zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy o VAT, nastąpi wtedy, gdy dojdzie do wywozu towarów z terytorium kraju w wykonaniu czynności określonych w art. 7 (dostawy towarów) na terytorium innego państwa członkowskiego. Aby zastosować stawkę 0%, podatnik musi uzyskać dokumenty potwierdzające wywóz towarów z Polski i dostarczenie ich do nabywcy.

Jeśli te warunki będą spełnione, co do zasady nie ma przeciwwskazań, aby skorygować pierwotną fakturę i wykazać WDT w deklaracji VAT za okres, w którym doszło do dostawy, poprzez korektę tej deklaracji stosownie do art. 42 ust. 12a ustawy o VAT.

Organy podatkowe przez długi czas stały na stanowisku, że niewywiezienie towarów w bezpośrednim następstwie sprzedaży oznacza, że nie ma podstaw do uznania czynności za WDT i do korekty wystawionej uprzednio faktury dokumentującej sprzedaż krajową. Nie wyjaśniały przy tym jednak, co to znaczy, że wywóz ma nastąpić bezpośrednio po sprzedaży.

Stanowisko to trudno uznać za prawidłowe, tym bardziej, że orzecznictwo NSA wskazuje, że długość okresu, jaki nastąpi między dostawą a wywozem, nie powinna mieć znaczenia. Ważne, aby doszło do wywozu po dostawie.

Gdy dostawie towarów nie towarzyszy od razu jego wywóz za granicę w ramach WDT, podatnik prawidłowo – nie dysponując stosownymi dokumentami wywozu – wykazuje u siebie dostawę krajową. Jednak, gdy zagraniczny kontrahent zadysponuje pozostającym u polskiego dostawcy towarem w ten sposób, że ostatecznie wywiezie go do innego kraju unijnego, mamy do czynienia z WDT.

Wyświetlono 27% treści artykułu

w sprzedaży

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....