Opodatkowanie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop

Marcin Sądej

Czy ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy wypłacony pracownikowi w związku z rozwiązaniem umowy o pracę korzysta ze zwolnienia od PIT?
Pracownik przez długi czas był na zwolnieniu lekarskim. Został zwolniony za porozumieniem stron zaraz po powrocie do pracy.

Prawo do ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy pracownik nabywa w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy (art. 171 § 1 Kp). Ekwiwalent jest przychodem ze stosunku pracy w rozumieniu art. 12 ust. 1 updof, który nie podlega zwolnieniu z opodatkowania.

  • updof – ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
  • Kp – Kodeks pracy
  • KIS – Krajowa Informacja Skarbowa

Jak potwierdziła KIS w interpretacji z 12.06.2018 (0114-KDIP3-3.4011.177.2018.2.JK2), podstawą do tego zwolnienia nie jest z pewnością art. 21 ust. 1 pkt 3 updof, gdyż ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy nie jest odszkodowaniem: Wypłata ekwiwalentu za niewykorzystany urlop nie ma charakteru odszkodowawczego, nie jest bowiem związana z wystąpieniem u wierzyciela szkody, a do powstania obowiązku spełnienia tego świadczenia niezbędne są jedynie 2 przesłanki, tj. niewykorzystanie urlopu wypoczynkowego i rozwiązanie lub wygaśnięcie stosunku pracy (art. 171 § 1 Kp). Wobec powyższego należy stwierdzić, że wypłacona kwota ekwiwalentu (...) nie jest związana z wystąpieniem u pracownika szkody, lecz stanowi należne pracownikowi od pracodawcy świadczenie, którego nawet nie można się zrzec.

W konsekwencji, wypłacając ekwiwalent za niewykorzystany urlop, pracodawca powinien doliczyć go do pozostałych dochodów z pracy i obliczyć zaliczkę na PIT. Stanowi on też podstawę wymiaru składek społecznych i zdrowotnej na ogólnych zasadach. Nie zmienia tego nawet fakt wypłaty ekwiwalentu już po ustaniu stosunku pracy. Istotne jest bowiem, że przychód ten został osiągnięty z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.

w sprzedaży

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....