Opodatkowanie działalności gospodarczej parafii

Mateusz Kaczmarek doradca podatkowy
Parafia rozpoczęła działalność gospodarczą, polegającą na świadczeniu usług marketingowych na rzecz wydawcy kwartalnika – pisma o tematyce religijnej, o zasięgu ogólnopolskim, adresowanego głównie do osób związanych z Kościołem Katolickim. Osoba reprezentująca parafię (proboszcz) zawarła umowę z wydawcą, w której zobowiązała się podejmować stałe działania na rzecz zwiększania sprzedaży, za wynagrodzeniem (określonym jako procent od stopy wzrostu przychodów ze sprzedaży pisma). Realizacja tej umowy będzie stanowić znikomą część ogólnej działalności parafii. Nie wykonuje ona innej działalności o charakterze gospodarczym.
Czy parafia ma obowiązek prowadzenia księgowości dla celów podatkowych tylko w zakresie rozpoczętej działalności gospodarczej, czy w zakresie wszelkich jej spraw majątkowych, wliczając w to „tacę” i „kolędę”? Czy w związku z działalnością gospodarczą zobowiązana jest do płacenia podatków także, gdy przeznacza je w całości na typowo kościelną działalność?

Stosunki prawne i majątkowe, a więc i podatkowe, pomiędzy Kościołem i Państwem reguluje ustawa z 13.05.1994 o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (DzU z 2018 poz. 380, dalej uspk). W jej art. 3 przyjęto zasadę, że Kościół podlega polskiemu prawu powszechnemu, o ile uspk nie stanowi inaczej i o ile nie stoi ono w sprzeczności z zasadami wynikającymi z uspk.

Kościół Katolicki składa się z wielu podmiotów prawa (parafie, diecezje, metropolie itd., w sumie kilkadziesiąt rodzajów), które są ze sobą powiązane licznymi więzami wynikającymi z kościelnych praw i zwyczajów, ale z punktu widzenia państwa pozostają odrębnymi od siebie osobami prawnymi (art. 5 ust. 1 i art. 11 uspk), a w szczególności wzajemnie nie odpowiadają za swoje zobowiązania, tj. każda odpowiada wyłącznie za swoje własne. Zgodnie z art. 7 ust. 3 pkt 5 uspk osobą reprezentującą parafię jest proboszcz lub administrator parafii.

Wyświetlono 15% treści artykułu

w sprzedaży

Spis treści artykułu
Spis treści artykułu:

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....