Opłata recyklingowa to koszt pośredni

Nowa opłata recyklingowa obciążająca sprzedaż plastikowych toreb na zakupy stanowi jednocześnie przychód, jak i koszt podatkowy. Zasadniczo powinna więc być neutralna dla przedsiębiorców. Szkopuł w tym, że przychód stanowi w roku, w którym została pobrana, a koszt dopiero w roku następnym – po wpłaceniu do budżetu państwa. Dodatkowo Ministerstwo Finansów uważa, że należy odprowadzić od niej 23% VAT.

Od 1.01.2018 prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego muszą pobierać od kupujących opłatę recyklingową za wydawane im lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego, w wysokości 20 gr za szt. Nie mogą oferować toreb za darmo, uiszczając opłatę we własnym zakresie. Nie ma natomiast przeszkód, by cenę torby ustalili w wysokości wyższej niż wynosi opłata recyklingowa.

  • updof – ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
  • updop – ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych

Opłata ta została uregulowana w art. 40a–40e ustawy z 13.06.2013 o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (tekst jedn. DzU z 2016 poz. 1863 ze zm.). Podlega wpłacie na rachunek bieżący dochodów Ministerstwa Środowiska do 15 marca roku następnego po roku kalendarzowym, w którym ją pobrano.

W myśl art. 12 ust. 1 pkt 11 updop oraz art. 14 ust. 2 pkt 18 updof zalicza się ją do przychodów podatkowych przedsiębiorcy w momencie jej pobrania (sprzedaży torby). Jednocześnie zgodnie z art. 15 ust. 1aa updop oraz art. 22 ust. 1aa updof wniesiona opłata recyklingowa jest kosztem uzyskania przychodu.

Jeśli rok podatkowy przedsiębiorcy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, oznacza to, że kwota pobranej w danym roku opłaty, stanowiąca przychód tego roku, podlegający CIT lub PIT, będzie mogła być uznana za koszt uzyskania przychodu dopiero w roku następnym (po zapłacie).

Powstaje pytanie, czy jest to koszt bezpośrednio związany z przychodem, czy też tzw. koszt pośredni. W pierwszym przypadku u przedsiębiorców prowadzących księgi rachunkowe zastosowanie miałyby art. 15 ust. 4b updop i art. 22 ust. 5a updof, nakazujące przyporządkowanie koszów bezpośrednich poniesionych po zakończeniu roku podatkowego, a przed sporządzeniem sprawozdania finansowego do przychodów roku minionego, co oznaczałoby możliwość ujęcia przychodu i kosztu podatkowego w tym samym roku podatkowym.

Mogłoby się wydawać, że skoro opłata recyklingowa jest ściśle związana ze sprzedażą toreb i stanowi przychód podatkowy, to jej zapłata ma bezpośredni związek z uzyskaniem przychodu przez przedsiębiorcę. Gdyby nie obowiązek pobrania i uiszczenia opłaty, nie powstałby przychód z tego tytułu.

Ministerstwo Finansów uważa jednak inaczej. W odpowiedzi na pytanie miesięcznika „Rachunkowość” wyjaśniło, że opłata recyklingowa nie stanowi kosztu bezpośrednio związanego z przychodami. Jednocześnie, zgodnie z przepisami ustaw o podatku dochodowym opłata recyklingowa uznawana jest za koszt uzyskania przychodów z chwilą jej wniesienia przez przedsiębiorcę. Zatem zaliczenie opłaty recyklingowej do kosztów uzyskania przychodów następuje w okresie rozliczeniowym, w którym opłata ta została wniesiona zgodnie z przepisami ustawy (...) o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

Wynika z tego, że przedsiębiorca wykaże przychód do opodatkowania z tytułu opłaty recyklingowej w jednym roku podatkowym, natomiast koszt uzyskania przychodu (w tej samej wysokości) dopiero w roku kolejnym, w marcu, po uiszczeniu opłaty. W pierwszym roku obowiązywania tej opłaty budżet państwa uzyska więc dodatkowe wpływy z tego tytułu.

Fiskus zarobi także na VAT od opłaty recyklingowej. W komunikacie zamieszczonym na stronie internetowej Ministerstwo Finansów poinformowało, że opłata, będąca elementem należności za dostawę lekkiej torby, jest wliczana do podstawy opodatkowania z tytułu tej dostawy i opodatkowana stawką 23% VAT. Argumentowano, że w innych państwach członkowskich podobne opłaty za torby z tworzyw sztucznych traktowane są na gruncie VAT w ten sam sposób.

Sprzedaż toreb z tworzywa sztucznego na zakupy na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych podlega na ogólnych zasadach ewidencji w kasach rejestrujących – na paragonie fiskalnym umieszczana jest kwota zapłaty z tytułu sprzedaży torby (podobnie w przypadku faktury) i liczba sprzedanych toreb, nie ma natomiast konieczności wyodrębniania samej kwoty opłaty recyklingowej.

zobacz też w najnowszym wydaniu:

Rachunkowość i Podatki - grudzień 2018

Aktualności

Temat miesiąca

Podatki

VAT
CIT i PIT
Ryczałt ewidencjonowany

Księgi i ewidencje

Księgi rachunkowe
Księga przychodów i rozchodów

ZUS Przedsiębiorcy

Pracownicy

Prawo Pracy
Składki ZUS
Świadcznia pracownicze
Wynagrodzenia

Działalność gospodarcza

Biuro rachunkowe

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....