Oferta wydawnicza Instytutu Certyfikacji Zawodowej Księgowych SKwP

Podstawy rachunkowości - ujęcie praktyczne


Zakres tematyczny niniejszego opracowania obejmuje podstawy rachunkowości. Publikacja jest adresowana zarówno do grona czytelników, którzy rozpoczynają naukę rachunkowości, jak i tych, którzy chcą zaktualizować swoją wiedzę z tej dziedziny. Układ poszczególnych rozdziałów książki jest dostosowany do programu kursu „Podstawy rachunkowości” prowadzonego przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. W celu przejrzystego wyjaśnienia poruszanych zagadnień przygotowane zostały praktyczne przykłady liczbowe oraz schematy księgowań. Dodatkowo do książki załączony został opracowany dla celów szkoleniowych wykaz kont księgi głównej oraz wzory bilansu i rachunku zysków i strat (zgodnie z załącznikiem nr 5 do ustawy o rachunkowości). Zagadnienia prezentowane w niniejszej książce są skorelowane, w zakresie doboru treści oraz uporządkowania prezentowanych zagadnień, z przygotowanym przez autorki zbiorem zadań zatytułowanym Zbiór zadań z podstaw rachunkowości – ujęcie praktyczne. Książka polecana na I stopień ścieżki certyfikacji zawodu księgowego.

Autorzy: Monika Chodoń, Katarzyna Zasiewska

Wydawnictwo: Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych SKwP

Rok wydania: 2018

Oprawa: miękka

Format: B5

Liczba stron: 284

ISBN: 978-83-7228-445-7

Cena: 57.00 zł (w tym 5% VAT)


Podstawy rachunkowości - ujęcie praktyczne
⇒ Zamów w naszym sklepie ⇐
Zbiór zadań z podstaw rachunkowości – ujęcie praktyczne
⇒ Zamów w naszym sklepie ⇐

Zbiór zadań z podstaw rachunkowości - ujęcie praktyczne


Niniejszy zbiór zadań ma służyć jako pomoc dydaktyczna, ułatwiająca zrozumienie podstawowych zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz procedur sporządzania sprawozdań finansowych. Dobór treści oraz układ (struktura) niniejszego zbioru zadań są skorelowane i spójne z opracowaną przez autorki książką wykładową Podstawy rachunkowości – ujęcie praktyczne. Zawarte w zbiorze zadania zostały podzielone na dwie części: część pierwsza obejmuje zadania do samodzielnego rozwiązywania, z kolei część druga – zadania z proponowanymi rozwiązaniami. Dodatkowo do zbioru załączone zostały wykaz kont księgi głównej opracowany dla celów szkoleniowych oraz przykładowe wzory podstawowych dowodów księgowych. Książka ta jest adresowana przede wszystkim do słuchaczy kursu „Podstawy rachunkowości” prowadzonego przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, jednak z uwagi na wachlarz prezentowanych zagadnień może być z powodzeniem wykorzystywana przez studentów i słuchaczy różnych kierunków studiów, którzy są zainteresowani zdobyciem lub pogłębieniem praktycznej wiedzy z zakresu rachunkowości. Książka polecana na I stopień ścieżki certyfikacji zawodu księgowego.

Autorzy: Monika Chodoń, Katarzyna Zasiewska

Wydawnictwo: Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych SKwP

Rok wydania: 2018

Oprawa: miękka

Format: B5

Liczba stron: 264

ISBN: 978-83-7228-446-4

Cena: 67.00 zł (w tym 5% VAT)


Zbiór przykładowych zadań na egzamin w obrębie zawodu księgowy


Publikacja zawiera przykładowe zadania egzaminacyjne pomocne w przygotowaniu się do egzaminu kończącego kurs dla kandydatów na księgowego. Kurs ten jest prowadzony w ramach czterostopniowej ścieżki certyfikacji zawodu księgowego opracowanej przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Zaletą tej publikacji jest zaprezentowanie całościowych rozwiązań zadań, co pozwala na samodzielną naukę i sprawdzenie swoich umiejętności. Autorami zbioru zadań są wykładowcy, egzaminatorzy i członkowie komisji egzaminacyjnej Oddziału Okręgowego w Warszawie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Niniejsza publikacja jest adresowana zarówno do słuchaczy kursów I stopnia certyfikacji zawodu księgowego jak i wszystkich osób rozpoczynających samodzielną naukę rachunkowości. Książka polecana na I stopień ścieżki certyfikacji zawodu księgowego.

Autorzy:

Wydawnictwo: Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych SKwP

Rok wydania: 2018

Oprawa: miękka

Format: A4

Liczba stron: 90

ISBN: 978-83-7228-459-4

Cena: 29.00 zł (w tym 5% VAT)


Zbiór przykładowych zadań na egzamin w obrębie zawodu księgowy
⇒ Zamów w naszym sklepie ⇐
Zbiór zadań z rachunkowości dla samodzielnych księgowych – ujęcie praktyczne
⇒ Zamów w naszym sklepie ⇐

Zbiór zadań z rachunkowości dla samodzielnych księgowych - ujęcie praktyczne


Niniejszy zbiór zadań został opracowany z myślą o osobach dążących do pogłębienia i zaktualizowania wiedzy z rachunkowości. Poruszane w nim zagadnienia dotyczą praktycznych aspektów prowadzenia ksiąg rachunkowych, prezentując połączenie prawa bilansowego, m.in. z prawem podatkowym i handlowym. Szeroki zakres poruszanych w zbiorze zadań zagadnień został dostosowany do programu kursów dla samodzielnych księgowych (specjalistów ds. rachunkowości), organizowanych przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce w ramach czterostopniowej ścieżki edukacyjnej. Dobór treści merytorycznych oraz układ (struktura) niniejszego zbioru zadań są skorelowane i spójne z opracowaną przez autorki książką wykładową Rachunkowość dla samodzielnych księgowych – ujęcie praktyczne. Książka polecana na II stopień ścieżki certyfikacji zawodu księgowego.

Autorzy: Agnieszka Cicha, Katarzyna Zasiewska

Wydawnictwo: Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych SKwP

Rok wydania: 2018

Oprawa: miękka

Format: A4

Liczba stron: 378

ISBN: 978-83-7228-448-8

Cena: 83.00 zł (w tym 5% VAT)


Rachunkowość finansowa


Celem autorów niniejszego opracowania jest przedstawienie zasad prowadzenia rachunkowości finansowej w świetle przepisów polskiego prawa bilansowego. Publikacja spełnia wymogi programu kształcenia dotyczącego II stopnia ścieżki certyfikacji zawodu księgowego (kursu dla kandydatów na specjalistę ds. rachunkowości). Książka jest również polecana dla praktyków rachunkowości oraz studentów kierunku „Finanse i rachunkowość”. Doskonałym uzupełnieniem podręcznika jest książka pod redakcją Waldemara Gosa pt. Rachunkowość finansowa. Zbiór zadań.

Autorzy: Beata Gierba, Waldemar Gos, Stanisław Hońko, Barbara Jakubiak, Iwona Kowalczyk, Agnieszka Szczęsna

Wydawnictwo: Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych SKwP

Rok wydania: 2018

Oprawa: miękka

Format: B5

Liczba stron: 272

ISBN: 978-83-7228-452-5

Cena: 66.00 zł (w tym 5% VAT)


Rachunkowość finansowa
⇒ Zamów w naszym sklepie ⇐
Rachunkowość finansowa – zbiór zadań
⇒ Zamów w naszym sklepie ⇐

Rachunkowość finansowa. Zbiór zadań


W niniejszym opracowaniu autorzy przedstawili zasady prowadzenia rachunkowości finansowej w świetle przepisów polskiego prawa bilansowego, na podstawie studiów przypadków sformułowanych w formie zadań, testów i pytań. Rozwiązywanie zadań oraz odpowiedzi na pytania testowe i problemowe pozwalają ukształtować praktyczne umiejętności samodzielnego księgowego. Zbiór zadań jest doskonałym uzupełnieniem książki pod redakcją Waldemara Gosa pt. Rachunkowość finansowa. Spełnia on wymogi programu kształcenia dotyczącego II stopnia ścieżki certyfikacji zawodu księgowego (kursu dla kandydatów na specjalistę ds. rachunkowości ds. rachunkowości). Książka jest również adresowana do praktyków rachunkowości oraz studentów kierunków ekonomicznych, przede wszystkim kierunku „Finanse i rachunkowość”. Książka polecana na II stopień certyfikacji zawodu księgowego.

Autorzy: Beata Gierba, Waldemar Gos, Stanisław Hońko, Barbara Jakubiak, Iwona Kowalczyk

Wydawnictwo: Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych SKwP

Rok wydania: 2018

Oprawa: miękka

Format: B5

Liczba stron: 292

ISBN: 978-83-7228-453-2

Cena: 75.00 zł (w tym 5% VAT)


Zbiór przykładowych zadań na egzamin w obrębie zawodu specjalista ds. rachunkowości


Publikacja zawiera przykładowe zadania egzaminacyjne pomocne w przygotowaniu się do egzaminu kończącego kurs dla kandydatów na specjalistę ds. rachunkowości. Kurs ten jest prowadzony w ramach czterostopniowej ścieżki certyfikacji zawodu księgowego opracowanej przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Przedstawione w książce zadania dotyczą: - rachunkowości finansowej (Wyceny, ewidencji oraz inwentaryzacji: aktywów trwałych, środków pieniężnych i rozrachunków obrotu materiałowo-towarowego, kapitałów własnych, aktywów finansowych, rezerw na zobowiązania, rozliczeń międzyokresowych), - rachunku kosztów, - sprawozdawczości finansowej oraz podziału wyniku finansowego. Ogromną zaletą tej publikacji jest zaprezentowanie całościowych rozwiązań zadań, co pozwala na samodzielną naukę i sprawdzenie swoich umiejętności. Wszystkie zagadnienia zostały omówione zgodnie ze stanem prawnym na 1 września 2018 r. Autorami zbioru zadań są wykładowcy, egzaminatorzy i członkowie komisji egzaminacyjnej Oddziału Okręgowego w Warszawie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Niniejsza publikacja jest adresowana zarówno do słuchaczy kursów II stopnia certyfikacji zawodu księgowego, jak i wszystkich osób, które chcą aktualizować i pogłębiać swoją wiedzę z zakresu rachunkowości. Książka polecana na II stopień ścieżki certyfikacji zawodu księgowego.

Autorzy:

Wydawnictwo: Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych SKwP

Rok wydania: 2018

Oprawa: miękka

Format: A4

Liczba stron: 92

ISBN: 978-83-7228-458-7

Cena: 35.00 zł (w tym 5% VAT)


Zbiór przykładowych zadań na egzamin w obrębie zawodu specjalista ds. rachunkowości
⇒ Zamów w naszym sklepie ⇐
Prawo cywilne. Wybrane zagadnienia
⇒ Zamów w naszym sklepie ⇐

Prawo cywilne. Wybrane zagadnienia


W książce zostały poruszone najważniejsze zagadnienia zawarte w Kodeksie cywilnym. Opisano w niej i wyjaśniono podstawowe pojęcia z części ogólnej Kodeksu cywilnego, z prawa rzeczowego, prawa zobowiązań oraz ze spadków. Publikacja ta stanowi uzupełnienie wiedzy przekazywanej podczas wykładów z zakresu prawa cywilnego na kursach dla kandydatów na samodzielnych księgowych, a także pomaga uporządkować i usystematyzować nabytą w trakcie kursów wiedzę.

Autorzy: Maria Marek

Wydawnictwo: Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych SKwP

Rok wydania: 2018

Oprawa: miękka

Format: B5

Liczba stron: 42

ISBN: 978-83-7228-456-3

Cena: 13.00 zł (w tym 5% VAT)


Prawo gospodarcze. Wybrane zagadnienia


W książce autorka porusza zagadnienia związane z podejmowaniem, prowadzeniem i zakończeniem działalności gospodarczej przez przedsiębiorców na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Omawia najważniejsze ustawy dotyczące tej działalności, w szczególności Prawo przedsiębiorców i inne ustawy wchodzące w skład tzw. Konstytucji biznesu. Ponadto wyjaśnia najważniejsze przepisy Kodeksu spółek handlowych w zakresie spółek osobowych i kapitałowych, informując o zasadach ich powstawania, funkcjonowania oraz przekształcania.

Autorzy: Maria Marek

Wydawnictwo: Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych SKwP

Rok wydania: 2018

Oprawa: miękka

Format: B5

Liczba stron: 50

ISBN: 978-83-7228-457-0

Cena: 14.00 zł (w tym 5% VAT)


Prawo gospodarcze. Wybrane zagadnienia
⇒ Zamów w naszym sklepie ⇐
Sprawozdania finansowe i ich analiza
⇒ Zamów w naszym sklepie ⇐

Sprawozdania finansowe i ich analiza


Książka stanowi kompendium wiedzy dotyczącej sporządzania i analizy sprawozdania finansowego. W opracowaniu szczególną uwagę zwrócono na zasady sporządzania rachunku przepływów pieniężnych, zestawienia zmian kapitału (funduszu) własnego, sprawozdania z działalności i konsolidację sprawozdań finansowych. W publikacji w ciekawy sposób omówiono znaczenie analizy finansowej jako narzędzia do oceny kondycji ekonomicznej jednostki gospodarczej oraz wykorzystanie analizy wskaźnikowej i dyskryminacyjnej w ocenie sytuacji przedsiębiorstwa. Uzupełnieniem treści prezentowanych w niniejszej książce są zadania zaprezentowane w opracowaniu zatytułowanym Sprawozdania finansowe i ich analiza. Zbiór zadań. Książka jest polecana nie tylko dla osób, które chcą uzyskać certyfikat zawodowy głównego księgowego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, ale jest również przydatna dla studentów kierunku „Finanse i rachunkowość” i wszystkich osób zajmujących się zawodowo prowadzeniem ksiąg rachunkowych. Autorami podręcznika są pracownicy naukowo–dydaktyczni Instytutu Rachunkowości Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Katedry Controllingu, Analizy Finansowej i Wyceny Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Książka polecana na III stopień ścieżki certyfikacji zawodu księgowego.


Autorzy: Waldemar Gos, Magdalena Janowicz, Przemysław Mućko, Andrzej Niemiec, Wanda Skoczylas

Wydawnictwo: Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych SKwP

Rok wydania: 2017

Oprawa: miękka

Format: B5

Liczba stron: 244

ISBN: 978-83-7228-421-1

Cena: 63.00 zł (w tym 5% VAT)


Sprawozdania finansowe i ich analiza. Zbiór zadań


Podstawowym celem niniejszego zbioru zadań jest przedstawienie zasad budowy oraz sporządzania i analizy finansowej elementów sprawozdania finansowego, a mianowicie: wprowadzenia do sprawozdania finansowego, bilansu, rachunku zysków i strat, dodatkowych informacji i objaśnień, rachunku przepływów pieniężnych, zestawienia ze zmian kapitału (funduszu) własnego oraz sprawozdania z działalności. Struktura zbioru zadań odzwierciedla wymagania w zakresie wiedzy i umiejętności stawiane głównym księgowym odpowiedzialnym za sporządzanie sprawozdania finansowego jednostki. Przy opracowaniu wybranych studiów przypadków wykorzystano oryginalne sprawozdania finansowe przedsiębiorstw, które dostosowano do nowych, wynikających ze zmian w ustawie o rachunkowości formatów sprawozdawczych. Przedmiotem badań uczyniono sprawozdania finansowe przedsiębiorstw znajdujących się w różnej sytuacji finansowej, w różnej fazie cyklu życia oraz prowadzących zróżnicowaną działalność gospodarczą, aby wykazać potrzebę odpowiedniej modyfikacji ogólnych założeń metodycznych. Zakres tematyczny i układ niniejszego zbioru zadań są spójne z książką zatytułowaną Sprawozdania finansowe i ich analiza. Książka jest polecana nie tylko dla osób, które chcą uzyskać certyfikat zawodowy głównego księgowego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, ale jest również przydatna dla studentów kierunku „Finanse i rachunkowość” i wszystkich osób zajmujących się zawodowo prowadzeniem ksiąg rachunkowych. Autorami podręcznika są pracownicy naukowo–dydaktyczni Instytutu Rachunkowości Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Katedry Controllingu, Analizy Finansowej i Wyceny Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Książka polecana na III stopień ścieżki certyfikacji zawodu księgowego.


Autorzy:

Wydawnictwo: Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych SKwP

Rok wydania: 2017

Oprawa: miękka

Format: B5

Liczba stron: 268

ISBN: 978-83-7228-422-8

Cena: 67.00 zł (w tym 5% VAT)


Sprawozdania finansowe i ich analiza. Zbiór zadań
⇒ Zamów w naszym sklepie ⇐
Zbiór zadań z zaawansowanej rachunkowości finansowej z elementami etyki zawodowej i technologii IT
⇒ Zamów w naszym sklepie ⇐

Zbiór zadań z zaawansowanej rachunkowości finansowej z elementami etyki zawodowej i technologii IT


Książka zawiera zadania sytuacyjne oraz pytania testowe dotyczące zagadnień z zakresu zaawansowanej rachunkowości finansowej wraz z rozwiązaniami i odpowiedziami, dzięki temu może służyć także do samodzielnej nauki. Oprócz zagadnień z zakresu rachunkowości autorka zwraca uwagę na problemy podatkowe związane z danym zagadnieniem. Zbiór zadań jest przeznaczony przede wszystkim dla słuchaczy kursu III stopnia certyfikacji przygotowującego kandydatów do zawodu głównego księgowego (kod klasyfikacji zawodu 121101). Może być także wykorzystywany przez studentów kierunku „Finanse i rachunkowość”, słuchaczy studiów podyplomowych z rachunkowości, a także kandydatów na biegłych rewidentów.

Książka polecana na III stopień certyfikacji zawodu księgowego.


Autorzy: Jadwiga Szczotka

Wydawnictwo: Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych SKwP

Rok wydania: 2018

Oprawa: miękka

Format: B5

Liczba stron: 250

ISBN: 978-83-7228-450-1

Cena: 60.00 zł (w tym 5% VAT)


Rachunek kosztów, podstawy rachunkowości zarządczej i zarządzania finansami


Organizacja rachunku kosztów rozumianego jako proces identyfikacji, ewidencji, rozliczania i prezentacji informacji o kosztach oraz przychodach stanowi olbrzymie wyzwanie dla przedsiębiorstwa, szczególnie dla głównych księgowych. Wynika to z rosnących wymagań stawianych wobec rachunku kosztów, jako bazy informacyjnej, zarówno na potrzeby sprawozdawczości zewnętrznej, jak również dla celów sprawnego zarządzania. Ważne jest zatem poznanie wypracowanych i funkcjonujących w praktyce rozwiązań, pokazujących możliwości w zakresie ewidencji i rozliczania kosztów. Poszczególne części publikacji przedstawiają m.in.: przykładowe warianty ewidencji i rozliczania kosztów w powiązaniu z zasadami bieżącej i bilansowej wyceny zapasów produktów, wykorzystywanie rachunku kosztów zmiennych w procesie podejmowania decyzji zarządczych, zagadnienia dotyczące kosztu kapitału własnego i obcego, wpływ struktury kapitału na rentowność i ryzyko działalności przedsiębiorstwa. Niniejszy podręcznik jest przeznaczony dla słuchaczy kursu dla kandydatów na głównych księgowych. Jednakże może on zainteresować także szerszą grupę księgowych, szczególnie tych, którzy widzą potrzebę zmian w zakresie ewidencji i rozliczania kosztów lub stają przed zadaniem organizacji rachunku kosztów w przedsiębiorstwie. Książka polecana na III stopień certyfikacji zawodu księgowego.

Autorzy: Małgorzata Trentowska

Wydawnictwo: Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych SKwP

Rok wydania: 2018

Oprawa: miękka

Format: B5

Liczba stron: 304

ISBN: 978-83-7228-454-9

Cena: 73.00 zł (w tym 5% VAT)


Rachunek kosztów, podstawy rachunkowości zarządczej i zarządzania finansami
⇒ Zamów w naszym sklepie ⇐
Zbiór zadań z rachunku kosztów, podstaw rachunkowości zarządczej i zarządzania finansami
⇒ Zamów w naszym sklepie ⇐

Zbiór zadań z rachunku kosztów, podstaw rachunkowości zarządczej i zarządzania finansami


Zbiór zadań jest ważnym uzupełnieniem podręcznika autorstwa Małgorzaty Trentowskiej pt. Rachunek kosztów, podstawy rachunkowości zarządczej i zarządzania finansami, ponieważ obie te publikacje tworzą spójną całość. Zadania zostały opracowane z przeznaczeniem do rozwiązywania podczas zajęć na kursach dla głównych księgowych i stanowią praktyczną ilustrację zagadnień objętych programem kursu dla kandydatów na głównych księgowych. Książka zawiera zadania i pytania testowe podzielone na trzy części dotyczące: rachunku kosztów (część I), podstaw rachunkowości zarządczej (część II) oraz podstaw zarządzania finansami (część III). Istotnym elementem książki są rozwiązania do zadań oraz odpowiedzi do pytań testowych, pomocne przy utrwalaniu materiału we własnym zakresie przez uczestników kursu. Książka polecana na III stopień certyfikacji zawodu księgowego.

Autorzy: Małgorzata Trentowska

Wydawnictwo: Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych SKwP

Rok wydania: 2018

Oprawa: miękka

Format: B5

Liczba stron: 178

ISBN: 978-83-7228-455-6

Cena: 46.00 zł (w tym 5% VAT)


Aktualizacja krajowego i międzynarodowego prawa bilansowego


Książka stanowi najbardziej aktualne kompendium wiedzy na temat zmian krajowego prawa bilansowego i międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej. Część I opracowania ma charakter przewodnika po zmianach polskiego prawa bilansowego, szczególnie ustawy o rachunkowości i najważniejszych przepisów wykonawczych. Służy ona omówieniu przesłanek, zakresu, treści i skutków tych zmian, szczególnie dla sporządzających sprawozdanie finansowe, biegłych rewidentów je badających oraz potencjalnych użytkowników. W części II zostały zaprezentowane zmiany do MSSF/MSR oraz nowe standardy międzynarodowe, które w różnym stopniu dotykają lub będą dotykać podmioty stosujące MSR jako podstawę sprawozdawczości finansowej.

Publikację uzupełniają aneksy dostępne na stronie internetowej wydawcy http://pliki.skwp.pl/prawo_bilansowe.


Autorzy: Władysław Fałowski, Maciej Frendzel

Wydawnictwo: Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych SKwP

Rok wydania: 2017

Oprawa: miękka

Format: B5

Liczba stron: 164

ISBN: 978-83-7228-412-9

Cena: 61.00 zł (w tym 5% VAT)


Aktualizacja krajowego i międzynarodowego prawa bilansowego
⇒ Zamów w naszym sklepie ⇐
Etyka zawodowa w rachunkowości
⇒ Zamów w naszym sklepie ⇐

Etyka zawodowa w rachunkowości


W książce zostały przedstawione krótkie teksty tematycznie związane z różnymi aspektami etyki autorstwa prof. dr hab. Anny Karmańskiej (Część 1. Eseje wokół zagadnień etyki) oraz wybrane opracowania na temat zachowań etycznych przesłane na konkurs ogłoszony przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce (Część 2. Dylematy etyczne). Książkę uzupełniono o noty odnoszące się do wybranych publikacji polskich autorów podejmujących odważnie problem etyki zawodowej w rachunkowości oraz o rekomendowany schemat postępowania w sytuacji dylematu etycznego (Część 3. Użyteczne materiały). Wszystkie części łącznie tworzą doskonałą platformę dydaktyczną w obszarze etyki zawodowej w rachunkowości. Książkę tę powinna przeczytać każda osoba przekazująca wiedzę z rachunkowości, uczestnicy różnego rodzaju zajęć, w celu refleksji i zapamiętania kwestii etycznych, z którymi spotkają się w praktyce zawodowej, a także osoby wykonujące zawody zaufania publicznego, do których z całą pewnością należą zawody związane z rachunkowością.


Autorzy:

Wydawnictwo: Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych SKwP

Rok wydania: 2016

Oprawa: miękka

Format: B5

Liczba stron: 218

ISBN: 978-83-7228-372-6

Cena: 35.00 zł (w tym 5% VAT)


Ustawa o rachunkowości - stan prawny na 1 stycznia 2019 r.


Publikacja zawiera ujednolicony tekst ustawy z 29 września 1994 roku o rachunkowości, według stanu prawnego na 1 stycznia 2019 roku. Tekst został oparty na tekście jednolitym ogłoszonym w Dzienniku Ustaw z 2018 roku, poz. 395 wraz z późniejszymi zmianami. Książka jest polecana pracownikom służb finansowo-księgowych i biur rachunkowych.

Autorzy:

Wydawnictwo: Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych SKwP

Rok wydania:

Oprawa: miękka

Format: B5

Liczba stron:

ISBN: 978-83-7228-462-4

Cena: 20.00 zł (w tym 5% VAT)


UoR. Ustawa o rachunkowości. Stan prawny na 1 stycznia 2019
⇒ Zamów w naszym sklepie ⇐

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....