Odwrotne obciążenie VAT przy metodzie kasowej – kiedy powstaje obowiązek podatkowy

Nabywca usług budowlanych, który otrzymuje od podwykonawców będących małymi podatnikami faktury z adnotacją „metoda kasowa”, rozlicza od nich VAT na zasadach właściwych dla małego podatnika, choćby sam takim nie był.

Tak wynika z interpretacji dyrektora KIS z 2.01.2018 (0115-KDIT1-3.4012.766.2017.1.MD).

Odwrotne obciążenie powoduje, że podatnikiem VAT z tytułu nabycia określonych towarów bądź usług staje się nabywca. Sprzedawca jest zwolniony z obowiązku wykazania i odprowadzenia należnego podatku (wykazuje jednak sprzedaż objętą odwrotnym obciążeniem w stosownych rubrykach swojej deklaracji VAT).

  • ustawa o VAT – ustawa o podatku od towarów i usług
  • KIS – Krajowa Informacja Skarbowa

W praktyce powstał problem, jak postąpić w przypadku, gdy sprzedawca ten jest małym podatnikiem rozliczającym VAT metodą kasową, a więc po otrzymaniu zapłaty od kontrahenta. Czy ten kontrahent zobowiązany do rozliczenia VAT w ramach odwrotnego obciążenia powinien wykazać obowiązek podatkowy na zasadach ogólnych, czy też na zasadach obowiązujących sprzedawcę, a więc metodą kasową (po otrzymaniu zapłaty przez kontrahenta)?

Jeszcze do niedawna organy podatkowe w wydawanych interpretacjach (dotyczących usług budowlanych objętych odwrotnym obciążeniem) twierdziły, że nabywca usługi nie wchodzi w prawa i obowiązki wykonawcy usługi (małego podatnika) i wykazuje obowiązek podatkowy w VAT na zasadach ogólnych, tj. w dacie wystawienia faktury, nie później niż 30. dnia od daty wykonania usługi (art. 19a ust. 5 pkt 3 lit. a ustawy o VAT).

Inne stanowisko zajmowało Ministerstwo Finansów, wypowiadając się na łamach prasy, m.in. miesięczników „Rachunkowość” oraz „Rachunkowość i Podatki”. I ostatecznie ten właśnie pogląd zwyciężył, co potwierdza przywołana na wstępie interpretacja.

Czytamy w niej: gdy na wystawionej fakturze poza adnotacją „odwrotne obciążenie” znajduje się również informacja „metoda kasowa”, obowiązek podatkowy dla wnioskodawcy z tytułu nabycia usług budowlanych od podwykonawcy będącego tzw. małym podatnikiem rozliczającym się metodą kasową powstaje zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy, tj. z dniem otrzymania przez małego podatnika (tu: podwykonawcę) całości lub części zapłaty za te usługi, w stosunku do wysokości otrzymanej zapłaty.

Jakkolwiek w przypadku mechanizmu odwrotnego obciążenia obowiązek rozliczenia VAT przechodzi ex lege na drugą stronę transakcji (np. nabywcę usługi, w analizowanym przypadku: wnioskodawcę), to punktem wyjścia dla uznania, czy ta transakcja w ogóle podlega opodatkowaniu VAT, i dalej – czy jest usługą albo dostawą (podlegającą ew. odwrotnemu obciążeniu), jest zbadanie jej wszystkich elementów konstytutywnych (podmiotowych i przedmiotowych) z punktu widzenia sprzedawcy. Takie podejście musi również dotyczyć momentu powstania obowiązku podatkowego. Skoro obowiązek rozliczenia podatku przechodzi na nabywcę, to i ten element konstrukcyjny podatku musi się tak samo kształtować po stronie tego nabywcy, jak kształtowałby się po stronie sprzedawcy, gdyby w danej sytuacji miały zastosowanie zasady ogólne opodatkowania, a nie odwrotne obciążenie. Wobec tego choć wnioskodawca nie ma statusu małego podatnika (ma go tylko podwykonawca), obowiązek podatkowy w stosunku do usług, o których mowa we wniosku, powinien rozpoznać jakby ten status posiadał.

Uwaga

Szerzej na ten temat będziemy pisać w kolejnym wydaniu miesięcznika „Rachunkowość i Podatki”.

zobacz też w najnowszym wydaniu:

Rachunkowość i Podatki - grudzień 2018

Aktualności

Temat miesiąca

Podatki

VAT
CIT i PIT
Ryczałt ewidencjonowany

Księgi i ewidencje

Księgi rachunkowe
Księga przychodów i rozchodów

ZUS Przedsiębiorcy

Pracownicy

Prawo Pracy
Składki ZUS
Świadcznia pracownicze
Wynagrodzenia

Działalność gospodarcza

Biuro rachunkowe

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....