Odszkodowanie dla byłego pracownika a koszty pracodawcy

Wypłacona pracownikowi na podstawie ugody mediacyjnej kwota pieniężna będąca odszkodowaniem za zwolnienie z pracy nie stanowi dla pracodawcy kosztu uzyskania przychodu.
  • KIS – Krajowa Informacja Skarbowa

Tak wynika z interpretacji KIS z 16.04.2018 (0114-KDIP2-2.4010.65.2018.2.AS). Spółka rozwiązała umowę o pracę zawartą na czas nieokreślony. Pracownik odwołał się do sądu pracy, który skierował sprawę do mediacji. W wyniku ugody mediacyjnej spółka zobowiązała się wypłacić zwolnionemu pracownikowi kwotę w wysokości 12-miesięcznego wynagrodzenia brutto. Strony zgodnie oświadczyły, że ugoda i przyznane na jej podstawie świadczenie zaspakajają i wyczerpują wszelkie roszczenia pracownika ze stosunku pracy i ew. inne wzajemne roszczenia. Spółka zwróciła się do organu podatkowego z pytaniem, czy wynagrodzenie wypłacone pracownikowi na podstawie ugody mediacyjnej stanowi koszt uzyskania przychodów.

KIS stwierdziła, że celem poniesionego przez spółkę wydatku na rzecz byłego już pracownika było zaspokojenie roszczenia w zakresie odszkodowania związanego z rozwiązaniem stosunku pracy, a nie uzyskanie przychodu ani zachowanie lub zabezpieczenie źródła przychodów: Celem (…) płatności na rzecz byłego pracownika było (…) zwolnienie wnioskodawcy z zobowiązania, które nie przynosiło żadnego przychodu. „Kwota wypłacona pracownikowi wynikająca z zatwierdzonej ugody mediacyjnej” – jak to określił w zapytaniu wnioskodawca – mimo że została określona jako „kwota w wysokości 12-miesięcznego wynagrodzenia” i wynikała z wcześniej łączącego strony stosunku pracy – nie jest wypłaconym zaległym wynagrodzeniem pracownika, ale swoistą konsekwencją określonych decyzji i działań spółki wobec przyjętych standardów obsługi klienta (…), skutkami których nie można obciążać budżetu państwa poprzez obniżenie podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym. Wnioskodawca w ramach swobody kształtowania umów może decydować, z kim nie chce współpracować, jednak nie powinien z tego tytułu wywodzić skutków podatkowych w postaci obniżenia podstawy opodatkowania.

W konsekwencji KIS uznała, że celem wypłacenia środków na rzecz byłego pracownika było zwolnienie spółki z zobowiązania, które nie przynosiło żadnego przychodu. Nie można więc takiego wydatku uznać za koszt poniesiony w celu uzyskania, zachowania czy też zabezpieczenia źródła przychodu.

zobacz też w najnowszym wydaniu:

Rachunkowość i Podatki - grudzień 2018

Aktualności

Temat miesiąca

Podatki

VAT
CIT i PIT
Ryczałt ewidencjonowany

Księgi i ewidencje

Księgi rachunkowe
Księga przychodów i rozchodów

ZUS Przedsiębiorcy

Pracownicy

Prawo Pracy
Składki ZUS
Świadcznia pracownicze
Wynagrodzenia

Działalność gospodarcza

Biuro rachunkowe

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....