Odszkodowania a działalność gospodarcza

Marek Barowicz

Wstęp

W działalności gospodarczej, obok zdarzeń zamierzonych, mają miejsce niekiedy również zdarzenia nieplanowane lub wręcz niepożądane. Ich konsekwencją może być obowiązek wykonania określonego świadczenia pieniężnego. Jednym z takich świadczeń przedsiębiorcy jest odszkodowanie z tytułu niewłaściwego działania lub zaniechania bądź też wskutek działania sił natury.

Odszkodowania – istota i klasyfikacja

  • IS – izba skarbowa
  • WSA – wojewódzki sąd administracyjny
  • NSA – Naczelny Sąd Administracyjny
  • updof – ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
  • updop – ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych
  • Kc – Kodeks cywilny

Odszkodowanie za doznaną szkodę (krzywdę) majątkową lub niemajątkową jest – w myśl Kodeksu cywilnego (Kc) – uwarunkowane uprzednim powstaniem zdarzenia, z którym przepisy łączą obowiązek naprawienia szkody. Odszkodowanie stanowi określoną sumę pieniężną wypłacaną z tytułu szkody wyrządzonej osobie trzeciej (prawnej lub fizycznej), stanowiącą zadośćuczynienie za poniesioną przez tę osobę szkodę.

Podstawę zapłaty odszkodowania może m.in. stanowić umowa stron, wyrok sądowy, ugoda stron, decyzja administracyjna.

Do odszkodowań mają zastosowanie art. 361–363 Kc. Przewidują one, że zobowiązany do odszkodowania (sprawca) ponosi odpowiedzialność tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego wynikła szkoda. W tych granicach (chyba że w umowie postanowiono inaczej), naprawienie szkody obejmuje straty, które poszkodowany poniósł oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono.

Jeżeli poszkodowany przyczynił się do powstania lub zwiększenia szkody, obowiązek jej naprawienia ulega odpowiedniemu zmniejszeniu stosownie do okoliczności, a zwłaszcza do stopnia winy obu stron. Naprawienie szkody powinno nastąpić według wyboru poszkodowanego przez:

    • przywrócenie stanu poprzedniego (tzw. restytucja naturalna) lub
    • zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej (tzw. rekompensata pieniężna).

Wyświetlono 4% treści artykułu

w sprzedaży

Spis treści artykułu
Spis treści artykułu:

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....