Odpisy od środków trwałych nabytych w darowiźnie przed 2018 kosztem bez ograniczeń

Zmiany, które nastąpiły od 1.01.2018 w zakresie zaliczania do kosztów podatkowych przez podatników PIT amortyzacji otrzymanych w darowiźnie środków trwałych i wnip, nie dotyczą składników majątku przyjętych do używania przed tą datą.

Potwierdziło to Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytanie Redakcji „RiP”.

  • updof – ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
  • wnip – wartości niematerialne i prawne
  • KIS – Krajowa Informacja Skarbowa

Przypomnijmy, że od 1.01.2018 kosztem uzyskania przychodów przestały być odpisy amortyzacyjne od wszelkich nabytych w drodze spadku i darowizny środków trwałych i wnip, jeżeli nabycie to korzystało ze zwolnienia od podatku od spadków i darowizn. Po ponad pół roku znowelizowano jednak przepisy z mocą wsteczną od 1.01.2018, przywracając możliwość wliczania w koszty amortyzacji składników majątku otrzymanych w spadku (bez żadnych ograniczeń) i darowiźnie (z ograniczeniami).

Z art. 23 ust. 9 updof wynika, że ust. 1 pkt 45a lit. a (wyłączający z kosztów amortyzację nieodpłatnie nabytych środków trwałych i wnip, objętych zwolnieniem od podatku od spadków i darowizn) nie ma zastosowania, jeżeli darczyńca dokonywał odpisów amortyzacyjnych od tych składników. Stosuje się za to odpowiednio art. 22g ust. 12 oraz art. 22h ust. 3, co oznacza, że wartość początkową środków trwałych oraz wnip ustala się w wysokości określonej w ewidencji (wykazie) darczyńcy. Obdarowany powinien też dokonywać odpisów amortyzacyjnych z uwzględnieniem dotychczasowej wysokości odpisów oraz kontynuować metodę amortyzacji przyjętą przez darczyńcę.

Wobec braku przepisów przejściowych powstała wątpliwość, czy wyłączenie możliwości zaliczania do kosztów podatkowych amortyzacji środków trwałych i wnip, które nie były amortyzowane przez darczyńcę i obowiązek kontynuacji amortyzacji pozostałych darowanych przedmiotów i praw (w obu przypadkach przy zastrzeżeniu, że darowizna objęta była zwolnieniem z podatku od spadków i darowizn), dotyczy też tych składników majątku, które zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych i wnip przed 1.01.2018.

KIS, interpretując przepisy pierwotnie wprowadzone do updof, najpierw twierdziła, że wyłączenie z kosztów dotyczy również środków trwałych darowanych przed 1.01.2018 (pismo z 21.05.2018, 0115-KDIT3.4011.210.2018.1.DB), później zaś zmieniła interpretację (pismo z 1.08.2018, 0115-KDIT3.4011.210.2018.4.PSZ), potwierdzając stanowisko podatnika, że do amortyzacji środków trwałych otrzymanych w darowiźnie przed tą datą oraz zaliczania odpisów amortyzacyjnych do kosztów uzyskania przychodów stosuje się przepisy obowiązujące w dniu otrzymania przedmiotowej darowizny.

Do przepisów w brzmieniu nadanym nowelizacją odniosło się natomiast Ministerstwo Finansów, korygując nieco stanowisko KIS poprzez wskazanie, że znaczenie ma nie data otrzymania darowizny, lecz data wprowadzenia jej przedmiotu do ewidencji środków trwałych i wnip.

W odpowiedzi przesłanej do Redakcji czytamy: Z uwagi na konstytucyjną zasadę ochrony praw nabytych nowe rozwiązania nie znajdują zastosowania do środków trwałych oraz wnip przyjętych do używania przed 1.01.2018. Składniki majątku przyjęte do używania przed tą datą podlegają amortyzacji na zasadach obowiązujących przed 1.01.2018.

W odniesieniu do środków trwałych otrzymanych w darowiźnie przed 1.01.2018, lecz przyjętych do używania i wprowadzonych do ewidencji środków trwałych oraz wnip w 2018 zastosowanie znajdą przepisy obowiązujące od 1.01.2018 na podstawie ustawy z 15.06.2018 o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....