Odpis aktualizujący od należności dochodzonej na drodze sądowej

Wioletta Chaczykowska
Jeden z kontrahentów spółki zalega ze spłatą należności z tytułu dostaw. Należność ta jest bezsporna, nie jest jeszcze przedawniona. W związku z tym skierowano sprawę do sądu.
Jak ująć w księgach rachunkowych to zdarzenie? Czy należy dokonać odpisu aktualizującego?

Należności dochodzone na drodze sądowej obarczone są ryzykiem niespłacalności. Istnieje zatem prawdopodobieństwo, że nie przyniosą one w przyszłości oczekiwanych korzyści ekonomicznych. W związku z tym trzeba dokonać odpisu aktualizującego. Odpis aktualizujący, w wysokości różnicy między kwotą należności a kwotą, której wyegzekwowania się oczekuje, ma na celu urealnienie kwoty należności wykazywanej w księgach i bilansie. Odpisy takie, zgodnie z art. 35b ust. 2 uor, zaliczane są do pozostałych kosztów operacyjnych, a jeżeli dotyczą odsetek - do kosztów finansowych. Wpływają one zatem na wynik finansowy jednostki.

Odpis aktualizujący figuruje w księgach tak długo, jak długo aktualne jest ryzyko nieściągnięcia należności, której dotyczy, a należność nie jest przedawniona lub umorzona. Dokonywanie takich odpisów nie zastępuje działań windykacyjnych służących ściągnięciu należności i nie zwalnia od ich podjęcia. Kierując sprawę na drogę postępowania sądowego, spółka podjęła działania prowadzące do odzyskania zaległej kwoty. Ponieważ w tym momencie kwota wierzytelności stała się roszczeniem, pod datą skierowania sprawy do sądu należność przeksięgowuje się z konta "Rozrachunki z odbiorcami" na konto "Należności dochodzone na drodze sądowej" zapisem:

Wyświetlono 27% treści artykułu

w sprzedaży

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....