Odpis aktualizujący należności i odsetki

Jadwiga Wojtas
W naszych aktywach figurują należności od różnych odbiorców z tytułu wykonanych na ich rzecz usług. Wypłacalność niektórych kontrahentów okazuje się wątpliwa i jesteśmy zmuszeni dokonywać odpisów aktualizujących zarówno należność główną, jak i naliczone odsetki zwłoki.
Czy można dokonywać odpisu aktualizującego należność główną oraz odsetek tylko w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych, mimo że odsetki zaliczono uprzednio do przychodów finansowych? Księgowanie odpisów na 1 koncie kosztów ułatwiłoby i usprawniło pracę.

Uor w art. 35b stanowi, że wartość należności aktualizuje się, uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego. Dotyczy to m.in. należności od dłużników:

  • postawionych w stan likwidacji lub upadłości – do wysokości należności objętej gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności zgłoszonej likwidatorowi lub sędziemu-komisarzowi w postępowaniu upadłościowym,
  • w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości, jeżeli majątek dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego – w pełnej wysokości należności,
  • kwestionujących należność lub zalegających z jej zapłatą, a według oceny sytuacji majątkowej i finansowej dłużnika splata należności w umownej kwocie nie jest prawdopodobna – do wysokości niepokrytej gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności.

Wyświetlono 37% treści artykułu

w sprzedaży

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....