Odnowienie dyplomu doktorskiego doktora Zdzisława Fedaka

Zapraszamy do relacji z wyjątkowego wydarzenia: odnowienia dyplomu doktorskiego doktora Zdzisława Fedaka, wieloletniego Redaktora Naczelnego miesięcznika "Rachunkowość", a obecnie aktywnego redaktora naszego Wydawnictwa.

Uroczystość odbyła się podczas inauguracji roku akademickiego 2020/2021 Szkoły Głównej Handlowej, 7 października 2020 r.

Księga Gratulacyjna

Szanowny Panie Doktorze,
Serdecznie Gratulacje!
Odnowienie doktoratu to dowód uznania społeczności akademickiej. Z mojej strony chciałabym podziękować za możliwość spotkania i współpracy w mojej pracy zawodowej z tak znakomitą i niezwykłą postacią polskiej rachunkowości. Szczególnie pragnę podziękować za nieprzeciętny i wyjątkowy dar przekazu wiedzy o rachunkowości (i nie tylko), w którym nigdy nie ma rutyny, lecz zawsze głęboka i mądra refleksja okraszona poczuciem humoru. Pana Osoba jest jak dobry wiatr, który nie tylko pozwala zmierzać zmianom w polskiej rachunkowości we właściwym kierunku, lecz również zachęca do poznawania i wytyczania nowych dobrych szlaków.
Życzę wszelkiej pomyślności i nieustającej pogody ducha!
Z wyrazami szacunku,
Katarzyna Dębska
Szanowny Panie Doktorze
Ad quas res aptissimi erimus, in iis potissimum elaborabimus
W imieniu Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego składamy serdeczne gratulacje i najlepsze życzenia z okazji uroczystego odnowienia doktoratu.
Przy tak wyjątkowej okazji pragniemy wyrazić głęboki szacunek dla Pana całej drogi życiowej. Pańska wiedza i doświadczenie składają się na swoisty fundament rachunkowości i stanowią drogowskaz dla wielu pokoleń. Mamy ogromną nadzieję, że w najbliższej przyszłości dane nam będzie realizować wiele wspólnych projektów, których celem będzie rozwój wiedzy i dobrych praktyk na rynku finansowym.
Życzymy Panu satysfakcji z wykonywanej pracy oraz powodzenia w realizacji zaplanowanych zamierzeń.
Z wyrazami szacunku,
Justyna Adamczyk
Marcin Obroniecki
kierownictwo Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego
Szanowny Panie Doktorze. Odnowienie doktoratu to dowód uznania społeczności akademickiej. A jakimi słowy,czynami i tytułami wyrazić uznanie, zachwyt i podziękowanie tysięcy księgowych, którzy dzięki Panu nie tylko zrozumieli i pokochali rachunkowość ale także znalezli w niej, bo pokazał im Pan, możliwości łączenia pracy i pasji. Gratulując dziękuję za mądrość i przekazywane dobro, za każdą chwilę rozmowy i to cudowne poczucie humoru.
Teresa Cebrowska
Szanowny Panie Doktorze,
z okazji odnowienia doktoratu serdecznie gratuluję.Życzę dużo zdrowia i liczę na kolejne cenne wskazówki oraz rady.Wszelkiej pomyślności!
Beata Sadowska
Uniwersytet Szczeciński
Szanowny Panie Doktorze serdeczne gratulacje.
Przemysław Czajor
Szanowny Panie Doktorze
Składam serdeczne gratulacje odnowienia dyplomu doktorskiego.
Uroczystość wręczenia dyplomu podczas inauguracji Roku Akademickiego w Szkole Głównej Handlowej odpowiadała wielkości i znaczeniu wkładu Pana Doktora w rozwój teorii i praktyki rachunkowości w Polsce. Uroczystość była należnym Panu potwierdzeniem uznanych powszechnie zasług w wielu obszarach działalności. Wykłady i wystąpienia Pana Doktora, w tym także podczas uroczystości odnowienia dyplomu doktorskiego, cechowała piękna forma oraz bogata treść.
Proszę przyjąć najlepsze życzenia wielu lat w zdrowiu oraz następnych dokonań zawodowych w dziedzinie rachunkowości. Użyteczność dla nas, którym także bliska jest rachunkowość, Pana osiągnięć w tej dziedzinie jest nie do przecenienia.
Z wyrazami szacunku i należnego poważania
Andrzej Skórzewski
Szanowny Panie Doktorze serdecznie gratuluję odnowienia Doktoratu. Dziękuję za Pana wkład w rozwój rachunkowości i cenne wskazówki przekazywane pokoleniom księgowych. Życzę dużo zdrowia i wielu radosnych chwil.
Dorota Kania
Gdańsk
Szanowny Panie Doktorze
Serdecznie gratuluję zaszczytu odnowienia dyplomu doktorskiego i podniosłej uroczystości jego wręczenia podczas inauguracji Roku Akademickiego w Szkole Głównej Handlowej. Ten wyraz docenienia przez Władze Uczelni wielkiego wkładu Pana Doktora w rozwój teorii i praktyki polskiej rachunkowości jest należnym uznaniem zasług na wielu obszarach działalności.To równocześnie wielka osobista satysfakcja. Wyrażam przekonanie, że to doniosłe uhonorowanie jest przyjmowane z radością przez wszystkich, którzy mieli i mają zaszczyt z Panem Doktorem współpracować, czerpać z olbrzymiego zasobu Jego wiedzy oraz korzystać z życzliwości, a także podziwiać walory wykładów lub innych wystąpień, w tym jakże pieknego podczas dzisiejszej uroczystości.
Osobiście pragne wyrazić wdzięczność za wieloletnią, wielce życzliwą współpracę.
W dniu tak uroczystym dla Pana Doktora proszę przyjąć najlepsze życzenia wielu lat w zdrowiu i dalszych dokonań zawodowych nader użytecznych dla nas, którym także bliska jest rachunkowość.
Z wyrazami szacunku i należnego poważania
Franciszek Wala
Szanowny Panie Doktorze,
gratuluję i chylę czoła za lata Pana pracy i wkład w rozwój rachunkowości w Polsce.
Mam pełne przekonanie, że pokolenia księgowych i biegłych rewidentów traktuje Pana opracowania niczym encyklopedię. Dla mnie osobiście jest Pan największym autorytetem w tej dziedzinie.
Życzę dużo zdrowia i poczucia humoru, którego nigdy Panu nie brakowało,
Monika Matyszewska
Gdańsk
Gratulacje z okazji odnowienia Doktoratu. Proszę przyjąć serdeczne podziękowania za ogromny wkład Pana Doktora w rozwój polskiej rachunkowości.
Helena Żukowska
Kierownik Katedry Finansów i Rachunkowości na Wydziale Nauk Społecznych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Lublin 7.10.2020 roku
Szanowny Panie Doktorze,
Navigare necesse est! Żeglowanie i poznawanie, otwarcie na nowe i nieznane oraz odwaga - całe Pana życie zawodowe ale i Pana osoba jest potwierdzeniem i ucieleśnieniem tej maksymy i zarazem hasła przyświecającego Szkole Głównej Handlowej, w której dziś nastąpiło uroczyste odnowienie Pana doktoratu. Pan dziś tę maksymę - nie bez powodu - w swoim wystąpieniu w murach Alma Mater przypomniał…
Wyrażam wyrazy uznania dla ogromu zasług Pana Doktora dla polskiej rachunkowości, czasopisma Rachunkowość i Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Dla mnie osobiście współpraca z tak mądrą, a zarazem ciepłą i serdeczną osobą jaką Pan jest, była i jest wielkim zaszczytem i przyjemnością.
Życzę Panu Doktorowi wielu lat w zdrowiu, radości i wszelkiej pomyślności.
Z wyrazami szacunku
Dorota Wyczółkowska
Szanowny Panie Doktorze i Redaktorze,
Jest Pan nieustannie źródłem inspiracji dla kolejnych pokoleń pracowników naukowych i praktyków, Wielkim Wojownikiem o utylitarność nauk ekonomicznych. Niespożyta energia, z jaką podejmuje Pan kolejne tematy, jest godna najwyższego uznania. Pana rady towarzyszyły mi od początku mojej pracy naukowej i zaważyły na kierunku dalszych badań.
Z okazji odnowienia doktoratu, mam niezmierną przyjemność pogratulować wkładu Pana Doktora w polską naukę, jak i jej popularyzację w praktyce. Jest on bezpośredni - poprzez Pana publikacje i działania, ale także i pośredni. Dzięki Pana istotnym radom i sugestiom, zaangażowaniu i poświęconemu wysiłkowi, dzięki wielu rozmowom, wewnętrznie czuję, że jest Pan również współautorem wielu moich artykułów. Chciałbym więc podziękować za te wszystkie lata, kiedy mogliśmy współpracować.
Proszę dziś przyjąć moje najszczersze i najlepsze życzenia zdrowia i pomyślności. Życzę też chęci i sił do podejmowania dalszych działań i wyzwań zawodowych. Wszystkim nam potrzeba tej jakże trafnej polaryzacji zagadnień problemowych w rachunkowości. …no i oczywiście Pana poczucia humoru!
Andrzej Niemiec
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Szanowny Panie Doktorze,
odnowienie doktoratu to szczególna okazja by złożyć serdeczne życzenia tak znanej postaci polskiej rachunkowości, niekwestionowanemu autorytetowi, autorowi wielu artykułów i publikacji książkowych, wieloletniemu dyrektorowi Departamentu Rachunkowości w Ministerstwie Finansów, związanemu z miesięcznikiem „Rachunkowość” od początku jego istnienia.
Dziękujemy Panu za wieloletnią działalność w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce, którego członkiem jest Pan od 1957 r., za umiejętność prostego, przeplatanego anegdotami i zrozumiałego mówienia o rzeczach, wydawałoby się nudnych i bardzo skomplikowanych.
Pełni podziwu dla Pana wiedzy, intelektu, poczucia humoru i ogromnej kultury osobistej życzymy Panu Doktorowi przede wszystkim wielu jeszcze lat w zdrowiu, dobrej kondycji fizycznej i psychicznej oraz nieprzemijającej ciekawości świata!
w imieniu Stowarzyszenia Księgowych w Polsce
Jerzy Koniecki
prezes Zarządu Głównego
Szanowny Panie Doktorze,
dziękuję za wszystkie rozmowy z Panem, za współpracę w Radzie Programowej "Świata Księgowych", a także za dzielenie się swoją wiedzą i przemyśleniami.
Życzę Panu przede wszystkim zdrowia, chęci i sił do dalszych działań zawodowych i społecznych, a także nieprzemijającego poczucia humoru.
Dziękuję za możliwość przebywania z tak wielką osobowością!
Małgorzata Szczepańska
Dziękuję za naukę, cenne wskazówki i czas spędzony wspólnie przy pisaniu artykułów i fragmentów książek. życzę dalszych sukcesów i przede wszystkim zdrowia.
Elżbieta Pudło
Szanowny Panie Doktorze,
Proszę przyjąć serdeczne gratulacje z okazji odnowienia dyplomu doktorskiego. Bardzo dziękuję za możliwość współpracy z Panem, cenne uwagi i sugestie, ciepłe słowa przekazywane zawsze z odrobiną humoru. Życzę Panu dużo zdrowia i dalszej aktywności zawodowej.
Artur Raciński
Dwieście lat życzę. Dzięki Panu pasjonuję się księgowością i badaniem sprawozdań finansowych.
Wydania "Zamknięcie roku" pod Pana bezpośrednim nadzorem to wzór absolutnego profesjonalizmu i źródło bezcennej wiedzy od tylu lat!!!
Andrzej Przybylski (biegły rewident - 9675)
Szanowny Panie Doktorze
serdecznie dziękuję za możliwość rozmowy i współpracy z Panem. Dziękuję za wszystkie wyzwania jakie Pan przede mną stawiał widząc w tym szansę tak na wzbogacenie naszego zawodu jak i szansę na mój rozwój osobisty.
Nieodmiennie jestem pod wrażeniem wiedzy, uroku osobistego oraz mądrości Pana.
dr Agnieszka Baklarz
Polska Agencja Nadzoru Audytowego
Szanowny Panie Doktorze,
serdecznie gratuluję. Jestem ogromnie wdzieczna, że mogę z Panem pracować. Podziwiam Pana jako znakomitego fachowca, ale przede wszystkim jako człowieka.
Anna Koleśnik
Wydawnictwo Rachunkowość
Szanowny Panie Doktorze,
z okazji odnowienia Pana doktoratu proszę przyjąć szczere gratulacje i wyrazy najwyższego uznania. Stanowi to niewątpliwie fakt wielkiego uznania Pana dokonań z zakresu rachunkowości. Dokonania w tym zakresie zarówno w wymiarze krajowym, jak i międzynarodowym są widoczne i wybrzmiewające w licznych publikacjach i wystąpieniach Pana Doktora. Wielkim zaszczytem dla mnie jest osobista znajomość Pana Doktora i możliwość spotkania Mentora polskiej rachunkowość na różnego rodzaju spotkaniach w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce. Życzę Panu wszelkiej pomyślności każdego dnia.
dr Rafał Wawrowski
Poznań
Szanowny Panie Redaktorze,
proszę przyjąć serdeczne gratulacje z okazji uroczystego odnowienia doktoratu w Szkole Głównej Handlowej. To uhonorowanie jest wyrazem wdzięczności środowiska polskiej rachunkowości za Pana wszechstronną aktywność, zarówno w Wydawnictwie "Rachunkowość", w Komitecie Standardów Rachunkowości, jak również w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce i w Polskiej Izbie Biegłych Rewidentów. Obszarów tej wszechstronnej aktywności jest oczywiście o wiele więcej, jednak ich wspólnym mianownikiem jest niezmiennie - od zawsze - Pana troska o polską rachunkowość - w jej wymiarze naukowym i praktycznym. Serdecznie Panu Redaktorowi za to dziękuję. Każda rozmowa z Panem Redaktorem to wielka przyjemność, ale też intelektualne wyzwanie. Imponuje mi erudycja, mądrość i ogromna wiedza merytoryczna Pana Redaktora, umiejętność jasnego przekazywania myśli i posiadanie własnego zdania - oryginalnego, zwykle innego niż powszechnie uznawanego za poprawne. Zawsze jestem również pod wrażeniem Pana doskonałej pamięci, nietuzinkowego poczucia humoru i trafnych sformułowań. Wiele razy miałem okazję uczestniczyć w spotkaniach, w których jedno zdanie Pana Redaktora potrafiło przyćmić kilkugodzinną wcześniejszą dyskusję. Jest Pan dla mnie wzorem i źródłem inspiracji. Życzę Panu Redaktorowi zdrowia i satysfakcji z wspaniałej pracy, którą Pan dla nas wykonuje. Owoców tej pracy jest wiele, podobnie jak fanów Pana Redaktora.
Stanisław Hońko
Uniwersytet Szczeciński
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
Szanowny Panie Doktorze,
Z okazji odnowienia doktoratu serdecznie gratuluję i dziękuję za stworzenie pisma "Rachunkowość", niezliczoną liczbę artykułów i książek oraz wszystkie ciepłe osobiste chwile ostatnich 25. lat.
Życzę Panu zdrowia, pomyślności i proszę o jeszcze wiele więcej wspólnych przedsięwzięć.
Michał Flont
Wydawnictwo "Rachunkowość"
Dodaj wpis do Księgi Gratulacyjnej

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....