Obowiązki dokumentacyjne w zakresie cen transferowych po połączeniu spółek

Połączenie ze spółką córką nie zwalnia z obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej za rok, w którym do niego doszło, nawet jeśli nastąpiło metodą łączenia udziałów.

Tak wynika z interpretacji KIS z 23.02.2018 (0111-KDIB1-2.4010.413.2017.1.MM).

Z wnioskiem o jej wydanie wystąpiła spółka zamierzająca w grudniu 2017 połączyć się ze spółką powiązaną (zależną w 100%), z którą w trakcie 2017 dokonywała transakcji (zakupowych i udzielenia pożyczki z karencją w spłacie).

  • updop – ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych
  • uor – ustawa o rachunkowości
  • Ksh – Kodeks spółek handlowych
  • KIS – Krajowa Informacja Skarbowa

Połączenie miało nastąpić w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Ksh – przez przeniesienie całego majątku spółki zależnej na spółkę matkę – i być rozliczone rachunkową metodą łączenia udziałów, wskazaną w art. 44c ust. 1 uor, bez zamykania ksiąg (art. 12 ust. 3 pkt 2 uor). W wyniku tego spółka miała złożyć wspólne dla obu jednostek zeznanie podatkowe o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty). Pytała, czy wskazany w art. 9a ust. 1 updop obowiązek dokumentacyjny dotyczy także jednostek dokonujących transakcji z podmiotami, które zostały przez nie przejęte i dla których, w konsekwencji, zostanie złożone jedno wspólne zeznanie roczne.

Zdaniem spółki nie, gdyż dokumentowaniu mają podlegać wyłącznie transakcje istotnie wpływające na wysokość dochodu (straty) podatnika. Intencją ustawodawcy było zatem wyłączenie z obowiązku dokumentacyjnego transakcji, które nie wpływają realnie na dochód (stratę), a w konsekwencji na wysokość zobowiązania podatkowego.

W opinii spółki bez znaczenia jest poziom ceny transferowej w zawartych przez nią transakcjach z podmiotem powiązanym, skoro w ostatecznym rozliczeniu nie będzie miał istotnego wpływu na jej dochód (stratę). W wyniku połączenia zobowiązanie z tytułu pożyczki przestanie istnieć, a we wspólnym zeznaniu podatkowym przychody spółki zależnej z tytułu zawartych transakcji zakupowych zniosą się z kosztami spółki matki i nie będzie podstaw do doszacowania dochodu.

Na temat przedłużenia terminów sporządzenia dokumentacji cen transferowych ⇒CZYTAJ TU⇐.

Te argumenty nie przekonały organu podatkowego. Uznał, że przyjęta przez spółkę wykładnia celowościowa przepisów jest nieprawidłowa. Powołując się na ich literalne brzmienie, organ stwierdził, że fakt przeprowadzenia połączenia przez przejęcie Spółki P. przez wnioskodawcę w tym samym roku podatkowym, skutkujący złożeniem jednego zeznania podatkowego dla obu podmiotów, nie może kształtować pierwotnie występującego obowiązku wynikającego z dokonanych transakcji. Ustawodawca nie przewidział wyjątków w takim przypadku.

zobacz też w najnowszym wydaniu:

Rachunkowość i Podatki - grudzień 2018

Aktualności

Temat miesiąca

Podatki

VAT
CIT i PIT
Ryczałt ewidencjonowany

Księgi i ewidencje

Księgi rachunkowe
Księga przychodów i rozchodów

ZUS Przedsiębiorcy

Pracownicy

Prawo Pracy
Składki ZUS
Świadcznia pracownicze
Wynagrodzenia

Działalność gospodarcza

Biuro rachunkowe

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....