Obowiązek sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego przez komplementariusza spółki komandytowo-akcyjnej

Spółka z o.o. jest komplementariuszem w spółce komandytowej, w ciągu roku przekształconej w spółkę komandytowo-akcyjną (ska). Akcjonariuszem w ska jest osoba fizyczna – komandytariusz posiadający 100% akcji. Spółka z o.o. wniosła wkład na kapitał zapasowy. Prawo do udziału w zyskach ma w 99% akcjonariusz (osoba fizyczna), w 1% – spółka z o.o. będąca komplementariuszem.
Przed przekształceniem w spółce komandytowej 96% udziałów było objętych przez komandytariusza (osobę fizyczną) i 4% przez sp. z o.o. (komplementariusza). Prowadzenie spraw ska powierzono sp. z o.o. (komplementariuszowi).
Czy sp. z o.o. jest zobowiązana do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego, a jeżeli tak, to jaką metodą?

Spółka z o.o. (komplementariusz ska) ma obowiązek sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego wtedy, gdy jest zdolna do sprawowania kontroli nad ska, a nie zachodzą inne przesłanki określone w rozdziale 6 uor.

Sprawowanie kontroli ma miejsce, gdy komplementariusz jest zdolny do samodzielnego kierowania polityką finansową i operacyjną ska, w celu osiągania korzyści ekonomicznych z jej działalności.

Przepisy Ksh dają komplementariuszom szeroki zakres uprawnień. Przede wszystkim jest to prawo i obowiązek prowadzenia spraw spółki. Ponadto zgody wszystkich komplementariuszy wymagają, pod rygorem nieważności, uchwały walnego zgromadzenia m.in. w takich sprawach, jak:

Wyświetlono 45% treści artykułu

w sprzedaży

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....