O czym informują sprawozdania organizacji pożytku publicznego

Halina Waniak-Michalak dr nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Rachunkowości Uniwersytetu Łódzkiego na Wydziale Zarządzania
Sprawozdania sporządzane przez organizacje pożytku publicznego (opp) powinny jasno informować o tym, jak organizacje te wywiązują się z przyjętych na siebie zadań i umożliwiać społeczną kontrolę gospodarowania powierzonymi środkami. Warto więc rozważyć, czy nie ograniczyć zakresu obecnej sprawozdawczości opp do informacji najważniejszych z punktu widzenia użytkowników sprawozdań, a zestaw informacji uzależnić od wielkości opp.

W Polsce działa wiele organizacji filantropijnych, z których część uzyskała status opp. Status ten daje przywileje, jak np. możliwość otrzymania darowizny w postaci 1% podatku dochodowego, ale i nakłada obowiązki, w tym sprawozdawcze.

Opp mają obowiązek sporządzania sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z rocznej działalności opp, zwanego sprawozdaniem merytorycznym. Wynika to z postanowień ustawy z 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DzU z 2014 r. poz. 1118) – dalej zwanej ustawą i ustawy o rachunkowości. Od września 2014 r. zasady sporządzania sprawozdań finansowych opp nieprowadzących działalności gospodarczej określa zał. nr 4 do ustawy o rachunkowości. Jednocześnie straciło moc rozporządzenie Ministra Finansów z 15.11.2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej (DzU nr 137, poz. 1539 ze zm.).

Wyświetlono 4% treści artykułu

w sprzedaży

Spis treści artykułu
Spis treści artykułu:

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....