Nowości wydawnicze Instytutu Certyfikacji Zawodowej Księgowych SKwP

Zbiór przykładowych zadań na egzamin w obrębie zawodu specjalista ds. rachunkowości

Zbiór przykładowych zadań na egzamin w obrębie zawodu specjalista ds. rachunkowości


Publikacja zawiera kilkanaście przykładowych zadań egzaminacyjnych z zakresu rachunkowości finansowej, rachunku kosztów i sprawozdawczości finansowej. Dzięki kompleksowym rozwiązaniom będzie pomocna w przygotowaniu się do egzaminu kończącego kurs dla kandydatów na specjalistę ds. rachunkowości, prowadzony w ramach czterostopniowej ścieżki certyfikacji opracowanej przez SKwP. W publikacji został przedstawiono stan prawny na 1.01.2018 r.

Książka polecana na II stopień certyfikacji zawodu księgowego.


Wydawnictwo: Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych SKwP

Rok wydania: 2018

Liczba stron: 91

ISBN: 978-83-7228-430-3

Cena: 35,00 zł (w tym 5% VAT)

⇒ Kup w naszym sklepie ⇐Akty prawne. Stan prawny na 19.01.2018 r.


Publikacja stanowi zbiór ujednoliconych tekstów 5 ustaw, tj. ordynacji podatkowej, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. W Aktach prawnych został przedstawiony stan prawny na 19.01.2018 r. Zmiany wchodzące w życie po tej dacie wyróżniono tekstem półgrubym i przy każdej zmianie znajduje się przypis informujący, od kiedy ona obowiązuje i jakim aktem została wprowadzona.

Zbiór polecany pracownikom służb finansowo-księgowych i biur rachunkowych.


Wydawnictwo Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych SKwP

Rok wydania: 2018

Liczba stron: 394

Format: A4

Oprawa: miękka

ISBN: 978-83-7228-432-7

Cena: 53,20 zł (w tym 5% VAT)

⇒ Kup w naszym sklepie ⇐


Akty prawne - stan prawny na 19 stycznia 2018 r.
Ustawa o rachunkowości - stan prawny na 2 stycznia 2018 r.

Ustawa o rachunkowości - stan prawny na 2.01.2018 r.


Publikacja zawiera ujednolicony tekst ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowości, według stanu prawnego na 2.01.2018 r. Tekst został oparty na tekście jednolitym ogłoszonym w Dzienniku Ustaw z 2017 r., poz. 2342.

Książka polecana pracownikom służb finansowo-księgowych i biur rachunkowych.


Wydawnictwo: Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych SKwP

Rok wydania: 2018

Liczba stron: 110

ISBN: 978-83-7228-431-0

Cena: 18,20 zł (w tym 5% VAT)

⇒ Kup w naszym sklepie ⇐


Zaawansowana rachunkowość finansowa z elementami etyki zawodowej i technologii IT


W książce zaprezentowano zagadnienia z zakresu zaawansowanej rachunkowości finansowej, wzbogacając je o elementy etyki zawodowej. Po usystematyzowaniu wiedzy na temat regulacji rachunkowości obowiązujących w Polsce, omówiono organizację rachunkowości i kontroli wewnętrznej w jednostce gospodarczej oraz odroczony podatek dochodowy. Kwestie wyceny składników aktywów działalności operacyjnej, problematykę aktywów i zobowiązań związanych z działalnością inwestycyjną, zagadnienia dotyczące kapitałów i funduszy własnych, zobowiązań, funduszy specjalnych, rezerw, rozliczeń międzyokresowych, pozostałych wybranych aktywów i zobowiązań (leasing, kontrakty długoterminowe) zaprezentowano z uwzględnieniem skutków podatkowych. Istotny elementem książki jest rozdział podsumowujący i porządkujący wiedzę na temat etyki oraz potrzeb przestrzegania zasad zapisanych w Kodeksie etyki zawodowej w rachunkowości.

Książka polecana na III stopień certyfikacji zawodu księgowego.


Autorzy: Jadwiga Godlewska, Teresa Fołta

Wydawnictwo: Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych SKwP

Rok wydania: 2017

Liczba stron: 429

ISBN: 978-83-7228-423-5

Cena: 90,30 zł (w tym 5% VAT)

⇒ Kup w naszym sklepie ⇐


Zaawansowana rachunkowość finansowa z elementami etyki zawodowej i technologii IT
Zaawansowana rachunkowość finansowa z elementami etyki zawodowej i technologii IT - zbiór zadań

Zaawansowana rachunkowość finansowa z elementami etyki zawodowej i technologii IT — zbiór zadań


Książka jest uzupełnieniem podręcznika pt. Zaawansowana rachunkowość finansowa z elementami etyki zawodowej i technologii IT. Zawiera zadania z zakresu regulacji rachunkowości obowiązujących w Polsce, organizacji rachunkowości i kontroli wewnętrznej w jednostce gospodarczej, odroczonego podatku dochodowego, wyceny składników aktywów działalności operacyjnej, aktywów i zobowiązań związanych z działalnością inwestycyjną, kapitałów i funduszy własnych, zobowiązań, funduszy specjalnych, rezerw, rozliczeń międzyokresowych oraz pozostałych wybranych aktywów i zobowiązań (leasing, kontrakty długoterminowe). Na końcu zbioru zadań znajdują się rozwiązania zadań oraz wykaz kont księgi głównej.

Książka polecana na III stopień certyfikacji zawodu księgowego.


Autor: Jadwiga Godlewska

Wydawnictwo: Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych SKwP

Rok wydania: 2017

Liczba stron: 153

ISBN: 978-83-7228-424-2

Cena: 55,00 zł (w tym 5% VAT)

⇒ Kup w naszym sklepie ⇐


Zbiór zadań z zaawansowanej rachunkowości finansowej z elementami etyki zawodowej i technologii IT


W książce zawarto zadania sytuacyjne oraz pytania testowe dotyczące m.in. regulacji rachunkowości obowiązujących w Polsce, organizacji rachunkowości i kontroli wewnętrznej w jednostce gospodarczej, odroczonego podatku dochodowego, wyceny składników aktywów działalności operacyjnej, aktywów i zobowiązań związanych z działalnością inwestycyjną, kapitałów i funduszy własnych, zobowiązań, funduszy specjalnych, rezerw oraz rozliczeń międzyokresowych. Wszystkie te zagadnienia omówiono z uwzględnieniem skutków podatkowych. Istotnym elementem książki są zadania na temat etyki i wartości zawodowych.

Na końcu książki znajdują się rozwiązania większości zadań i odpowiedzi na pytania. Dzięki temu czytelnik może samodzielnie sprawdzić przeprowadzone wyliczenia i księgowania operacji gospodarczych, a także zwrócić szczególną uwagę na omawiany problem, ponieważ każda sytuacja zaistniała w praktyce gospodarczej może mieć kilka możliwych rozwiązań.

Książka polecana na III stopień certyfikacji zawodu księgowego.


Autor: Jadwiga Szczotka

Wydawnictwo Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych SKwP

Rok wydania: 2017

Liczba stron: 214

ISBN: 978-83-7228-424-2

Cena: 60,00 zł (w tym 5% VAT)

⇒ Kup w naszym sklepie ⇐


Zbiór zadań z zaawansowanej rachunkowości finansowej z elementami etyki zawodowej i technologii IT
Prawo gospodarcze. Wybrane zagadnienia.

Prawo gospodarcze — wybrane zagadnienia


Przez pojęcie „prawa gospodarczego” rozumie się zbiór norm prawnych traktujących o funkcjonowaniu gospodarki państwa i stosunków gospodarczych między przedsiębiorcami oraz między przedsiębiorcami i konsumentami. W obecnym stanie prawnym nie ma jednolitej regulacji prawnej dla tej dziedziny prawa. Istnieje natomiast wiele aktów normatywnych stanowiących źródła prawa gospodarczego. W książce przedstawiono stan prawny na 1.09.2017 r.


Autor: Maria Marek

Wydawnictwo: Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych SKwP

Rok wydania: 2017

Liczba stron: 53

ISBN: 978-83-7228-427-3

Cena: 13,30 zł (w tym 5% VAT)

⇒ Kup w naszym sklepie ⇐


Prawo cywilne — wybrane zagadnienia


Obowiązującym źródłem prawa cywilnego jest pochodzący sprzed ponad pół wieku Kodeks cywilny wraz z kolejnymi jego nowelizacjami. Kodeks cywilny składa się z 4 ksiąg: części ogólnej, własności i innych praw rzeczowych, zobowiązań i spadków. W książce omówiono te księgi, według stanu prawnego na 1.08.2017 r.


Autor: Maria Marek

Wydawnictwo: Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych SKwP

Rok wydania: 2017

Liczba stron: 43

ISBN: 978-83-7228-426-6

Cena: 8,40 zł (w tym 5% VAT)

⇒ Kup w naszym sklepie ⇐


Prawo cywilne. Wybrane zagadnienia.

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....