Nowi przedsiębiorcy nie będą płacić składek ZUS

Osoby rozpoczynające działalność pozarolniczą przez pół roku będą mogły korzystać ze zwolnienia z opłacania składek społecznych.

Potem przez 2 lata mogą odprowadzać preferencyjne składki ZUS od podstawy wymiaru wynoszącej 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

  • updof – ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
  • CEIDG – Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Wynika tak z ustawy z 6.03.2018 Prawo przedsiębiorców. Ma ona wejść w życie po upływie 30 dni od daty ogłoszenia w DzU. Obecnie czeka na podpis Prezydenta.

Na mocy jej art. 18 ust. 1 nowy przywilej – półroczne zwolnienie z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne (od dnia podjęcia działalności), a w konsekwencji także składki na Fundusz Pracy – zyskają przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi, którzy spełnią jeden z warunków:

  • podejmą działalność gospodarczą po raz pierwszy,
  • podejmą ją ponownie po upływie co najmniej 60 mies. od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia

i nie będą jej wykonywać dla byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywali w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres obecnej działalności gospodarczej.

Przedsiębiorca może (w dowolnym momencie) zrezygnować z tego uprawnienia, zgłaszając się do ubezpieczeń społecznych.

Półroczne zwolnienie nie dotyczy składki zdrowotnej (art. 101 ustawy z 6.03.2018 Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej, która również wejdzie w życie po 30 dniach od ogłoszenia).

Ze zwolnienia nie skorzystają przedsiębiorcy będący rolnikami lub ich domownikami, pozostający w systemie KRUS mimo wykonywania działalności gospodarczej.

Prawo przedsiębiorców w art. 5 ust. 1 przewiduje też możliwość prowadzenia drobnej działalności (np. sprzedaży czy świadczenia usług na rzecz osób fizycznych) bez rejestracji w CEIDG i zgłaszania do ZUS (w konsekwencji bez opłacania żadnych składek). Nie będzie ona uznawana za działalność gospodarczą, jeżeli należny z niej przychód nie przekroczy w żadnym miesiącu 50% minimalnego wynagrodzenia (1050 zł w 2018), a osoba ją wykonująca w ciągu ostatnich 60 mies. nie prowadziła działalności gospodarczej.

Po przekroczeniu ww. limitu przychodów trzeba będzie w ciągu 7 dni złożyć wniosek o wpis do CEIDG.

Przychody z działalności nierejestrowanej będą dla celów PIT uznawane za przychody z tzw. innych źródeł (art. 20 ust. 1ba updof), od których nie trzeba opłacać zaliczek na podatek i który wykazuje się dopiero w zeznaniu rocznym.

zobacz też w najnowszym wydaniu:

Rachunkowość i Podatki - grudzień 2018

Aktualności

Temat miesiąca

Podatki

VAT
CIT i PIT
Ryczałt ewidencjonowany

Księgi i ewidencje

Księgi rachunkowe
Księga przychodów i rozchodów

ZUS Przedsiębiorcy

Pracownicy

Prawo Pracy
Składki ZUS
Świadcznia pracownicze
Wynagrodzenia

Działalność gospodarcza

Biuro rachunkowe

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....