Nowelizacja CIT i PIT do poprawki

1.01.2018 weszła w życie obszerna nowela ustaw o podatku dochodowym. Okazuje się, że niektóre wprowadzone nią przepisy już wymagają zmiany.

4.01.2018 na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono projekt ustawy zmieniającej ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności i ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

  • updof – ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
  • updop – ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych

Wprowadza ona m.in. zmiany w zakresie naliczania odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych przez osoby fizyczne w drodze spadku i darowizny. Przypomnijmy, że od 1.01.2018 wyłączono możliwość dokonywania odpisów amortyzacyjnych od takich składników majątku, jeżeli ich nabycie było zwolnione z podatku od spadków i darowizn (co jest regułą w przypadku przesunięć majątkowych między członkami rodziny).

W zakresie spadków projektowana ustawa przywróci stan prawny sprzed 1.01.2018. Natomiast w zakresie darowizn złagodzi skutki nowelizacji, umożliwiając amortyzację takich składników majątku ale – nie jak było do końca 2017 – od ich wartości rynkowej, tylko od wartości wykazywanej przez darczyńcę (z uwzględnieniem dokonanych przez niego odpisów amortyzacyjnych – obowiązywałaby więc zasada kontynuacji amortyzacji). Warunkiem jest, by darczyńca, a następnie obdarowany wykorzystywali składnik majątku we własnej działalności gospodarczej.

Część zmian ma doprecyzować obowiązujące regulacje celem wyeliminowania niewłaściwej wykładni. I tak proponuje się zmianę art. 12 ust. 1 pkt 7 updop poprzez wyraźne określenie celu tego przepisu. Nie było nim opodatkowanie wniesienia wkładu pieniężnego do spółki kapitałowej, tymczasem nowe, obowiązujące od 1.01.2018 brzmienie przepisu mogło sugerować, że tak się stało. Po nowelizacji ma z niego wyraźnie wynikać, że wkłady pieniężne nadal nie stanowią przychodu podatkowego.

Zmianie ma też ulec art. 15ca updop dotyczący wyłączenia z kosztów podatkowych kosztu odsetkowego od finansowania przekraczającego rynkową zdolność kredytową podatnika.

Ustawa ma wejść w życie z mocą wsteczną – od 1.01.2018.

zobacz też w najnowszym wydaniu:

Rachunkowość i Podatki - grudzień 2018

Aktualności

Temat miesiąca

Podatki

VAT
CIT i PIT
Ryczałt ewidencjonowany

Księgi i ewidencje

Księgi rachunkowe
Księga przychodów i rozchodów

ZUS Przedsiębiorcy

Pracownicy

Prawo Pracy
Składki ZUS
Świadcznia pracownicze
Wynagrodzenia

Działalność gospodarcza

Biuro rachunkowe

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....