Nowe zasady poboru podatku u źródła odroczone

Krzysztof Hałub

Od początku roku miały wejść w życie zmienione zasady poboru podatku dochodowego u źródła – zarówno przy transakcjach krajowych (np. wypłacie dywidend), jak i z zagranicznymi kontrahentami (m.in. przy usługach niematerialnych, należnościach licencyjnych) – od wypłat przekraczających rocznie 2 mln zł. Zostały one jednak częściowo odroczone.

Ustawą z 23.10.2018 nowelizującą updop i updof (DzU poz. 2193) wprowadzono zasadę, że płatnik może zastosować zwolnienie przewidziane w ustawie, ew. niższą niż ustawowa stawkę podatku lub nie pobrać podatku na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (upo) tylko przy wypłatach należności na rzecz tego samego kontrahenta (podatnika CIT bądź PIT), nieprzekraczających w roku podatkowym (obowiązującym u płatnika) w sumie 2 mln zł. Od nadwyżki ponad tę kwotę podatek jest obligatoryjnie pobierany wg stawki wynikającej z updop czy updof, chyba że zachodzą wyjątkowe okoliczności pozwalające na zastosowanie zwolnienia bądź preferencyjnego opodatkowania/niepobrania podatku zgodnie z upo, czyli płatnik:

  • MF – Minister Finansów
  • US – urząd skarbowy
  • updof – ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
  • updop – ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych
  • uzyska opinię naczelnika US o stosowaniu zwolnienia, wydaną na swój wniosek lub wniosek zagranicznego podatnika (ten wyjątek dotyczy zwolnień, o których mowa w art. 21 ust. 3 – dla odsetek i należności licencyjnych, oraz art. 22 ust. 4 updop – dla dywidend i innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych), albo
  • złoży naczelnikowi US oświadczenie o spełnieniu warunków do zastosowania preferencyjnego opodatkowania.

Kontrahent może wystąpić o zwrot podatku pobranego przez płatnika, jeśli spełnia warunki zwolnienia, bądź preferencyjnego opodatkowania/niepobrania podatku. Wniosek o zwrot może też złożyć płatnik, jeśli opłacił daninę z własnych środków i poniósł jej ciężar ekonomiczny. Zwrot nastąpi po wydaniu decyzji przez organ, bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 6 mies. od dnia wpływu wniosku.

Rozporządzenia MF z 31.12.2018 w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 26 ust. 2e updop (poz. 2545) oraz wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 41 ust. 12 updof (poz. 2541) czasowo odroczyły lub ograniczyły stosowanie opisanych regulacji w 2019 – do połowy bądź do końca roku.

Przykładowo do 30.06.2019 wyłączono ich stosowanie w przypadku wypłat należności z tytułu dywidend i innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych – na rzecz podatników krajowych i zagranicznych, a także usług niematerialnych i odsetek na rzecz podatników mających siedzibę lub zarząd (bądź miejsce zamieszkania) na terytorium państwa, z którym Polska podpisała upo, określającą zasady opodatkowania dochodów z dywidend, odsetek i należności licencyjnych, jeżeli istnieje podstawa prawna do wymiany informacji podatkowych z tym państwem.

Z kolei do 31.12.2019 nowe regulacje nie będą stosowane m.in. do należności licencyjnych i z tytułu usług transportu morskiego oraz lotniczego, wypłacanych na rzecz ww. podatników zagranicznych.

w sprzedaży

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....