Nowe zasady opodatkowania VAT bonów i usług elektronicznych oraz korzystania z ulgi na złe długi

Łukasz Chłond partner w TaxTone
1.01.2019 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o VAT, która wprowadziła nowe przepisy dotyczące opodatkowania bonów na towary i usługi. Zmieniły się też zasady rozliczenia podatku z tytułu usług elektronicznych, telekomunikacyjnych oraz nadawczych świadczonych na rzecz konsumentów, a także korzystania z ulgi na złe długi w VAT.

Opodatkowanie bonów

W art. 2 pkt 41 ustawy o VAT zdefiniowano pojęcie „bonu” – jest to instrument, z którym wiąże się obowiązek jego przyjęcia jako wynagrodzenia lub części wynagrodzenia za dostawę towarów lub świadczenie usług, w przypadku którego towary, które mają zostać dostarczone, lub usługi, które mają zostać wykonane, lub tożsamość potencjalnych dostawców bądź usługodawców są wskazane w samym instrumencie lub określone w powiązanej dokumentacji, w tym w warunkach wykorzystania tego instrumentu.

  • US – urząd skarbowy
  • RM – Rada Ministrów

Bonem na potrzeby ustawy o VAT jest więc każdy instrument, który musi zostać przyjęty przez sprzedawcę jako forma płatności za nabywane towary lub usługi. Przykładowo będzie to zatem bon towarowy, karta przedpłacona (podarunkowa) wyemitowana przez sieć sklepów, voucher. Warunkiem uznania tego typu instrumentów za bony jest wskazanie w samym instrumencie (np. na karcie) albo w towarzyszącym mu regulaminie, jakich towarów lub usług dotyczy lub którzy sprzedawcy akceptują go jako formę płatności.

Bonem w ww. rozumieniu z pewnością nie będą karty rabatowe, które uprawniają jedynie do skorzystania ze zniżki przy zakupie określonego towaru lub usługi. Nie będzie nim również instrument, za pomocą którego można zapłacić za wszystkie towary lub usługi od każdego dostawcy, np. karta kredytowa.

Ustawa o VAT dzieli bony na 2 rodzaje – jednego przeznaczenia oraz różnego przeznaczenia (art. 2 pkt 43 i 44), co przekłada się również na odmienne zasady opodatkowania transferu obu rodzajów bonów.

Zdefiniowano też pojęcie transferu bonu ‒ jest to emisja bonu (pierwsze wprowadzenie go do obrotu) oraz każde przekazanie tego bonu po jego emisji (art. 2 pkt 42 i 45 ustawy o VAT).

Bon jednego przeznaczenia

Przez „bon jednego przeznaczenia” należy rozumieć bon, w przypadku którego w momencie jego emisji są znane:

  • miejsce dostawy towarów lub świadczenia usług, których bon dotyczy,
  • kwota należnego podatku z tytułu dostawy tych towarów lub świadczenia tych usług.

Za bony jednego przeznaczenia uznawane są więc tylko te instrumenty, w przypadku których już w chwili emisji wiadomo, w jakim państwie UE należy odprowadzić należny VAT w momencie wymiany bonu na towary lub usługi, a także wiadomo, jaka jest kwota należnego podatku. Bonem jednego przeznaczenia będzie każdy bon, który może być wykorzystany tylko na terytorium jednego państwa członkowskiego (np. w sieci sklepów emitenta bonu na terytorium Polski), a dodatkowo może on być wymieniony na produkty lub usługi, które są objęte jedną stawką VAT.

Przykładowo bon wymienialny na wszystkie produkty w sieci sklepów, które sprzedają towary objęte różnymi stawkami VAT, nie może być uznany za bon jednego przeznaczenia.

VAT podlega każdy transfer bonu jednego przeznaczenia – co do zasady bez różnicy, czy jest to transfer odpłatny, czy nie. Zgodnie bowiem z art. 8a ust. 1 ustawy o VAT transfer bonu jednego przeznaczenia, dokonany przez podatnika działającego we własnym imieniu, uznaje się za dostawę towarów lub świadczenie usług, których ten bon dotyczy. Natomiast samego faktycznego wydania towarów lub wykonania usługi w zamian za bon jednego przeznaczenia nie uznaje się za niezależną transakcję w części, w której wynagrodzenie stanowił bon (art. 8a ust. 2 ustawy o VAT).

Wyświetlono 20% treści artykułu

w sprzedaży

Spis treści artykułu
Spis treści artykułu:

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....