Nowe prawo - Rachunkowość i Podatki grudzień 2018


W listopadzie 2018 w DzU ukazały się ustawy z:

 • 4.10.2018 o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (poz. 2126); określa zasady wypełniania zeznań przez organy podatkowe; wprowadza zmiany w obowiązkach płatników PIT; obowiązuje od 1.01.2019, część przepisów stosuje się do dochodów za 2018,
 • 23.10.2018 o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (poz. 2159); wprowadza m.in. obniżoną do 9% stawkę CIT i nowe zasady rozliczenia kosztów używania samochodów osobowych; większość przepisów obowiązuje od 1.01.2019,
 • 23.10.2018 o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (poz. 2193); określa m.in. nowe zasady dokumentowania cen transferowych i poboru podatku u źródła; obowiązuje od 1.01.2019,
 • 9.11.2018 o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (poz. 2246); wprowadza podatkowe wsparcie dla przedsięwzięć termomodernizacyjnych; obowiązuje od 1.01.2019,
 • 9.11.2018 o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (poz. 2244), wprowadza uproszczenia m.in. w PIT, CIT, rachunkowości; obowiązuje od 1.01.2019,
 • 23.10.2018 o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (poz. 2192); wprowadza w ramach updof daninę solidarnościową obciążającą osoby fizyczne o dochodach ponad 1 mln zł rocznie, a także obowiązkowe składki na Fundusz; obowiązuje od 1.01.2019,
 • 9.11.2018 o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników do sklepów i restauracji (poz. 2242); wprowadza m.in. ułatwienia w updof, w tym zwolnienie z PIT przychodów ze sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych do kwoty 40 tys. zł rocznie (dotychczas 20 tys. zł); obowiązuje od 1.01.2019,
 • 9.11.2018 o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (poz. 2247); obowiązuje od 1.01.2019,
 • 9.11.2018 o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (poz. 2191); większość przepisów wchodzi w życie 18.04.2019,
 • 4.10.2018 o pracowniczych planach kapitałowych (poz. 2215); ma zastosowanie do podmiotów zatrudniających co najmniej: 250 osób – od 1.07.2019, 50 osób  – od 1.01.2020, 20 osób – od 1.07.2010, a pozostałych – od 1.01.2021,

rozporządzenia MF z:

 • 23.11.2018 w sprawie wzorów zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (poz. 2236); PIT-36/PIT-36S, PIT-36L/PIT-36LS, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT/B, PIT/BR, PIT/D, PIT/DS, PIT/M, PIT/MIT, PIT/O, PIT/Z, PIT/ZG; stosuje się je do dochodów/strat uzyskanych od 1.01.2018,
 • 23.11.2018 w sprawie określenia wzorów zeznania, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (poz. 2238); określa wzory PIT-16A, PIT-19A oraz PIT-28/PIT-28S wraz z zał. PIT-28/A, PIT-28/B, PIT/O, PIT/D; stosuje się je do dochodów/przychodów uzyskanych od 1.01.2018,
 • 22.11.2018 w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (poz. 2237); określa wzory PIT-2, PIT-2A, PIT-3, PIT-4R, PIT-6, PIT-8AR, PIT-8C, PIT-11, PIT-R, IFT-1/IFT-1R; mają one zastosowanie do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od 1.01.2018,
 • 15.10.2018 w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów (przychodów) z tytułu stypendiów otrzymywanych w ramach programu „Erasmus+” (poz. 2114); obowiązuje od 1.01.2019,
 • 22.11.2018 w sprawie trybu przekazania znaków akcyzy (poz. 2199); obowiązuje od 25.11.2018,
 • 31.10.2018 zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji automatów do gier (poz. 2143); obowiązuje od 29.11.2018,

rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z:

 • 8.11.2018 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eliminowaniu przedmiotów niebezpiecznych, w tym wybuchowych, ze złomu metali (poz. 2240); obowiązuje od 31.12.2018,
 • 22.10.2018 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi wieżowych i szybkomontujących (poz. 2147); obowiązuje od 16.02.2019,

teksty jednolite ustaw:

 • o podatku od towarów i usług (poz. 2174),
 • o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (poz. 2177),
 • o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług (poz. 2206),
 • o cudzoziemcach (poz. 2094),
 • Kodeks postępowania administracyjnego (poz. 2096).

w sprzedaży

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....