Nowa wysokość składek ZUS dla przedsiębiorców w 2019

Krzysztof Hałub
Barbara Staszyńska

Miesięczna składka na ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących działalność gospodarczą jest w 2019 o 22,38 zł wyższa niż w roku ubiegłym. Wzrosła też miesięczna kwota minimalnych standardowych składek społecznych (o nieco ponad 88 zł) i obliczanych od preferencyjnej podstawy wymiaru (o prawie 37 zł).

Suma wszystkich składek (społecznych, zdrowotnej i na FP) przedsiębiorcy naliczanych od standardowej podstawy wymiaru wynosi w 2019:

  • FP – Fundusz Pracy
  • 1246,92 zł – bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego,
  • 1316,97 zł – z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym.

Ulgowe składki (od preferencyjnej podstawy wymiaru, w pierwszych dwóch latach prowadzenia działalności gospodarczej) wraz ze składką na FP i zdrowotną wynoszą w sumie:

  • 539,35 zł – bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego,
  • 555,89 zł – z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym.

Od 1.01.2019 przedsiębiorcy, których przychody za 2018 nie przekroczyły 63 tys. zł, mogą (po spełnieniu ustawowych warunków) opłacać składki od obniżonej podstawy wymiaru (tzw. mały ZUS), obliczonej indywidualnie wg współczynnika 0,5083 (komunikat Prezesa ZUS z 10.12.2018, MP poz. 1212). W 2019 podstawa ta nie może być niższa niż 675 zł i wyższa niż 2859 zł. Najniższe składki tych osób będą więc wynosić tyle samo, co obliczone od preferencyjnej podstawy wymiaru.

Wysokość składki zdrowotnej w 2019[1] (w zł) dla osób prowadzących działalność pozarolniczą i współpracujących

Podstawa wymiaru Kwota składki Odliczenie od podatku
3803,56 3803,56 × 9% = 342,32 3803,56 × 7,75% = 294,78

[1] Począwszy od składki za styczeń 2019, płatnej w lutym, po składkę za grudzień 2019, płatną w styczniu 2020.

Wysokość składek ZUS w 2019[1] (w zł) dla osób prowadzących działalność pozarolniczą i współpracujących

Składka Minimalne „zwykłe” składki Minimalne preferencyjne składki (za początkujących przedsiębiorców)
Podstawa wymiaru 4765 × 60% = 2859,00 2250 × 30% = 675,00
Emerytalna (19,52%) 558,08 131,76
Rentowe (8,00%) 228,72 54,00
Chorobowa (2,45%) 70,05 16,54
Wypadkowa (1,67%)[2] 47,75 11,27
Razem 904,60 ze składką chorobową 834,55 bez składki chorobowej 213,57 ze składką chorobową 197,03 bez składki chorobowej
Fundusz Pracy (2,45%), w tym:
FP[3] (2,30%)
SFWON[4] (0,15%)
70,05
(65,76 + 4,29)
0

[1] Począwszy od składki za styczeń 2019, płatnej w lutym, po składkę za grudzień 2019, płatną w styczniu 2020.

[2] Stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe określa się na okres od 1 kwietnia do 31 marca następnego roku kalendarzowego. Wskazana stopa procentowa obowiązuje do 31.03.2019.

[3] Składkę na FP opłaca się za okres trwania obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych, jeżeli podstawa wymiaru składek w przeliczeniu na okres miesiąca równa się co najmniej minimalnemu wynagrodzeniu za pracę, nie dłużej niż do osiągnięcia wieku 55 (kobiety) i 60 lat (mężczyźni).

[4] Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych utworzony ustawą z 23.10.2018 (DzU poz. 2027), zgodnie z którą część przychodów funduszu pochodzi ze składek finansowanych przez płatników. Składki te obliczane są na takich samych zasadach, jak składki na FP i przekazywane do ZUS łącznie z ni- mi. Nowy Fundusz nie spowodował zmiany w sposobie wypełniania DRA. Stopa procentowa składek na FP oraz SFWON określana jest każdego roku w ustawie budżetowej.

Więcej na temat: „ZUS - działalność”
ZUS przedsiębiorcy

Wolny zawód a „mały ZUS”

Magdalena Januszewska
Prowadzenie działalności zarejestrowanej w CEIDG otwiera drogę do skorzystania z ulgowej podstawy wymiaru składek także w przypadku wolnych zawodów i twórców.

ZUS przedsiębiorcy

Abolicja długu wobec ZUS a prawo do świadczenia wypadkowego

Magdalena Januszewska
Płatnik, który ma zadłużenie składkowe, ale korzysta z abolicji lub zawarł układ ratalny, może pobierać zasiłek chorobowy – jednak dopiero, gdy zwróci dług.

ZUS przedsiębiorcy

Właściwe ustawodawstwo ustalają instytucje ubezpieczeniowe

Magdalena Januszewska
Ostateczne ustalenie właściwego ustawodawstwa przez państwo miejsca zamieszkania ubezpieczonego jest dla wszystkich wiążące. Ew. zmiana wymaga kolejnego porozumienia między instytucjami ubezpieczeniowymi państw UE.

ZUS przedsiębiorcy

Najpierw preferencja dla początkujących, potem „mały ZUS”

Magdalena Januszewska
Nie można płacić obniżonych składek uzależnionych od przychodu, dopóki przedsiębiorcy przysługuje prawo do ulgowej podstawy wymiaru dla startujących w biznesie (przez pierwsze 24 mies. prowadzenia działalności).

ZUS przedsiębiorcy

Świadczenie rodzicielskie a ZUS z własnej firmy

Magdalena Januszewska
Kto decyduje się na otworzenie firmy podczas pobierania tzw. Kosiniakowego, musi się liczyć z obciążeniem składkami.

ZUS przedsiębiorcy

Preferencyjny ZUS w razie współpracy z byłym wspólnikiem spółki cywilnej

Magdalena Januszewska
Uprzednie zatrudnienie w spółce cywilnej nie stoi na przeszkodzie do podjęcia współpracy w ramach działalności gospodarczej z jej byłym wspólnikiem. Można wówczas opłacać ulgowe składki.

Temat miesiąca

Niższe składki ZUS – ulga „na start”, preferencyjne składki i mały ZUS

Barbara Staszyńska
Wyjaśniamy, kto może skorzystać z ulg w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne, przez jaki okres i na jakich warunkach.

Zmierzając do uproszczenia formalności związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, ustawodawca wprowadził pewne udogodnienia także w zakresie ubezpieczeń społecznych przedsiębiorców. Obniżono obciążenia przedsiębiorców rozpoczynających działalność (dodając do obowiązujących wcześniej preferencyjnych składek ulgę „na start”) a także tych, którzy prowadzą ją dłużej, ale na skalę mikro (tzw. mały ZUS).


Cofnięcie zasiłku chorobowego skutkuje korektą składek

Magdalena Januszewska
Niewłaściwe wykorzystywanie zwolnienia lekarskiego przez przedsiębiorcę oznacza nie tylko utratę świadczenia, ale także konieczność opłacenia za ten okres pełnych należności ubezpieczeniowych.

ZUS przedsiębiorcy

Podjęcie w trakcie roku zawieszonej działalności gospodarczej – prawo do ulgi mały ZUS

Barbara Staszyńska
Przedsiębiorca prowadzi firmę od czerwca 2016. Przez 2 lata (bez przerw) opłacał preferencyjne składki ZUS. Od 1.07.2018 zawiesił działalność, ale w kwietniu 2019 planuje ją podjąć. Nie złożył w styczniu zgłoszenia na tzw. mały ZUS.
Czy po podjęciu działalności będzie miał prawo do opłacania niższych składek?

Prawo do opłacania niższych składek na ubezpieczenia społeczne w ramach małego ZUS jest uzależnione przede wszystkim od wielkości przychodów z działalności gospodarczej, jakie przedsiębiorca uzyskał w poprzednim roku.

Limit przychodów za 2018 wynosi 63 tys. zł (30-krotność najniższego wynagrodzenia obowiązującego w grudniu 2018).

Przedsiębiorcy, którzy nie prowadzili działalności przez cały rok, limit ustalają proporcjonalnie do liczby dni, tj. 63 000 : 365 × liczba dni prowadzenia działalności.


ZUS przedsiębiorcy

Ulga „na start” w przypadku współpracy ze spółką powiązaną z byłym pracodawcą

Magdalena Januszewska
Powiązania osobowe nie muszą wykluczać prawa do nieopłacania składek społecznych (i zdrowotnej) przez pierwsze 6 mies. prowadzenia działalności gospodarczej.

ZUS przedsiębiorcy

Sąd może kwestionować podstawę wymiaru składek przedsiębiorcy, który pobierał wysoki zasiłek

Magdalena Januszewska
Ustalając podleganie ubezpieczeniom ze spornego tytułu, sąd może jednocześnie weryfikować podstawę wymiaru składek.

ZUS przedsiębiorcy

Błędna kwota przychodów w DRA cz. II – sposób i skutki korekty

Barbara Staszyńska
Przedsiębiorca korzystający z tzw. małego ZUS pomylił się w DRA cz. II i podał niewłaściwą kwotę przychodów. Co robić?

ZUS przedsiębiorcy

Przedsiębiorca na „małym ZUS” a obowiązek składania deklaracji DRA

Barbara Staszyńska
Do końca grudnia 2018 przedsiębiorca był zwolniony z obowiązku składania deklaracji DRA co miesiąc. W styczniu 2019 zgłosił się z kodem 0590, żeby skorzystać z tzw. małego ZUS.
Czy nadal będzie zwolniony z comiesięcznego składania deklaracji?

Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Skutki zapłaty składek ZUS z rachunku prywatnego zamiast firmowego

Mariusz Sobkowiak
Omyłkowo dokonano zapłaty składek ZUS – za pracowników zatrudnionych w spółce – z prywatnego rachunku bankowego osoby spoza spółki zamiast z konta firmy. W przelewie zleceniodawcą jest oczywiście osoba fizyczna.
Czy taki przelew, wykonany przez inny podmiot niż spółka, ZUS potraktuje jako prawidłowe wywiązanie się z obowiązku uregulowania należności?

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....