Nowa wersja JPK_FA od 1.11.2019

Agnieszka Baklarz biegły rewident

Ministerstwo Finansów wprowadziło nową strukturę JPK_FA(3), która ma być udostępniana organom podatkowym od 2.12.2019.

Krótka informacja na ten temat pojawiła się na stronie internetowej resortu finansów 29.10.2019 (www.podatki.gov.pl).

  • JPK – Jednolity Plik Kontrolny
  • MPP – mechanizm podzielonej płatności w VAT

Ustanowiono tym samym rekord, jeśli chodzi o wymagany czas reakcji – 3 dni na wprowadzenie zmian w strukturach baz danych oraz w formatkach obsługujących faktury sprzedaży do wszystkich oprogramowań (w tym finansowo-księgowych) i rozpoczęcie gromadzenia danych w formacie umożliwiającym przygotowanie nowego pliku za okres już od 1 listopada.

Co prawda organy podatkowe mogą żądać JPK_FA(3) dopiero od 2 grudnia, ale dane do niego należy gromadzić już od listopada w takim formacie, aby umożliwić jego wygenerowanie.

Uzasadnieniem wprowadzenia nowej struktury pliku JPK_FA(3) jest wejście w życie 1.11.2019 nowych regulacji dotyczących mechanizmu podzielonej płatności (MPP). Gdyby zakres zmian ograniczył się jedynie do MPP, nie stanowiłyby one najmniejszego problemu – oprogramowania były pod tym kątem przygotowywane już od czasu opublikowania nowelizacji ustawy o VAT z 9.08.2019 (DzU z 13.09.2019 poz. 1751). Niestety, przy okazji wprowadzono też zmiany w raportowaniu faktur zaliczkowych, których wdrożenie w tak krótkim czasie może okazać się niemożliwe.

Przyjrzyjmy się zmianom w schemacie JPK_FA(3) w podziale na te, z którymi systemy informatyczne powinny sobie poradzić, i te, z którymi może być problem.

1. Nowości, które nie muszą skutkować zmianami w strukturach baz danych oprogramowań generujących pliki JPK_FA

W dużej mierze są to zmiany kosmetyczne i dostosowujące do raportowania MPP. Do pliku JPK_FA dodano następujące informacje, które są już dostępne w systemach:

  • kod urzędu skarbowego – w nagłówku JPK_FA – z którego zrezygnowano w wersji drugiej schematu (nie ma go w JPK_VAT, więc nie jest jasne, dlaczego go przywrócono),
  • kod waluty na poziomie faktury,
  • nowy typ adresu: adres zagraniczny,
  • dwa znaczniki: do oznaczania MPP oraz wewnątrzwspólnotowej dostawy nowych środków transportu,
  • pola związane z przeliczeniem na złote wartości podatku z faktur wystawionych w walutach obcych.

2. Nowości, które mogą (i zapewne w większości przypadków będą) skutkować zmianami w strukturach baz danych oprogramowań generujących pliki JPK_FA

Spora zmiana, niezapowiedziana wcześniej przez Ministerstwo Finansów i nieodnosząca się do MPP, dotyczy sposobu prezentacji informacji o fakturach zaliczkowych. W pliku pojawią się zatem:

  • NrFaZaliczkowej – trzeba będzie podać numery wszystkich faktur zaliczkowych wystawionych wcześniej,
  • węzeł „Zamowienie” dotyczący faktur zaliczkowych, składający się z ustrukturyzowanej informacji o numerze faktury, wartości zamówienia, poszczególnych pozycji zamówienia (nazwy towaru lub usługi, jednostki miary, ilości, ceny jednostkowej, wartości netto, stawki i kwoty VAT),
  • węzeł „ZamowienieCtrl” zawierający sumy kontrolne dla umów.

Wskazane informacje dotyczące faktur zaliczkowych często są w systemach informatycznych wpisywane ręcznie w polu notatki „freetextowej”. Jej ustrukturyzowanie nie jest możliwe, dopóki nie zostaną opracowane stosowne pola oraz formatki. Wygenerowanie ww. informacji do pliku JPK_FA(3) w zaproponowanym przez Ministerstwo Finansów terminie jest więc w większości przypadków nierealne.

Na marginesie: w najbliższym czasie należy się spodziewać kolejnej zmiany schematu JPK_FA. Ma to związek z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 15.10.2019 (DzU poz. 1988), określającego nowy zakres informacji dla pliku JPK_VAT (plik JPK_FA, generowany na żądanie organu w czasie kontroli, powinien służyć weryfikacji informacji zawartych w JPK_VAT). Od 1.04.2020 duże przedsiębiorstwa (a od 1.07.2020 wszystkie) będą dostarczać w pliku JPK_VAT bardziej szczegółową informację niż obecnie zawarta w nowej strukturze JPK_FA(3).

Kolejna zmiana struktury JPK_FA będzie zapewne polegać na dodaniu m.in. informacji o grupach towarów i usług. Miejmy nadzieję, że rozszerzenie to będzie spójne z oznaczeniami użytymi w przywołanym rozporządzeniu, bo obecne sposoby oznakowania typu faktury (np. znacznik typu logicznego dla oznaczenia, czy transakcja jest objęta podzieloną płatnością w JPK_FA, oraz oznaczenie literowe „MPP” w pliku JPK_VAT) są ewidentnie ze sobą niespójne.

Nowe artykuły na naszych stronach:
VAT

Nowe zasady opodatkowania VAT transakcji wewnątrzwspólnotowych

Łukasz Chłond
Od 1.07.2020 r. tzw. quick fixes, czyli cztery zmiany w unijnym VAT dotyczące transakcji wewnątrzwspólnotowych, zostały w pełni wdrożone do polskiego porządku prawnego.

Nastąpiło to z opóźnieniem, ustawą z 28.05.2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw (dalej nowelizacja).


VAT

Problemy związane ze stosowaniem nowej matrycy stawek VAT

Tomasz Krywan
Tak zwana nowa matryca stawek VAT miała uprościć rozliczenie tego podatku dzięki uporządkowaniu stosowanych stawek. Wyeliminowała wiele problemów, ale stała się też źródłem nowych wątpliwości.

Od 1.07.2020 r. obowiązują nowe (formalnie wprowadzone 1.11.2019 r.) przepisy dotyczące stawek VAT, w tym nowe brzmienie zał. nr 3 i 10 do ustawy o VAT, w których wymienione są towary i usługi opodatkowane stawkami 5 i 8%, oraz art. 41 ust. 12f ustawy o VAT przewidujący stosowanie stawki 8% dla wszelkich czynności wykonywanych w ramach szeroko pojętej działalności gastronomicznej.


Rachunkowość

Błąd przy wysyłaniu sprawozdania za pomocą aplikacji e-Sprawozdania Finansowe

Mariusz Sobkowiak
Jesteśmy organizacją pozarządową zarejestrowaną w KRS, nieprowadzącą działalności gospodarczej. Próbowaliśmy przekazać nasze sprawozdanie finansowe w formie ustrukturyzowanej do Szefa KAS, za pomocą urzędowej aplikacji e-Sprawozdania Finansowe, jednak podczas próby wysyłki w czerwonym okienku pop-up pojawił się komunikat o treści „Wystąpił błąd” i „Sprawozdanie nie zostało wysłane”, lecz brak szczegółowych informacji, na czym ten błąd polega.
Co może powodować błąd i jak go usunąć?

W tym roku po raz pierwszy organizacje pozarządowe mają obowiązek sporządzenia sprawozdania finansowego (sf) w formie ustrukturyzowanej i przekazania go Szefowi KAS zamiast – jak dotychczas – bezpośrednio do US. Do tego celu służy aplikacja e-Sprawozdania Finansowe, która umożliwia zarówno sporządzanie, jak i wysyłkę sf w formie ustrukturyzowanej do Szefa KAS. Aplikacja jest dostępna na stronie internetowej https://e-sprawozdania.mf.gov.pl/ap i jest aktualizowana przez zespół informatyków Ministerstwa Finansów, dlatego co pewien czas pojawiają się jej nowe wersje[1]. Aktualizacje mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom oraz wyeliminowanie ew. błędów. Z informacji uzyskanych z Ministerstwa Finansów wynika, że błąd podczas wysyłki sf może być spowodowany następującymi przyczynami:


Objaśnienia MF

Podatkowe skutki działań podjętych w celu zwalczania koronawirusa

Krzysztof Hałub
Wydatki na zakup maseczek ochronnych i przyłbic dla pracowników czy sfinansowanie im testów na koronawirusa mogą być przez przedsiębiorców zaliczone do kosztów uzyskania przychodów na ogólnych zasadach – pod warunkiem ich właściwego udokumentowania. Jednocześnie ich wartość nie stanowi przychodu pracowników.

Tak wynika z objaśnień podatkowych MF z 21.07.2020 w sprawie nowych preferencji stosowanych w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.


Koronawirus

Dofinansowaniem kosztów działalności gospodarczej trzeba podzielić się z fiskusem

Anna Koleśnik
Dofinansowanie części kosztów działalności gospodarczej – przyznane przedsiębiorcy będącemu osobą fizyczną, niezatrudniającemu pracowników, w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie COVID-19 – stanowi przychód z działalności gospodarczej objęty PIT.

Chodzi o jedno z rozwiązań osłonowych, przyznane ustawą z 2.03.2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tzw. specustawa).


Wyjaśnienia MF

Brexit – skutki w CIT i PIT

Krzysztof Hałub
Bezumowne zakończenie okresu przejściowego po wystąpieniu Wielkiej Brytanii z UE będzie oznaczać utratę przywilejów w podatku dochodowym, przysługujących firmom i osobom fizycznym będącym tamtejszymi rezydentami.

Na skutki takiego stanu rzeczy wskazało Ministerstwo Finansów w wyjaśnieniach z 30.07.2020 Brexit – Informacja o obowiązywaniu przepisów o podatkach dochodowych w okresie przejściowym i po jego zakończeniu, zamieszczonych na swojej stronie internetowej.


Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....