Nowa definicja zawodowego księgowego

Aldona Kamela-Sowińska prof. dr hab., pracownik naukowy Katedry Rachunkowośc, Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu

1. Wstęp

Nowoczesna rachunkowość musi być jakościowo lepsza od dotychczasowej (tradycyjnej), choć ustalenie kryterium oceny stopnia tej poprawy nie jest proste. Niemniej przy ocenie należy szczególnie uwzględnić znaczenie praktyki, wzrastającą rolę i rangę społeczną księgowych i audytorów, ich niezależność i wysoki profesjonalizm.

 • IAASB – Rada Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej i Usług Atestacyjnych (International Auditing and Assurance Standards Board), agenda IFAC, autor MSRF
 • IFAC – Międzynarodowa Federacja Księgowych (International Federation of Accountants)

Postępuje szybka intelektualizacja zawodu księgowego, która polega na tym, że praktycy i dydaktycy rachunkowości muszą wykazywać się interdyscyplinarną wiedzą o przedsiębiorstwie, a więc znajomością makro- i mikroekonomii, prawa spółek, kodeksu cywilnego i administracyjnego, prawa podatkowego i pochodnych tego prawa, znajomością systemów informacyjnych i informatycznych oraz rozległą wiedzą z rachunkowości. Uzasadnia to zdefiniowanie na nowo pojęcia zawodowy księgowy. Do nowo zainicjowanej dyskusji na temat potrzeby zweryfikowania definicji pojęcia zawodowy księgowy włącza się Międzynarodowa Federacja Księgowych (IFAC).

Poniżej przedstawiam, przygotowaną przez IFAC, propozycję nowej definicji pojęcia zawodowy księgowy, która w przyszłości byłaby stosowana przez Komitety i Rady działające w ramach IFAC oraz organizacje członkowskie IFAC, do których należą m.in. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce i Krajowa Izba Biegłych Rewidentów. Dokument zawierający propozycję nowej definicji przedstawił IFAC z prośbą o opinię i uwagi.

2. Obecna definicja i jej krytyka

[1] W artykule Co nam daje przynależność do Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC) – „Rachunkowość” nr 3/2011 opisałam zadania Komitetów i Rad IFAC.

Obecnie Komitety i Rady IFAC ustanawiające standardy stosują poniższą definicję zawodowego księgowego: zawodowy księgowy jest to członek organizacji przynależącej do IFAC. Taka definicja zamieszczona została m.in. w Kodeksie Etyki Zawodowych Księgowych wydanym przez Radę Międzynarodowych Standardów Etycznych Rachunkowości (IESBA), Radę Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej i Usług Atestacyjnych (IAASB), pojawia się również w dokumentach Rady Międzynarodowych Standardów Edukacyjnych Rachunkowości (IAESB)[1].

IFAC uzasadnia potrzebę zmiany tym, że obecna definicja:

  • nie przedstawia roli i funkcji zawodowego księgowego, a tym samym nie przyczynia się do lepszego powszechnego rozumienia tego terminu,
  • jest różnie stosowana, a jej znaczenie różni się w zależności od kraju,
  • bywa myląca, a jej zrozumienie utrudniają błędy tłumaczeń,
  • brakuje w niej odniesienia do osób związanych ze sprawozdawczością finansową, niebędących jednak zawodowymi księgowymi,
  • może sugerować, że zawodowy księgowy jest „regulowany” przez organizację należącą do IFAC lub że IFAC ma możliwości regulacyjne, wybiegających poza zasięg jego zadań i środków,
  • nie wyjaśnia, że standardy zawodowe są przyjmowane i stosowane na poziomie krajowym/regionalnym przez różne regulujące te kwestie przepisy,
  • odnoszona jest często jedynie do audytorów.

Wyświetlono 12% treści artykułu

w sprzedaży

Spis treści artykułu
Spis treści artykułu:

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....